Nettkateketen - Jan Inge

Kateket Jan Inge Gundersen

Kateket i Hisøy menighet og lærer i Arendal kommune
Studerte kateket på Høgskulen i Volda

 • Hva er Diakoni?  - Dimitri Knut
  Nettkateketen - Jan Inge Heisan, Dimitri Knut og takk for spørsmål! Ordet Diakoni betyr "tjener". Det brukes om kirkens omsorgstjeneste og at man skal tjene sin neste. Det er en egen yrkestittel som heter Diakon. Han eller hun pleier å organisere og utføre kirkens diakoni og omsorg for mennesker som trenger ekstra søtte i en vanskelig situasjon. Det kan være ensomhet, alderdom, sykdom eller omsorg for de som sørger. En diakon leder ofte samtalegrupper eller sorgrupper. En diakoni er en vigslet tjeneste og det betyr blant annet at en Diakon kan ha hvit kappe, stola og holde gudstjenester slik som prester og kateketer kan.

  vh Jan Inge 
  11.02.18
 • hva kjennertegner de 3 måtene å lese bibelen på?  - helle
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Helle! Det er mange måter å lese Bibelen på  Det hadde vært fin om du hadde skrevet vilken tre du tenker på. JEg kan gi deg et svar på to hovedsyn:

  Biblisisme:

  Bibelsyn er måten man leser og tolker Bibelen på. Om man leser alt bokstavelig og at det som står i Bibelen er Guds ord og må gjelde idag så kan det synet hete: Biblisime. Konservative leser Bibelen slik og mener at teksten er inspirert av Gud og kan derfor ikke forandres eller tolkes. 

   Historisk- kritisk:
  Ved å lese Historisk- kritisk  åpner man opp for å tolke og velge ut det som er aktuelt, viktigst  og gjeldende for oss mennesker nå idag. Ved å lese Historisk-kritisk så kan man tillate seg å se på oversettelsen og studere grunnteksten for å se om Gud eller forfatteren kunne mene noe annet. 

  Eksempel:
  Spørsmål om homofile er aktuell problemstilling. Leser du du Bibelen bokstavelig ( Biblisisme) så vil de si at de ikke kan gifte seg eller leve i et forhold. Leser man Historisk-kritisk så kan man tilate seg å tenke at det var muligens ikke rart at man var imot homofili for 2000 år siden, eller at det som som står i grunnteksten kan og bety noe annet og at forbudet dermed nødvendigvis ikke er gjeldene for mennesker idag. 

  Det var to ytterpunktene innenfor bibelsyn, det finnes flere bibelsyn  og flere nyanser. Jeg skulle gjerne ha visst hvilkkne tre syn du er på leit etter. Her kan du lese om flere: http://www.bibelsiden.no/?p=268 

  08.02.18
 • Hvorfor kan vi si at de apokryfe evangeliene er av to slag?  - Mari
  Nettkateketen - Jan Inge God kveld, Mari!

  Først til de som ikke vet hva apokryfer er. 
  Apokryfene er omdiskuterte skrifter som ikke har kommet med i Bibelen fordi teologer og andre forskere er i tvil om innholdet. Apokryfene er ikke overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen og de har ikke direkte Jesus sitater. Ordet "apokryfene" betyr at noe er skjult eller ukjent.  

  Det er apokryfer til både Det gamle testamentet ( GT) og til Det nye testamentet og derfor kan vi si at det er av to slag.

  Eksempler på gamle testamentlige apokryfer: Baruks bok, Jeremias brev, Esters bok 1 og 2 og Daniles bok for å nevne noen.

  Eksempler på ny testamentlige apokryfer; Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser.

  Jeg håper det var det svaret du var ute etter. 
  vh Jan Inge
  07.02.18
 • Hvem var samaritanene?  - Even
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Even! Samartinare? 
  Samaritanere er jøder men praktisere det bittelitt anderledes.
  De er fra en by som het Samaria i Nord Israel derav navnet.  
  Nå bor de ved Tel aviv og et annet sted i Israel. 
  Det er en kjent liknelse som Jesus fortalte som heter "den barmhjertige samaritaner". Han hjlap den som var overfalt av røverne og ikke presten. Samaritanere ble sett ned på men Jesus ga de et bedre rykte. 
  Det er noen samaritanere igjen, men bare 600 igjen har jeg lest et sted. 
  vh Jan Inge
  05.02.18
 • Hva er forskjellen mellom evangeliene i bibelen og de apokryfe evangeliene?  - Siri
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Siri!
  Apokryfene har ikke direkte Jesus sitater, det har evangeliene.
  Det er en av grunnene til Apokryfene ikke har kommet med i Bibelen.
  vh Jan Inge
   
  04.02.18
 • Det historiske verket til Lukas inneholder både Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger, tror jeg. Men hva er dette verket begynner og slutter med? HURTIG, takk på forhånd:)  - Jesina
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Jesina! Beggeer skrevet av den Makedonske legen, Lukas. Både Evangeliet etter Lukas og Apostlenes gjerninger begynner med at de henvender seg til Teofilus.
  Hva du mener med hvordan de avsluttes skjønner jeg ikke helt hva du er ute etter. Du kan lese selv i Bibelen. Her den digitale varianten www.bibel.no
   Lykke til!
  03.02.18
 • hva var hovedtanken i Lukasevangeliet? hurtig  - sara
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Sara! Du skal få svar på dagen!

  Hurtigsvar: Fortelle om Jesu liv. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesu liv. Det han sa og det han gjorde. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. 
  23.01.18
 • Hva vil det si å drøfte ulike syn på bibelen? Kan du gi eksempler?  - Malin
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Malin! Helt riktig at man tolker bibelen forskjellig og det er en av grunnen til at mange drøfte og diskuterer det som står skrevet. Det er en av grunnen til at det er forskjellige kirkesamfunn i verden.

  Bibelsyn er et stort tema og jeg kan bare gi deg et kort innføring og noen eksempler her:  

  Bibelsyn er måten man leser og tolker Bibelen på. Om man leser alt bokstavelig og at det som står i Bibelen er Guds ord og må gjelde idag så kan det synet hete: Biblisime. De som er konservative kan stå for et biblistisk bibelsyn; teksten er inspirert av Gud og kan derfor ikke forandres eller tolkes.

  Ved å lese Historisk- kritisk  åpner man opp for å tolke og velge ut det som er aktuelt, viktigst  og gjeldende for oss mennesker nå idag. Ved å lese Historisk-kritisk så kan man tillate seg å se på oversettelsen og studere grunnteksten for å se om Gud eller forfatteren kunne mene noe annet.

  Spørsmål om homofile er aktuell problemstilling. Leser du du Bibelen bokstavelig ( Biblisisme) så vil de si at de ikke kan gifte seg eller leve i et forhold. Leser man Historisk-kritisk så kan man tilate seg å tenke at det var muligens ikke rart at man var imot homofili for 2000 år siden, eller at det som som står i grunnteksten kan og bety noe annet og at forbudet dermed nødvendigvis ikke er gjeldene for mennesker idag.

  Det var to ytterpunktene innenfor bibelsyn, det finnes flere bibelsyn  og flere nyanser....
  22.01.18
 • Hvem var Martin Luther? Takk i forhånd.  - johnny...
  Nettkateketen - Jan Inge Martin Luther er kjent reformator. Reformere er å endret elelr fornye kirken. 
  Han mente den katolske kirke gjorde noen feil ved kreve inn penger for at folk skulle unngå å komme i skjærsilden( helvete) Han mente og at troen alene var godt nok for at vi kunne komme til Gud. 
  Det betyr at man ikke ble frelst fordi man gjorde gode gjerninger men at det holdt med troen på Gud. Han var opptatt at folk måtte kunne lese bibelen selv og få den oversatt og tilgjenglig for folk flest og ikke bare prester. 

  Den norske kirke er Luthersk og vi følger hans tolkninger av Bibelen.

  Martin Luther døde 18.februar 1546, i byen der han ble født i Tyskland. 
  Han ble 63 år, to måneder og ti dager gammel. 

  Kanskje du kan google eller regne ut når han ble født? 

  Lykke til!

  vh Jan Inge 
  21.01.18
 • hvorfor skriver lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person  - julian
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Lukas! Dette spørsmålet kommer ganske så ofte. 

  Lukas henvender seg til Teofilos.

  Vi vet ikke 100% sikkert om det er en bestemt person.
  Noen forskere tror ikke Teofilos er en bestemt person. 
  Andre forskere tror det er en bestemt person og her er teoriene mange;

  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). 
  Det kan derfor være at han henvender seg til alle de som tror på Gud, Jesus og kjærligheten. 
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg og jeg liker å tenke på at det er riktig :-) 

  vh Jan Inge
  20.01.18
 • nemn tre grunner til at bibelen er ei svært viktig bok  - thomas
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Thomas! Jeg gir deg 3x3 gode grunner :-)

  1. Bibelen har stor betydning for hvordan vi kan se for oss hvordan verden og menneskene ble skapt. 

  2. Bibelen har stor betydning for hvordan vi vet at Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa og hva det betyr for oss mennesker.

  3. Bibelen er verdens mest solgte bok!

  her er tre andre gode grunner:  

  3. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  6. og den viktigste grunnen mener vi: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag
  19.01.18
 • hvilken hovedtanke er det som preger hele Lukasevangeliet  - lille my
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Lille My! :-)

  Det korte svaret: Fortelle om Jesu liv. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. 
  18.01.18
 • Korleis kan vi sjå at Lukas oppfatter seg sjølv som historikkar  - petter
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Petter!

  Lukas er en god historiker og muligens hakket vassere enn de tre andre evangelistene på det området. 
  Lukas har klarte å leite frem en god gammel historie om Jesus som 12 åring, som de tre andre ikke har fanget opp. 
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerde på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker :-) 

  16.01.18
 • hvordan fortellinger er det som bare finnes i lukasevangeliet?  - Synne
  Nettkateketen - Jan Inge Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" og Juleevangeliet. som begynner med " Det skjedde i de dager...." 
  Disse tre står kun i Lukasevangeliet.
  16.01.18
 • Hvilket hovedtanken er det som preger lukasevangeliet. Nevn tre grunner til at vi ser at Lukas oppfatter seg selv som historiker  - Silje
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Silje. har nettopp svart på begge de spørsmålene så ta en titt på siden her :-) 
  15.01.18
 • Kordan er bibelen skrevet?  - Frank Jan Inge
  Nettkateketen - Jan Inge Man regner med at mange av Bibelens historier, salmer og dikt har vært overlevert muntlig, ofte over lang tid, før de ble skrevet ned.

  Vi i Bibelselskapet har skrevet kort og godt om dette på våre sider www.bibel.no

  Link: http://https//www.bibel.no/InnholdTilblivelse/Tilblivelse/Slik__ble__Bibelen__til
  13.01.18
 • Nevn tre grunner til at Bibelen er en bok av stor betydning?  - Amnah
  Nettkateketen - Jan Inge 1. Bibelen har stor betydning for hvordan vi kan se for oss hvordan verden og menneskene ble skapt. 

  2. Bibelen har stor betydning for hvordan vi vet at Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa og hva det betyr for oss mennesker.

  3. Bibelen er verdens mest solgte bok!

  her er tre andre grunner om du skulle trenger flere: 

  3. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  6. og den viktigste grunnen mener vi: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag
  08.01.18
 • Hvorfor skriver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person?  - Sara
  Nettkateketen - Jan Inge Du tenker på Teofilos!  Lukas henvender seg til en som heter  Teofilos.
  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). Det er ikke sikkert det er en bestemt person men det kan være at han henvendte seg til alle de som trodde på Gud, Jesus og kjærligheten. ( teo + filos)
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg, Sara men som sagt så så vet vi ikke 100% om det er riktig :-)
  08.01.18
 • Hvor mange underer var det gjennomført av jesus i lukas evangelium 7, 8, 9 og 10. håper du kan svare fort  - Sigurd
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Sigurd! Beklager litt seint svar. Jeg har lett etter undere i de fire kapitlene og det er ganske mange. Her er min telling: 

  Lukas 7 : 3 
  Lukas 8: 4
  Luaks 9 : 4 
  Lukas 10 : 1

  Jeg kom frem til 12 undere som er nevnt i de fire kapitlene. Når det står generelt at han eller de helbredet flere , så regnet jeg det som en.
  04.01.18
 • Hva er en gudstjeneste og hva skjer der?  - Johnny
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Johnny! Gudstjeneste er et møtested mellom mennesker, der man hører om Gud, Jesus, synger og ber til Gud.
  Sanger blir kalt for salmer og taler blir kalt for preken. Gudstjenesten er  åpen for alle. De som tilhører en kirke og som går til en gudstjeneste heter menighet. Gudstjenestene er som oftest i kirker men de kan og være utendørs. 
  Det er vanlig at gudstjenesten ledes av en prest.  Presten kan få hjelp av ungdommer og barn eller voksne til å gjennomføre gudstjenesten. Det er alltid behvov for og fint å være flere som gjør oppgaver som å lese fra Bibelen, fremføre noe feks. en sang eller dramastykket. En gudstjeneste feieres på en søndag og som ofetst kl 11.
  03.01.18
 • Nevn to grunner til at Bibelen er en bok av stor betydning  - Henrik
  Nettkateketen - Jan Inge 1. Bibelen har stor betydning for hvordan vi kan vite og se for oss hvordan verden og menneskene ble skapt. 

  2. Bibelen har stor betydning for hvordan vi vet at Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa og hva det betyr for oss mennesker.

  er her fire andre gode grunner om du skulle trenger flere: 

  3. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!
  5. Bibelen har en forklaring på hvordan verden og vi menneskene ble til!
  6. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 
  02.01.18
 • Er de apokryfe evangeliene sanne? Det står andre ting der enn i Bibelen, og det er jo bare Bibelen som er sann.  - Anna
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Anna!
  Apokryfene er omdiskuterte skrifter som ikke har kommet med i Bibelen fordi teologer og andre forskere er i tvil om innholdet og om de har noe betydning for oss.  
  Apokryfene er ikke overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen og de har ikke direkte Jesus sitater. 
  Ordet "apokryfene" betyr forøvrig at noe er skjult eller ukjent.
  10.12.17
 • Lukas mener at Jesus snudde opp ned på oppfatningene om hva som er stort og verdifult. Hva mente han?  - sasha
  Nettkateketen - Jan Inge Takk for spørsmålet, Sasha! 
  Lukas fremhever i sitt evangelium Jesu omsorg for de utstøtte, fattige og de svake. 
  Jesus snur opp ned på folks oppfatning ved å løfter frem de som var av lavere rang og ble sett på som mindre verd i samfunn. Han fremmet for samaritanere og ga kvinnene en sentral plass. 
  700 år før Jesus ble født var det profeter som kunne se inn i fremtiden og på søndag kunne vi høre om en  som skulle  forkynne et godt budskap for fattige.
  og som skulle rope ut
  at fanger skal få frihet
   og få blinde til å se igjen,
   for å sette undertrykte fri

  Nettopp det gjorde Jesus. Han kom og han oppfylte det som profetene sa. 

  09.12.17
 • Hvilken tekst og bønn leses i forbindelse med nattverden og hvor står den i Bibelen?  - Johnny Cao
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Johnny! Du tenker på ordene presten sier når vi har nattverd- de kalles innstiftelsesord og står hele fire steder i Bibelen men litt ulikt skrevet.  

  Den første står i Evangeliet etter Matteus kap 26, vers 26 

  Så har du Markus kap 14, 22.-25 og i Lukas kap 22. 14.- 20 ( teksten i Lukas er den som skiller seg mest ut av de tre )

  Så har Paulus tatt det med i 1. korinterbrev kap 11, 23. - 26

  Den norske kirke har med at nattverden er både et minnemåltid og et  måtid der synder blir tiligitt slik det står i evangeliet etter Matteus.

  I evangeliet etter Markus og 1. korinterbrev står det at at nattverden er til kun til minne om Jesus.
  Noen menigheter som Metodistkirken og Pinsemenigheter støtter seg til tekstene om at nattverden kun er et minnemåltid.

  vh Jan Inge 
  04.12.17
 • Kan du si meg tre fortellinger som finnes i Lukasevangeliet?  - Ola
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Ola!
  Juleevangeliet. som begynner med " Det skjedde i de dager...." som vi leser på Julaften eren fortelling som kun står i Lukas.  
  "Den barmhjertige samaritan", 
  "Den rike bonden" og "Fariseeren og tolleren" er tre liknelser som kun står i Lukas. 

  Vh Jan Inge  
  29.11.17
 • Hva gjør en bibelforsker?  - lemmesmash69
  Nettkateketen - Jan Inge Hei! En Bibelforsker er en som setter seg grundig inn i Bibelen og prøver å oppdage nye ting og nye sider ved bibelfortellingen. Ofte må de være gode på språk og historie! Der er ofte proffesorer og de kan holde på å skrive en doktorgrad om et emne som er relatert til Bibelen. 

  Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse.

  Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv på latinsk. Både gamle og moderne tolkninger. Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde, så det må en bibelforsker og ta med i betraktningen i forskningsarbeidet. Det er mye det kan forskes på, for å finne ut av mer om Jesus som vi ikke vet. 
  vh Jan Inge
  22.11.17
 • Hva gjør man hvis man er medlem av den norske kirken og bor i Italia resten av livet sitt. Hvordan skal man gå i kirke da og kan man fortsatt komme til himmelen osv?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Heisann! Det er desverre ingen norske kirker i Italia som jeg vet om men det er en prest som heter Bjørn Olav Bøe som er innom Italia av og til som du kan kontakte.  Legger ved en link til hans side. Ellers er det mange åpne kirke ( katolske) som man kan besøke, be, tenne lys og være tilstede i sammen med andre troende -  Katolikker er og kristne :-) Jeg kan ikke dele ut biletter til himmelen men vi tror jo at troen på Jesus er godt nok! Jeg tenker du skal slå deg til ro med det.  
  Det er menigheter som har ungdomsarbeid og det er sikkert kirker som er internasjonale, og protestantiske ( mer lik DNK) der det snakkes engelsk, der du kan motta nattverd og der du kan finne et felleskap blant andre utenlandske som bor i Italia.  Bor du i nordlige delen så er Sveits den nærmeste Sjømannskikren og jeg tror den norske presten har noen samlinger i Milano området av og til.  Jeg håper du finner ut av det. Takk for at du tok kontakt og lykke til med å finne en kirke og en menighet. Her en link til en studenprest - Er du ikke student eller skoleelev så ta kontakt likevel. jeg er trygg på at du vil bli møtt på en god måte og at de vil prøve å hjelep deg. vh Jan Inge, nettkateket
   https://www.sjomannskirken.no/vaart-arbeid/studenter-i-utlandet/bjoern-olav-boee/
  22.11.17
 • Hvordan kan vi se at Lukas oppfatter seg selv som en historiker?  - Juli
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Juli!
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerede på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  
  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden.
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker og en god historieforteller.
  Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker og han ser seg selv som det, mere en de andre evangelistene.


  12.11.17
 • Hvor skal man gå i kirke hvis man er medlem i den norske kirken og bor for eksempel i spania, italia og sånt?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Heisann! Du kan besøke Den norske kirke i utlandet men de er ikke i alle land. Feks så er det ingen kirke i Italia men mange i Spania fordi mange bor  nordmenn bor i Spania. Den nroske kirke i utalndet blir kalt Sjømannskirken fordi den oppriennlig ble til fordi det var mange norske sjømenn i utlandet før.  
  Her er en oversikt og link til Sjømannskirken sin nettside ved å gå til: Sjømannskirken
  02.11.17
 • Hva er en korssamling?  - Karin
  Nettkateketen - Jan Inge Hei! Det er som oftes en korøvelse eller bare at et kor skal ha en samlling for å gjøre noe sosialt som å spise eller leke.

  26.10.17
 • Hvorfor har den mørke siden tatt seg inn i kirken. Hvorfor har konfirmant bibelen som man får i kirken i år bilde med døden og til og med horn på framsiden. Blasfemi, i motsatt retning  - Du vet det nok
  Nettkateketen - Jan Inge Hei! Bibelselskapet kom med en forklaring i 2012 på de valgfrie omslagene på Konfirmantbibelen. Her er det om det omslaget du tenker på og som fikk noen reaksjoner da det kom. 

  Graffiti-omslaget – Bibelen er en bok som handler om forgjengelighet og håp
  Et av de valgfrie omslagsmotivene er hodeskallen. Hodeskallen er et gammelt motiv i kirkekunsten. Den sees ofte under foten på Jesu kors eller under føttene til den triumferende Jesus som er stått opp fra de døde. Korset ble reist på Golgata – som betyr «hodeskallen». Ifølge kirkelig tradisjon var det der Adam og Eva ble begravet. Hodeskallen symboliserer det første mennesket, som brakte døden inn i verden gjennom syndefallet. Når en dråpe av Jesu blod drypper ned på hodeskallene, får den døde Adam og den døde Eva livet tilbake. Blomsterrankene er symboler på at Gud er dødens overmann. Jesus har seiret over syndens makt og frelst oss fra døden. 

  Kirkekunsten på dette omslaget er hentet fra Grinilund kirke i Bærum. Da kirken skulle fornyes, fikk den unge prestesønnen Thomas Stønjum i oppdrag å skape kirkekunst som gjenspeiler temaet «forgjengelighet og håp». Kunstneren har hentet inspirasjon fra gatekunsten i storbyene verden rundt. Når Guds levende ord møter unge menneskers livsfølelse og deres kunstneriske uttrykk, kan spennende ting skje. I Bibelselskapet har vi gått en vei fra å være provosert til å bli utfordret av disse bildene. Vi ønsket å bruke bildene på omslaget til Konfirmantbibelen fordi de faktisk er kirkekunst som er laget av unge mennesker og fordi de kommuniserer grunnleggende temaer i livet og troen på en sterk og tankevekkende måte. 

  Bibelen blir ikke vanhelliget av disse motivene. Bibelen er hellig i seg selv og beskriver livets mange sider – både de lyse og de mørke – både levende og ofte svært konkret. Bare tenk på synet av de tørre knoklene i Esekiels bok, og på lidelseshistorien i evangeliene. «Golgata» betyr «hodeskalle». At dette er sterke temaer som engasjerer, ser vi ikke minst i ungdomsmiljøer utenfor kirken, der dødninghodet er et ofte brukt symbol. Vi ønsket at kirkens trosopplæring kunne se bildene både som et uttrykk for unge menneskers lengsel etter håp og som et uttrykk for at Kristus – som er med i omslaget gjennom bildet på ryggen – er svaret på denne lengselen.  

  Vårt inderlige ønske er at disse bildene skal bli utgangspunkt for et spennende møte med Bibelens egne ord om disse tingene. Det er viktig at veilederne lytter til konfirmantenes egne tanker og refleksjoner om bildene. Like viktig er det at veilederne tar konfirmantene med inn i Bibelen for å se hva den egentlig sier om døden og om håpet. 
  Aktuelle bibeltekster: 
  Esek 37,1−14: Døde knokler blir levende
  Mark 15,21−32: Jesus blir korsfestet
  1 Kor 15: Oppstandelsen
  18.10.17
 • nevn tre fortelling som finnes bare i Lukasevvangeliet.  - natnael
  Nettkateketen - Jan Inge Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" og Juleevangeliet. som begynner med " Det skjedde i de dager...."
  Disse tre står kun i Lukasevangeliet. 
  17.10.17
 • Hva sier bibelen konkret om homofili?  - Iver
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Iver! 

  Jesus sier ikke noe om homofili så vi finner ikke noe om det i evangeliene.

  Vi må til Paulus og vi må til 1. Kor 6,9-10, der står det noe helt konkret:

  Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

  Nå er det slik at mange leser Bibelen i et historisk perspektiv. Homofili ble nylig helt akseptert i Den norske kirke for litt siden.
  Paulus skriver dette for 2000 år siden og mange vil tenke at det ikke er så rart at det ble sett på synd da for så lenge siden. Homofilie har ingen sentral del i Bibelen.

   
  10.10.17
 • Kan du fortelle kort om evangeliene i nt?  - Stine
  Nettkateketen - Jan Inge
  Hei Stine og takk for spørsmål! Det beste svaret finner du på en av våre andre nettsider. Klikk på den blå teksten under og du finner det du leiter etter. vh Jan Inge

  Det nye testamentet ( NT)

  http://www.bibel.no/InnholdTilblivelse/Bibelens__innhold/NT 
  30.09.17
 • Hva er hovedtanken i lukkasevangeliet?  - ove
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Ove!
  Hovedtanken til Lukas er samme som de andre evangelistene, nemlig å fortelle om livet  til Jesus, Guds sønn og at han seriet over mørkets krefter og tok et oppgjør for  alle mennesker en gang for alle.
  Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv som feks "julevangeliet" og den Barmhjertige samaritan. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født og dette står og kun i Lukasevangeliet.
  27.09.17
 • Hadde Jesus en kone. Og fikk han noen barn? Fordi d er jo folk som sier de er Jesus sin sønn?  - Ove
  Nettkateketen - Jan Inge Heisann! Nei, Jesus hadde nok ingen kone og ingen barn. 
  21.09.17
 • Hvor i Bibelen finner jeg lignelsen om kvinnen som skulle steines hvor Jesus sier "den som er feilfri kast den første steien  - arne t
  Nettkateketen - Jan Inge Hei og takk for spørsmålet, Arne. Jesus sier : «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»
  Den teksten finner du hos Evangeliet etter Johannes kapitel 8. vers 1.- 12.
  Har du ikke en Bibel eller  det nye testamentet foran deg nå så kan du slå det opp i nettbibelen på www.bibelen.no 
  vh Jan Inge
  13.09.17
 • Fem grunner til hvorfor Bibelen er en viktig bok.  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge
  Jeg vil gi deg 6 gode grunner til hvorfor Bibelen er en viktig bok! 

  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  
  2. Bibelen er viktig historisk bok og en levende bok
  3.. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa.
  5. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!
  6. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 
  11.09.17
 • 1. Hva er de to svakhetene ved å bare tenke konsekvensetikk? 2. Hva er de to svakhetene ved å bare tenke pliktetikk?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Pliktetikk kan være ganske firkantet og gir ingen rom for å vurdere enkeltsituasjoner. Normene går alltid foran. Feks satt helt på spissen så kan man ikke stjele et glass vann hvis du ser noen dør av tørst, fordi det er galt å stjele. Konsekvensetikken vurderer situasjonen fra situasjon og vil her tenke at de får mindre etiske konsekvenser å  stjele vann enn å la noen dø av tøst.  Et liv er mer verdifullt enn et glass vann. Konsekvensetikk er derfor veldig indivduelt og dermed vanskelig å vite for andre hvilkene regler og prinsipper som gjelder for hva som rett og galt. Jeg vil at du skal tenke og reflektere litt selv -  kan du finne noen eksempler selv basert på det jeg har skrevet til deg? Lykke til!
  30.08.17
 • I gudstjensten slås det 3 slag før gudstjensten og 3x3 etterpå. Hva kommer tallene av? Hvorfor 3x3 og ikke 9? Hva betyr det?  - Hans
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Hans! Godt spørsmål som jeg ikke har funnet et godt fasit svar på!
  Jeg tenker 3 slag er for Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd men hvorfor det slås 3 x 3 etterpå handler vel om at det gir mere rom og tid for ettertanke, dernest 
  så tenker jeg på 3 x 3  "Hurra" på 17.mai understreker forsterker noe som er viktig og bra og at det samme gjelder i kirken når klokkene slår 3 x 3 for treenigheten ( Faderen, sønnen og DHÅ)
  Jeg tar en prat med klokkeren og presten i morgen om hva de tror - tenker de anderledes så oppdaterer jeg svaret her :-)

  14.08.17
 • Hva mente Jesus med begrepet menneskefiskere?  - Julie
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Julie! I Matteus sier Jesus til disipilene «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» 
  Jesus vil utruste og lære opp disiplene slik at de kan fortelle om Jesus slik at flest mulig kom til tro på han og vil følge Jesus. Et annet ord for menneskefiskere er misjonær. God sommer! 
  19.06.17
 • Hvorfor sies det at bibelen er en bok av stor betydning?  - Lene
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Lene! 


  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 

  Oisann! Det var visst fem grunner og ikke bare tre :-)
  21.05.17
 • hvorfor så de fleste jødene ned på tollerne  - Bo
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Bo! Tollere ble sett på som løpegutter for romerne som krevde inn penger av jødene. De ble uglesett og sett ned på.  Tollere var lite populære blant jødene. 
  21.05.17
 • Hei! Hvilket særpreg har boka etter Lukas?  - Silje
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Silje! Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan).  
  Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene - å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. i Lukas er det litt mere fokus på at Jesus snur opp ned på det som regnes som verdifult. Lukas løfter frem og fremhever mer enn de andre evengeliene at Jesus er venn med de fattige, de utstøtte synderene og kvinnene. 
  Andre særpreg: Lukas henvvender seg til en i åpningordet som om han skriver til en person.
  Andre tekster som kun står i Lukas:
  "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" Det samme gjelder Juleevangeliet. som begynner med " Det skjedde i de dager...."
  Det står kun i Lukas. Ellers er Matteus, Markug og Lukas ganske like. 

  vh Jan Inge
   

  08.05.17
 • Hei jeg lurte på hvordan blir " Den lille bibelen" brukt under dåp og hvorfor?  - Wilma
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Wilma! "Den lille Bibelen" leses som oftest  før barnet blir døpt men det er valgfritt.
  Det er presten som kan lese den.
  Den sier ikke noe direkte om døpen men at troen er viktig.  
  Vi tro at vi kan få troen som en gave i dåpen og derfor hører "Den lille bibelen" til dåpsritualet. 

  Teksten  Markus kap 10 leses alltid før dåpen: 

  De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene
  viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna
  komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.
  Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn,
  skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og
  velsignet dem.
  26.04.17
 • Hei, jeg skal skrive litt om johannes 3, 16-17. og jeg lurte på hvordan kan jeg sammenligne det med mattheus 28, 18-20?  - Lise
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Lise! Matteus teksten heter "Misjonsbefalingen" og verset Johannes 3.16 blir kalt for "Den lille bibelen"
  Begge tekstene loves det at så lenge man tror på Jesus så vil han være med oss i alle dager. I Matteus så står det til verdens ende men i Johannes står det at vi skal få evig liv. Du har fått noen ledetråder nå og jeg tenker at du selv må slå opp i Bibelen og sammenligne de to tekstene. Har du ikke bibelen foran deg så gå til www.bibelen.no. Lykke til!  
  26.04.17
 • Hva er hovedtanken hos Lukas  - Miri
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Miri! Hovedtanken til Lukas?

  Det korte svaret: Fortelle om Jesu liv og død og hva det betyr for oss. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. 
  26.04.17
 • Hvorfor ble Jesus henrettet av romerne?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge God påske! og god kveld!

  Jesus ble henrettet av romerne fordi jødene gjorde alt for å få han dømt av Pilatus. Ypperstprestene blant jødene mente Jesus var en som spottet deres Gud, da han kalte seg Messias og konge. Pilatus var en romersk guvenør og mente først at Jesu ikke kunne dømmes til døden bare på grunn av dette, men han ga etter for folket og dømte Jesus til døden ved korsfestelse. Romerne hånet Jesus og satte en tornekrone på hodet hans, før han ble korsfestet.   
  19.04.17
 • Hvor mange dager tok det for å skape verden  - Eskil
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Eskil! Bibelen starter med skapelsen og jorden og oss mennesker og det tok 6 dager.
  På den 7. dag hvilte Gud.


  19.04.17
 • Hva er en profet?  - Johnny
  Nettkateketen - Jan Inge Profeter i Bibelen ser ofte fremover og det som skal skje. En profet kunne se at Jeus skulle bli født.
  Profetene både trøster og advarer folket og de forkynner redning og håp for framtida og de har god plass i Det gamle testamentet. Eksempler på profet Jeremia, Jesaja og Esekiel.
   
  18.04.17
 • Nevn tre grunner til at bibelen er en bok av stor betydning og hva menes med at bibelen er et lite bibliotek  - Martine
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Martine! Bibelen består av mange bøker, ja hele 66 bøker så derfor kan vi si at den er et lite Bibilotek. Jeg gir deg dobbelt så mange argumenter på hvorfor Bibelen er av stor betydning: 

  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. Bibelen har en forklaring på hvordan verden og vi menneskene ble til!

  6. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 

  God påske!
  Vh Jan Inge 
  11.04.17
 • Hvorfor bruker de kristne navnene "Det gamle testamentet" og "Det nye testamentet" om Bibelen to deler?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Det Gamle testamentet er eldst, det handler om  Gud og profetene. 
  I Det nye testamentet høre vi om Jesu liv og omhandler det som skjer fra år  0.

  Dette er de to hoveddelene i Bibelen. 

  God påske! 
  03.04.17
 • Hvorfor er Kristendommen den største religionen i verden  - Kristoffer
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Kristoffer! Det er mange grunner til det og det er ikke så lett å svare kort på. Kristendommen har fortsatt en enorm vekst i verden, ikke i Norge og Vest Europa der er der mere tilbakegang men i de store landene som Sørligste afrika, Asia og Sør amerika er det stor vekst. ca 1/ 3 av verdens befolknng er kristne. I noen land så har det hatt noe å si hva styringsmakten har ment. I norge har vikingene spilt en rolle, det samme har kongen. I land der det har vært forbudt så har troen på Jesus og hatt vekst.  
  For mange er Kristendommen en tradisjon for noen er det et personlig valg man har tatt.
  Kristendommen har et budskap i seg som gjør at folk føler at de har et sikkerhetsnett rundt livet sitt.
  Å tro på Jesus gir mening i livet her og nå og det gir et godt håp om et evig liv der man kan være sammen med sine nærmeste.
  Kristendommen sitt budskap handler om  å skape tro , håp og kjærlighet og det er tre ting mennesker søker. 
   
  27.03.17
 • Hei! Hva er viktig å få med i en andakt?  - Anna
  Nettkateketen - Jan Inge Hallo Anna!
  Man kan ha andakt på forskjellige måter men noen ting er realitvt faste innslag for at det skal bli en skikkelig andakt.

  1. Bibelvers - her kan du velge fritt! Har du et favoritt vers eller du kan leite frem i en bibelleseplan for tips.
  2. En fortelling/historie som kan ha noe av den samme betydningen som bibelverset
  3. Tolkning av bibelverset 
  4. Jesus må med - hva vil han at vi skal gjøre tenker du? 
  5. Avslutte med en bønn eller "fader vår" eventuelt en velsignelse.

  Tillegg/ andre ting:
  Man kan og synge en salme/ sang 
  Man kan og tenne lys! Te lys feks. La alle få tenne et lys og la de si hvem de tenker på.
  Man kan og høre på en sang som handler om noe av det har snakket om.


  Mange muligheter - Lykke til!

  vh Jan Inge
  27.03.17
 • Hvorfor kan vi si at apokryfe skrifter er av to slag  - Siri
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Siri! Det er nok nytestamentlige og gamletestamentlige apokryfer du er ute etter. 

  Apokryfer er skrifter som ikke ble tatt med i Bibelen fordi de ikke oppfyller kriteriene som kirken har satt til innhold 
  for å være med i Bibelen. De har feks ikke direkte Jesu sitater.

  Eksempler på nytestamentlige apokryfer: Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser 

  Eksempler på gamletestamentlige apokryfer: Judiths bok, Saruks bok, Jeremias brev. 

  vh Jan Inge 

  19.03.17
 • Hei. Jeg jobber i oljeindustrien, er det en synd? Det vi driver med er jo forurensende og ødeleggende for jorden.  - Livar
  Nettkateketen - Jan Inge Hei og takk for spennende spørsmål! Det er helt nødvendig at folk jobber i Olje -og gassnæringen - vi trenger det og Olje er motoren i norsk økonomi og fortsatt manges levebrød.
  Samtdig tenker jeg at det må være rom for å tenke nytt  og det gjøres parallelt, mer klimavennlig og bæredyktig løsninger for vår dyrebare klode som vår skaper har ordnet så fint for oss.
  Det skal vi ta vare på og vi må sikre nye arbeidsplasser som er mer miljøvennlige.
  Jeg vil ikke si at du som enkeltmennesker gjør en synd mot Gud men at nasjonen og verdens samfunn må tenke andre miljømessige løsninger for fremtiden - vi er da på god vei til det?

  vh Jan Inge
  15.03.17
 • 1. Hva er likheter og forskjeller på de ulike evangeliene ? 2. Hvorfor oppfatter lukas seg selv som historiker ? 3. Eksempler på fortellinger som bare finnes i Lukasevangeliet ? 4. Hva lukas legger vekt på i fremstillingen av Jesus ? 5. Kan du nevne tre hovedgrupper av kristne kirkesamfunn ? 6. Hva som er hovedinnholdet i det kristne budskapet ? 7. Hva treenigheten går ut på ? 8. Hvilke handlinger og tradisjoner som er viktige i det kristne fellesskapet ? 9. Hvilke retningslinjer som gjelder for de kristne ? 10. Ulike måter å lese biblen på ?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Anonym! Jeg kan ikke svare på så mange spørsmål.
  Det virker som du har fått det i lekse, kopiert og limt inn her MEN du kan søke og leite på siden her for jeg har svart på det meste du er ute etter :-)
  12.03.17
 • 1. Hvordan kan vi se at Lukas oppfatter seg selv som historiker? 2. Hvem har kirken og bibelforskerne ment at Lukas kunne være, ut i fra språk og uttrykksmåte?  - maria
  Nettkateketen - Jan Inge 1. Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria"
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerde på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden.

  2. Paulus omtaler skriver i Kolosserne kap 4 "Lukas, vår kjære lege, hilser dere.." Lukas er grundig i det han gjør så konklusjonen må bli at han er Lege og historiker med hjerte for de utsatte og han var og en som fremmet kvinnene mere en de andre evanglistene. Topp fyr han der , Lukas 
  07.03.17
 • Hvorfor så jødene ned på tollerne?  - Andrea
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Andrea! Toller ble sett på som løpegutter for romerne. De krevde inn penger av jødene og ble uglesett og var lite populære. 
  01.03.17
 • Hvorfor ble Jesus henrettet av romerne  - Simen
  Nettkateketen - Jan Inge God kveld, Simen! Jesus ble henrettet fordi de jødene gjorde alt for å få han dømt av Pilatus. Ypperstprestene blant jødene mente Jesus var en som spottet deres Gud, da han kalte seg Messias og konge. Pilatus var en romersk guvenør og mente først at Jesu ikke kunne dømmes til døden bare på grunn av dette, men han ga etter for folket og dømte Jesus til døden ved korsfestelse. Romerne hånet Jesus og satte en tornekrone på hodet hans før han ble korsfestet.   
  01.03.17
 • Hva gjør en bibel forsker som er opptatt av å forske på livets jesus  - Simen
  Nettkateketen - Jan Inge Det er mye det kan forskes på, Simen for å finne ut av mer om Jesus. Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse. Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv. Både gamle og moderne tolkninger. Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde, så det må en bibelforsker og ta med i betraktningen i forskningsarbeidet. vh Jan Inge
  01.03.17
 • hvorfor skrev Lukas et forrord til en bestemt person?  - henrik
  Nettkateketen - Jan Inge Henrik! Du tenker på Teofilos!  Lukas henvender seg til en som heter  Teofilos.
  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). Det er ikke sikkert det er en bestemt person men det kan være at han henvendte seg til alle de som trodde på Gud, Jesus og kjærligheten. ( teo + filos)
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg, Henrik men som sagt så så vet vi ikke 100% om det er riktig :-) 

  Jeg tror jeg må ta en telefon til en professor på dette spørsmålet snart...
  01.03.17
 • Hva vil det si å være kristen?  - Anna
  Nettkateketen - Jan Inge Hallo, Anna! Kristen betyr at du tror på Gud og Jesus. ( Jesus Kristus, derav ordet kristen)
  Troen er det viktige og det har ingenting med om man er klok eller dum at man tror. 
  Troen er en gave som vi får og man må være åpen for å ta den i mot og bruke den til glede for deg selv og andre :-)
  27.02.17
 • Hva er hovedtanken som preger hele lukasevangeliet?  - Mathilde
  Nettkateketen - Jan Inge Det korte svaret: Fortelle om Jesu liv. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. 
  25.02.17
 • I Lukas 2 står det en kjent fortelling. Hvilken?  - Maria
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Maria! Du tenker på det som starter med: "Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall" Det er Juleevangeliet og det står i Lukas kap 2. Du kan gå til www.bibelen.no og lese heel Bibelen der eller plukke ut det du trenger. 
   
  16.02.17
 • Hvorfor var Lukas den eneste som hadde med fortellingen om Jesus i tempelet som 12 åring?  - Niklas
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Niklas! Jeg må erkjenne at jeg ikke vet helt hvorfor men jeg kan tenke meg frem til et som kan være en mulighet. Lukas er en god historiker og muligens hakket vassere enn de tre andre evangelistene på det området.
  Derfor har nok Lukas klarte å leite frem en god gammel historie om Jesus som 12 åring, som de tre andre ikke har fanget opp. Kommer du over et annet svar så send det inn!
   
  13.02.17
 • Hvordan kan man merke at Lukas ser på seg selv som en historiker?  - Celine
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Celine! Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerde på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker! 


  .
  13.02.17
 • Fantes det TV når Martin Luther levde?😂  - Hanne & Madelen😊
  Nettkateketen - Jan Inge God kveld Hanne & Madelen :-) Luther levde for 500 år siden så det var 400 år før  tvǹ kom, så svaret er nei .  
  I år er det 500 år siden Luther slo opp de 95 tesene på en kirkedør og hadde Luther levde idag så ville han kanskje ha lagt tesene ( protestene) ut på veggen på en facebook siden til Pave Frans? 
  Nå skal det sies at den katolske kirke er ganske enig i Luther nå da, og godt er det. 
  vh Jan Inge

   
  11.02.17
 • Hva betyr kateket?  - David
  Nettkateketen - Jan Inge Hei David! Kateket betyr lærer/ undervise på gresk. I dag er en kateket i Hellas professorer.
  I Den Norske kirke driver vi kateketer med undervisningen/trosopplæringen i kirken. 
  09.02.17
 • Hvorfor ble du kateket?  - Ida
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Ida og takk for spørsmål! Litt tilfeldigheter men det føltes riktig. Jeg liker å jobbe med barn og ungdom og jeg liker å undervise. Jeg liker meg i kirken og ønsker at andre skal oppleve det samme. 
  Jeg begynte å studere til kateket da jeg var på et Ten Sing Norway prosjekt i Ungarn som 19 åring og fikk tilbud om å fortsette blant annet på Lærerhøyskolen i Volda. Da var det en fin mulighet til å bli både kateket og lærer. Jeg trives med å jobbe kreativt og det er et relativt fritt yrke der man kan bestemme endel selv. 
  Siden jeg hadde lyst til å være kateket og lærer så gjør jeg nå begge deler. Det betyr 3 dager kateket på Hisøy og 2 dager lærer Rykene skole,  som forøvrig er en koselig liten bygd ved Arendal med mange fine elever :-) 
  09.02.17
 • Hadde Martin Luther en kone og i så fall hva het hun?  - Ronja
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Ronja! Luther var jo katolsk  munk og prest og kan derfor ikke gifte seg, men da han brøyt med den katolske kirke under reformarsjonen og andre gjorde det samme så var det noen nonner som ønsket at Luther skulle hjelpe de med å bli gift. Den oppgaven klarte Martin bra men han satt igjen med en som het Katharina von Bora. Martin Luther prøvde først å gifte henne bort til en gammel prest som var nesten 40 år eldre en henne men det ville hun ikke. Hun ville gifte seg med en annen mann, men det fikk hun ikke lov til av hans familie.
  Etterhvert så giftet Katharina seg med Martin Luther og sammen fikk de hele 6 barn. 
  vh Jan Inge
  09.02.17
 • Hvorfor klipper munkene seg med måne på toppen?  - Noa
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Noa og takk for artig spørsmål. Sveisen heter Tonsur og da barberer de bort slik at man kan se issen, men beholder en ring rundt med hår.
  Issen er toppen av hodet og hos munken er den blank som en skinnende måne, som det kommer frem av spørsmålet ditt.   
  Hårsveisen til munkene skal forestille kronen som Jesus hadde på hodet da han ble korsfestet.
  Kan du se for deg det? Det kan jeg!
  vh Jan Inge 

  09.02.17
 • Når døde Martin Luther?  - Nico
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Nico!
  Martin Luther døde 18.februar 1546, i byen der han ble født i Tyskland.
  Han ble 63 år, to måneder og ti dager gammel.
  vh Jan Inge 
  08.02.17
 • Hva er noen grunner til at kristne mennesker gir forskjellige svar på hvilke retningslinjer de har for livet?  - Jacob
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Jacob! Kristne tolker Bibelen forskjellig og hvordan man skal leve og hva man skal mene. Troen på Gud, Jesus og Den hellige ånd er det eneste kriteriet for å kalle seg kristen. Over 2, 2 millarder mennesker er kristne. Nord Amerika og Kina har flest kristne. vh Jan Inge
  08.02.17
 • Hva menes med Apokryfe evangelier? På forhånd takk for svar  - Julie
  Nettkateketen - Jan Inge Jo takk bare hyggelig, Julie! 

  Apokryfene er omdiskuterte skrifter som ikke har kommet med i Bibelen fordi teologer og andre forskere er i tvil om innholdet. Apokryfene er ikke overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen. 
  De mener formen skiller seg ut fra de andre evangeliene og at det står ting der som oppfattes som falsk eller uriktig lære.  
  Det er Apokryfer til både Det gamle testamentet ( GT) 
  altså før Jesus ble født og dete r apokryfer til Det nye testamentet (etter at Jesus ble født) 
  Ordet apokryfene betyr at noe er skjult eller ukjent.  
  Eksempler på gamle testamentlige apokryfer: Baruks bok, Jeremias brev, Esters bok 1 og 2 og Daniles bok for å nevne noen.
  Eksempler på ny testamentlige apokryfer; Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser.

  Håper du ble klokere!

  vh Jan Inge 
  06.02.17
 • Hvordan kan man si at det er Guds ord når det er Lukas, Markus og Paulis som har deler av boka?  - Andrine
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Andrine! De du nevner viderformidler det som Jeusus sa og gjorde. De er øyevitner og ønsker å dele det med oss. Gud skriver ikke direkte i Bibelen men bruker mennesker til å formidle og til oversetter fra språk til språk.  Det er veldig få som tenker at det som står i Bibelen er Guds ord helt bokstavelig men at det er formidlet via mennesker gjennom år tusener. Derfor leser man ofte Bibelen og Guds ord historisk kritisk.

  05.02.17
 • Hva prøver Lukas å få frem i Lukas evangelium kapittel 4: 18-19?  - Andreas
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Andreas! Det er ganske mye som ligger i dette verset.
  Vi pleier å lese det i kirken ved nyttår og  det er Jesus som sier dette i starten av hans gjerning i en synagoge. Alle roste han for det han sa og det sier noe om hva Jesu kom for og hva slags mandat og oppgave han hadde som Guds sønn.
  Jeg legger ved disse versene fra Lukas her: 


  Herrens Ånd er over meg,

   for han har salvet meg
             til å forkynne et godt budskap for fattige.
             Han har sendt meg for å rope ut
             at fanger skal få frihet
             og blinde få synet igjen,
             for å sette undertrykte fri
             og rope ut et nådens år fra Herren.
  04.02.17
 • Hva en bibelforsker som er opptatt av å forske på livet til Jesus gjør  - Henrik.
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Henrik!
  Det er mye det kan forskes på for å finne ut av mer om Jesus. Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse. Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv. Både gamle og moderne tolkninger. Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde, så det må en bibelforsker og ta med i betraktningen i forskningsarbeidet. vh Jan Inge
  03.02.17
 • Hvordan blir Jesus framstilt i Lukasevangeliet  - Celine
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Celine! Jesus blir fermstilt ganske likt i alle evangeliene. I Lukas er det litt mere fokus på at Jesus snur opp ned på det som regnes som verdifult. Lukas løfter frem og fremhever mer enn de andre evengeliene at Jesus er venn med de fattige, de utstøtte synderene og kvinnene. 
  29.01.17
 • Hvorfor skriver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person?  - Sara
  Nettkateketen - Jan Inge Hei! Sjekk svaret jeg ga på samme spørsmål, 16.01 i år
  27.01.17
 • 1)Nevn tre fortellinger som finst bare i Lukasevangeliet 2) kva er hovudtanken som prega heile Lukasevangeliet 3) kven var samaritane  - Mona
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Mona! Jeg har nylig gitt svar på alle tre spørsmålene dine. Bare bla nedover på siden her :-) 
  27.01.17
 • hva er hovudtanken i lukasevangliet  - pernille
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Pernille og Per! Dette har jeg svart på mange ganger.
  Bla og kikk litt på siden her :-) 
  26.01.17
 • hvor ble moses født  - peter
  Nettkateketen - Jan Inge God kveld, Peter! Moses ble født i Egypt. Som barn ble han lagt i en kurv og sendt nedover elven, Nilen.
  Se filmen om Moses som heter "Prinsen av Egypt" eller les 2. mosebok kapittel 2 i Bibelen.
  23.01.17
 • Nevn tre grunner til at bibelen er en bok av stor betydning  - Sara
  Nettkateketen - Jan Inge Hei hei, Sara! Bare tre grunner? Jeg gir deg dobbelt så mange grunner :-)

  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. Bibelen har en forklaring på hvordan verden og vi menneskene ble til!

  6. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 


  21.01.17
 • Vet du om noen mirakler i Lukasevangeliet?  - Rune
  Nettkateketen - Jan Inge Hei! Ja det er mirakler i Lukasevangeliet. På bibelen.no kan du lese hele bibelen du kan søke på Lukasevangeliet og kapittel 18 kan du lese om "Den blinde mannen ved Jeriko" som Jesu gjorde seende igjen. I Kapittel 13 kan du lese om en krumbøyd dame som Jesus rettet opp igjen. Her blir ordet helbredet brukt. Når Jesus helbreder så er det et mirakel. Finne du noen andre mirakler og under i Lukas?

   
   
  19.01.17
 • Hvem var samaritane?  - Filip
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Fillip! Det er noen samaritanere igjen ( ca 600) og  de er fra en by som het Samaria i Nord Israel.
  Nå bor de ved Tel aviv og et annet sted i Israel. Det er en kjent liknelse som Jesus fortalte som heter "den barmhjertige samaritaner". Samaritanere er jøder men praktiser det bittelitt anderledes.
   
  18.01.17
 • Les og sammenlign ættetavlen til Jesus i Matt 1,1-17 og i Luk 3,23-38. Hva tyder på at evangeliet etter Matteus har mennesker som kjente Det gamle testamente som målgruppe, mens evangeliet etter Lukas har en mer internasjonal målgruppe?  - Jan
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Jan! Jeg må nesten lese i synoptikerne for å gi deg et svar på dette. Gi meg et par dager...
  17.01.17
 • Har katolikker flere Skrifter i det nye testamente enn det vi har lyrer på dette siden dem mener at jomfru maria er hellig og mage kvinner ber til Maria jesus mor  - Anja Olsen
  Nettkateketen - Jan Inge Hei! Katolikker har samme Bibelen som protistantene. De ber ikke til Jomfru Maria men ber Jomfru Maria om gå i forbønn for dem.
   Protestanter tenker at det er et unødvendig "ledd" og at man kan be direkte til Gud, i Jesu navn- Jomfru Maria regnes som den fremste helgenen. I Bibelen så sier Maria: 
  .. og fra nå av skal alle slekter prise meg salig".
  16.01.17
 • hvorfor skriver lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person  - sebastian
  Nettkateketen - Jan Inge Du tenker på Teofilos!  Lukas henvender seg til en som heter  Teofilos.
  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). Det er ikke sikkert det er en bestemt person men det kan være at han henvendte seg til alle de som trodde på Gud, Jesus og kjærligheten. ( teo + filos)
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg, Sebastian men som sagt så så vet vi ikke 100% om det er riktig :-) 

  Jeg tror jeg må ta en telefon til en professor på dette snart...
  vh Jan Inge
  16.01.17
 • Er du en prest?  - Thatti shamale
  Nettkateketen - Jan Inge Nei, Kateket :-)
  16.01.17
 • tre fortellinger som bare er i lukasevageliet  - Arne
  Nettkateketen - Jan Inge Hallo Arne! "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" Står kun i Lukas. Det samme gjelder Juleevangeliet.

   
  15.01.17
 • Jeg har mange spørsmål her, takk for svar! 1: Da jesus var ca. 30 år gammel, løsrev han seg fra arbeidsfellesskapet i familien og begynte å gå sammen med disipler? 2:Hva heter de fem fortellinger hos Lukas? 3:Judas Iskariot er en stor helt i Bibelens fortellinger?  - Lilja
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Lilja! Svar på spørsmål 1 er "Ja" og svar på spørsmål 3 er "Nei" tvert i mot!
  Svar på spørsmål 2: det er mange fortellinger i Lukasevangeliet. Jeg har fire fortellinger som kun står i Lukas og ikke de andre tre evangeliene: "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren og Juleevangeliet"
  12.01.17
 • Hva menes med at bibelen er et lite bibliotek?  - Melanie
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Melanie! Det betyr at Bibelen består av mange bøker.  Hele 66 tilsammen. ( det kan virke som det er kapitler men de regnes som unike bøker) 
  27 av de i Det nye testamentet og 37 i Det gamle testamentet. 
  10.01.17
 • Hva prøvde folk å gjøre etter talen til Jesus i nasaret?  - Nora
  Nettkateketen - Jan Inge Folk ble sint på Jesus, Nora. 
  Du tenker på Jesu tale i synagogen. Den er godt beskrevet i Lukas kap 4.  Dette skjedde etter talen: 
   "Alle i synagogen ble rasende da de hørte dette.  De sprang opp og jaget ham ut av byen. De drev ham mot en skrent i åssiden der byen deres lå, og ville styrte ham utfor.  Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort" ( Lukas 4, 28-30) 
  08.01.17
 • Hvordan kan vi se at Lukas oppfatter seg selv som historiker?  - Victor
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Victor!
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria"


  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerde på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden.

  Håper du får nytte av svaret.


  05.01.17
 • Hvor mange ord er det til sammen i Evangeliet etter Lukas  - Thatti shamale
  Nettkateketen - Jan Inge Hei du det vet jeg ikke! Men det er ca 740 000 ord i hele Bibelen og det er 66 bøker i Bibelen og Lukas er en av de bøkene. Dersom du deler 740 000 ord med 66 bøker så vil hver bok i snitt ha ca 11 000 ord.  Det er det nærmeste jeg kan gi som svar -  Beklager at jeg ikke ville telle for deg :-) 
  05.01.17
 • Hvilke hovedtanje er det som preger hele lukasevangeliet?  - Jan
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Jan!

  Det korte svaret: Fortelle om Jesu liv. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. 
  04.01.17
 • Hvorfor ble oppfatningene av Jesus og hans ord forskjellige i forskjellige “menigheter”?  - Are
  Nettkateketen - Jan Inge
  Hei Are! Helt riktig at man tolker bibelen forskjellig oog det er en av grunnen til at det er forskjellige kirkesamfunn i verden. Bibelsyn er en faktor og jeg kan si deg noe om det:  

  Bibelsyn er måten man leser Bibelen på. Om man  leser alt bokstavelig og at det som står i Bibelen er Guds ord og må gjelde idag så kan det synet hete: Biblisime. De som er konservative kan stå for et biblistisk bibelsyn;  teksten er inspirert av Gud og kan derfor ikke forandres eller tolkes. Ved å lese Historisk- kritisk  åpner man opp for å tolke og velge ut det som er aktuelt, viktigst  og gjeldende for oss mennesker idag. Ved å lese Historisk-kritisk så kan man tillate seg å se på oversettelsen og studere grunnteksten for å se om Gud eller forfatteren kunne mene noe annet. Spørsmål om homofile er aktuell problemstilling. Leser du du Bibelen bokstavelig ( Biblisisme) så vil de si at de ikke kan gifte seg eller leve i et forhold. Leser man Historisk-kritisk så kan man tilate seg å tenke at det var muligens ikke rart at man var imot homofili for 2000 år siden, eller at det som som står i grunnteksten kan og bety noe annet og at forbudet dermed nødvendigvis ikke er gjeldene for mennesker idag. Det var to ytterpunktene innenfor bibelsyn, det finnes flere bibelsyn  og flere nyanser....
  25.12.16
 • Kva seier Bibelen om homofili? Og då meiner eg ikkje vers om at Gud elskar alle osv.  - Tom
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Tom! Jesus sier ikke noe om homfili så vi finner ikke noe om det i evangeliene. Vi må til Paulus brevene og vi må for eksempel til 1. Kor 6,9-10.

  Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.
  25.12.16
 • Hvorfor er lammet et symbol på Jesus?  - Pike123
  Nettkateketen - Jan Inge Hei! Lam er et dyr som ble brukt ti å offer til Gud før Jesus kom til verden.
  For å forstå hvilken betydning Jeus hadde så ble han sammelignet med et lam ( Sau).  Jesus er lammet «som bærer verdens synd» og som ofres til frelse for verden. Kristus kan også være «den gode hyrde» som bærer et får på skuldrene ( den gode gjeteren som passer på oss men da er lammet et symbol på oss mennesker) 
  20.12.16
 • Hvilke hovedtanke er det som preger hele Lukasevangeliet?  - Ikkenonavn
  Nettkateketen - Jan Inge Det korte svaret: Fortelle om Jesu liv. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. 
  14.12.16
 • Hva prøvde folk å gjøre med jesus etter talen hans i nasaret  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Du tenker på Jesu tale i synagogen i Nasaret. Den er godt beskrevet i Lukas kap 4.  Dette skjedde etter talen: 
   "Alle i synagogen ble rasende da de hørte dette.  De sprang opp og jaget ham ut av byen. De drev ham mot en skrent i åssiden der byen deres lå, og ville styrte ham utfor.  Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort" ( Lukas 4, 28-30) 
  12.12.16
 • Hvem er lukas  - shaloSm
  Nettkateketen - Jan Inge  Lukas var en apostel og en lege som gikk endel sammen med Paulus. Han var forfatter av Lukasevangeliet og apostlenes gjerninger. Lukas fremhever Jesu omsorg for de utstøtte, fattige og de svake. Han skrev "Evangeliet etter Lukas" ca år 80 e. kr. Det er her vi kan lese Juleevangeliet slik vi kjenner det best. 

  10.12.16
 • Hva synopitisk evangelier og hvorfor de har så mye felles  - Sh
  Nettkateketen - Jan Inge Heisann! 

  Synoptikerne betyr "å se sammen". eller "få en oversikt" Matteus-, Markus-, Lukas- og Johannesevangeliet heter de fire evangeliene-  alle fire forteller om Jesu liv og lære, med særlig vekt på hans død og oppstandelse. Johannes skiller seg ut fra de andre ellers er de tre andre ganske like men ikke hetl og derfor er det moro å sammenligne de tre. 

  Et tips er å lese om Brødunderet.  Det finner du i Matt, 14, 13- 21, Mark 6,30-44, Luk 9,10-17 og Joh 6, 1-14 og 22-59. Det er det eneste miraklet som står i alle fire evangeliene. å sammenligne de fire evangeliene heter som sagt "De synoptiske evangeliene" eller "synoptikerne". Ved å søke på disse ordenene på nettet eller på bibiloteket så kan du finne mange sammenligninger. Vil du sette igang med oppgaven selv så kan du bestille en bok fra Bibelselskapet som heter: Evangeliesynopse.  Den får du på www.bibel.no   
  09.12.16
 • nevn tre grunner til at bibelen er en bok av stror betydning  - fares
  Nettkateketen - Jan Inge 1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 

  Oisann! Det var visst fem grunner og ikke bare tre :-) 
  07.12.16
 • Hei hva er forskjellen mellom Brevene og Evangeliene? og da med hovedfokus på evangeliet Matteus?  - AAaa
  Nettkateketen - Jan Inge Evangeliene forteller om Jesu liv. Fra vugge til grav og til han stod opp fra de døde. Markus er det korteste evangeliet av de fire. Brevene er skrevet etter at dette skjedde og de fungerer som trosopplæring for de første menighetene. Brevene innholder så mye visdom og læring at de fortjener en plass i Bibelen til inspirasjon for oss idag. Tema kan være rettferdigjørelse ved tro, misjon, og kristent felleskap .
  06.12.16
 • Kvifor såg jødane ned på tollarane?  - Mordi
  Nettkateketen - Jan Inge Folk mente tollerne var noen sleipe lurefanter. 
  De tok inn penger og puttet noe i sin egen lomme og det får man ikke høy status av!
  06.12.16
 • Hva er det så spessielt med Jesus?  - Jenia
  Nettkateketen - Jan Inge Jesus er 100 % mennesker og 100% Gud. 
  Det sier seg selv - da er man helt ulike andre og det skal vi være godt fornøyde med!
  Bare les i Bibelen og hør hva han gjorde!
  01.12.16
 • Hva er forskjellen på GT og NT?  - Halia
  Nettkateketen - Jan Inge Det gamle testatmenet ( GT) er den første halvdelen av Bibelen som tar for seg skapelsen, profetene og frem mot år 0.
  Det nye testamentet ( NT) tar for seg Jesu fødsel og hans liv gjennom evangeliene samt brev med anbefalinger og tips til hvordan man skal leve som kristen. 
  30.11.16
 • Tre forteljingar som berre finst i lukasevangeliet  - Are Sola Thue
  Nettkateketen - Jan Inge Siden det er jul snart så vil jeg nevne Juleevangliet. Det står kun i Lukas.
  Tre andre er "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren". 
  De fire med juleevangeliet er dermed særpreget for Lukas og kan derfor kun leses der.
  27.11.16
 • Hvem var samaritanene?  - Even
  Nettkateketen - Jan Inge Samaritanerne er et folk som forholder seg til Mosebøkene og som lever strengt etter den. 
  I dag er de bare noen hundre samaritanere igjen og de holder til på vestbredden. De har blitt forsøkt utrydet og de har alltid vært i konflikt med jødene. De ble sett ned på og av den grunn var det kontroveisielt at Jesus brukte en samaritan i fortelllingen om den som hjalp han som fått juling av noen røvere. 
  Etter dette er en samaritan blitt synonymt med en som er barmhjertig ( snill og hjelpsom)  
  23.11.16
 • Hvordan møtte Jesus mennesker som var nederst på rangstigen, i følge Lukas  - jan
  Nettkateketen - Jan Inge den umoralske kvinnen som salvet føttene hans (7,36-50), skatteinnkreveren Sakkeus (19,1-10), den angrende kriminelle på korset (22,39-43), samaritanere og fattigfolk generelt.


  23.11.16
 • hva er hovedtanken til Lukasevangeliet  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Det korte svaret: Fortelle om Jesu liv. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. 
  21.11.16
 • Hvorfor skriver Lukas et forord der han henveder seg til en bestemt person ?  - Camilla
  Nettkateketen - Jan Inge Camilla!
  Lukas henvender seg til Teofilos.

  Vi vet ikke 100% sikkert om det er en bestemt person.
  Noen forskere tror ikke Teofilos er en bestemt person. 
  Andre forskere tror det er en bestemt person og her er teoriene mange.  

  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). 
  Det kan derfor være at han henvender seg til alle de som tror på Gud, Jesus og kjærligheten. 
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg og jeg liker å tenke på at det er riktig :-) 
  vh Jan Inge
  20.11.16
 • Vet gud alt og vet han hva vi tenker og gjør hele tiden?  - anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Hei! I Matteus 6 så står det noe som kan tyde på det: ....dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.”
  19.11.16
 • Kva heiter 3 fortelinger som bare finnst i Lukasevangeliet?  - Anna
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Anna ! Siden det er jul snart så vil jeg nevne Juleevangliet. 
  Tre andre er "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren".
  De fire med juleeavngeliet er dermed særpreget for Lukas og kan derfor kun leses der.
  14.11.16
 • Hvor kan jeg lage eget omslag på bibelen?  - Marius
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Marius! Gøy med eget design på Bibelen da!
  Du kan laste ned et blankt ark som du kan klippe ut slik at det passer til konfirmantbibelen. Så tenger du skriver du på det. Det er og et nytt cover der. Legger ved en link. Det er nederst på den siden. Lykke til! http://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Bibler/Mellomstor/Heftet/Bibel-2011-konfirmantbibelen-bokmal
  09.11.16
 • Hvis man har sagt noe fei i en tidligere bønn som foreksempel man Ikke mente og man har sagt amen som betyr la det bli sånn. Kan man endre på det eller trekke det man har sagt tilbake?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Yepp. Gud kjenner våre tanker og vet hva vi egentlig mener så det går greit!
  08.11.16
 • hvem var egentlig forfatteren til Lukasevangeliet??  - lekser
  Nettkateketen - Jan Inge Lukas var forfatter av Lukasevangeliet og apostlenes gjerninger. Han var en apostel og en lege som gikk endel sammen med Paulus. 
  08.11.16
 • Hvem er Jesus?  - Hei
  Nettkateketen - Jan Inge Hei du som kaller deg for Hei! Jesus kristus er selve kjernen i kristendommen. Du finner mye om han på nettet.  Jeg kunne ha skrevet masse men du kan like godt gå på Wikipedia. Der får du alt du trenger. Du kan jo lese et av evangeliene feks Markus. Da blir du godt kjent med Jesus guds sønn. Lykke til! 
  08.11.16
 • Kan man ta lydoptak av en bønn man ber?  - anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Ja, det kan man
  05.11.16
 • Hei, Jan Inge! Kan du fortelle litt om forskjellen og meningen med de forskjellige evangeliene i bibelen?  - Norris
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Norris! Det er stort spørsmål som jeg må gi et kort svar på. 
  Markus-, Lukas- og Johannesevangeliet heter de fire evangeliene-  alle fire forteller om Jesu liv og lære, med særlig vekt på hans død og oppstandelse. Johannes skiller seg ut fra de andre ellers er de tre andre ganske like. Jeg kan nok ikke går nærmere i detalj for deg her.  Et tips er å lese om Brødunderet.  Det finner du i Matt, 14, 13- 21, Mark 6,30-44, Luk 9,10-17 og Joh 6, 1-14 og 22-59. Det er det eneste miraklet som står i alle fire evangeliene. Når man sammenligner de fire evangeliene heter "De synoptiske evangeliene" eller "synoptikerne". Ved å søke på disse ordenene på nettet eller på bibiloteket så kan du finne mange sammenligninger. Vil du sette igang med oppgaven selv så kan du bestille en bok fra Bibelselskapet som heter: Evangeliesynopse.  Den får du her https://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Bibelbruk/Studie-__og__samtale/Evangeliesynopse-2005
  04.11.16
 • Hva sier Luk 4,18-19?  - +Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge  Herrens Ånd er over meg,
             for han har salvet meg
             til å forkynne et godt budskap for fattige.
             Han har sendt meg for å rope ut
             at fanger skal få frihet
             og blinde få synet igjen,
             for å sette undertrykte fri
            og rope ut et nådens år fra Herren.
  04.11.16
 • I was just seeking this info for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don't rank this kind of informative websites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage. adfdgedegeeb  - Johna99
  Nettkateketen - Jan Inge Thank you! 
  03.11.16
 • Hvem var samaritanene?  - Nora
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Nora! De er et folk som forholder seg til Mosebøkene og som lever strengt etter den. 
  I dag er de bare noen hundre samaritanere igjen og de holder til på vestbredden. De har blitt forsøkt utrydet og de har alltid vært i konflikt med jødene. De ble sett ned på og av den grunn var det kontroverisielt at Jesus brukte en samaritan i fortelllingen om den som hjalp han som fått juling av noen røvere. 
  Etter dette er en samaritan blitt synonymt med en som er barmhjertig ( snill og hjelpsom)  
  02.11.16
 • Hvilke særpreg har Lukas evangeliet?  - Lekse
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Lekse! Det har jeg svart på flere ganger. Bare søk på siden her :-) 
  30.10.16
 • hvorfor kan vi si at de apokryfe evangeliene er av to slag  - sunni
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Sunni! 

  Først til de som ikke vet hva apokryfer er. 
  Apokryfene er omdiskuterte skrifter som ikke har kommet med i Bibelen fordi teologer og andre forskere er i tvil om innholdet. Apokryfene er ikke overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen og de har ikke direkte Jesus sitater. Ordet "apokryfene" betyr at noe er skjult eller ukjent.  


  Det er apokryfer til både Det gamle testamentet ( GT) og til Det nye testamentet og derfor kan vi si at det er av to slag.

  Eksempler på gamle testamentlige apokryfer: Baruks bok, Jeremias brev, Esters bok 1 og 2 og Daniles bok for å nevne noen.
  Eksempler på ny testamentlige apokryfer; Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser.

  Jeg håper det var det svaret du var ute etter. 
  vh Jan Inge
  26.10.16
 • Hva gjør en bibelforsker som er opptatt av å forske på livet til Jesus?  - Elaine
  Nettkateketen - Jan Inge God kveld Elaine! Det er mye det kan forskes på for å finne ut av mer om Jesus. Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse. Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv. Både gamle og moderne tolkninger. Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde, så det må en bibelforsker og ta med i betraktningen i forskningsarbeidet. vh Jan Inge
  19.10.16
 • hva er forskjellen på lukasevangeliet og de andre evangelium  - hans
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Hans! Takk for spørsmål!
  Forskjellen er ikke veldig stor fra Lukas til Matteus og Markus. Johannes skiller seg mer utfra de tre.
  Det er noen fortellinger som vi bare finner i Lukaseevangeliet og som er ganske så kjente:. Det er "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden" Fariseeren og tolleren" og juleevangeliet.
  12.10.16
 • Hvilken relevans har Den barmhjertige samaritan den dag i dag?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge
  Sjekk ut Hip Hop låta fra Evig Poesi som heter  "Nattahistorie". Det er en aktualisering av bibelteksten "Den barmhjertige samaritaner". Veldig bra. Søk på youtube osv...
  28.09.16
 • hovedtanker rundt lukasevangeliet  - prøve
  Nettkateketen - Jan Inge Hovedtanken til Lukas er samme som de andre evangelistene, nemlig å fortelle om livet  til Jesus, Guds sønn og at han vant over døden og synden for  alle mennesker. Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv som feks julevangeliet og den Barmhjertige samaritan. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født og dette står og kun i Lukasevangeliet.   
  28.09.16
 • hvordan kan man tolke barn som et symbol i teksten "jesus og barna"??:)  - HEI
  Nettkateketen - Jan Inge Barn er åpne og tillitsfulle. Jesus ønsker at vi skal være som barn. 
  26.09.16
 • hvorfor skiller Lukas evangelieet seg ut  - hei
  Nettkateketen - Jan Inge Hei, Hei :-) 

  Lukas fremhever Jesu omsorg for de utstøtte, fattige og de svake. For kirken er Lukas diakoniens evangelium. Fortellingen om Den barmhjertige samaritan står kun i Lukasevangeliet. Hovedtanken til Lukas er samme som de andre evangelistene, nemlig å fortelle om livet  til Jesus, Guds sønn og at han vant over døden for vår skyld.  Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv som feks Julevangeliet. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født og dette står og kun i Lukasevangeliet. vh Jan Inge  
  25.09.16
 • Hva er egentlig en kateket?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Det er ikke så rart du spør for vi er ikke så mange kateketer i Norge. Kateket er et gresk ord og betyr lærer. En kateket jobber mest med barn, ungdom og undervisning. Det er ikke alle kirker som har kateket men de kirkene som  har mange konfirmanter, de har som oftest en kateket. vh Jan Inge, kateket
  24.09.16
 • Nevn tre grunner til at bibelen er en bok av stor betydning  - Anette
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Anette!


  1 Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født, hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 

  Så sånn er det. 
  22.09.16
 • er det galt å ikke komme ut i offentligheten som kristen? bryter det mot de etiske reglene innenfor kristendommen? er jeg en dårlig kristen da?  - gojesus
  Nettkateketen - Jan Inge Hei og takk for spennende spørsmål. Vil ikke si at det bryter mot etiske regler eller at man er en dårlig kristen, samtidig vil jeg og si at det er et ønske at folk vet hva vi står for og hva tror på men det er ikke et must, ingen skal tvinges til å stå frem som en kristen men samtid er man jo glad for alle som gjør det, noen trenger litt tid og kanskje det er lettere når man bli eldre ? :-) 
  19.09.16
 • Hvorfor skriver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person?  - Heidi
  Nettkateketen - Jan Inge Du tenker på Teofilos!  Lukas henvender seg til en som heter  Teofilos.
  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). Det er ikke sikkert det er en bestemt person men det kan være at han henvendte seg til alle de som trodde på Gud, Jesus og kjærligheten. 
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg, Heidi  men som sagt så så vet vi ikke 100% om det er riktig :-) 

  vh Jan Inge
  19.09.16
 • Hva trur du Jesus hadde syntes om morderne teknologi, slik som smartelefoner og tablets?  - Luskegutten
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Luskegutten! Vankelig å si - tviler på at han hadde fokusert noe på det :-)
  18.09.16
 • hvordan vet jeg om jeg er religiøs eller ikke?  - vardyhavingaparty
  Nettkateketen - Jan Inge Dersom du er opptatt av Gud, har en tro på noe som er større en oss. Dersom du ber til en Gud eller leser Bibelen og finner ordene og troen som et anker og et kompass i ditt liv da er man religiøs.
  Det vil si  å tro og leve etter en bestemt religion = religiøs. 
  17.09.16
 • Hvorfor har jeg ikke fått noen ekstra forsidebilde ting når alle andre som fikk konf bibelen fikk det  - Vik
  Nettkateketen - Jan Inge Hei! De ekstra omslagene ligger i coveret i Bibelen. Dersom du har fått en feilvare ville jeg sagt til konfirmantlæreren din og så be han kontakte Bibelselskapet eller den butikken som de har bestilt fra. Håper det ornder seg.
  11.09.16
 • Hvorfor har jeg ikke fått noen ekstra forsidebilde ting når alle andre som fikk konf bibelen fikk det  - Vik
  Nettkateketen - Jan Inge Hei! De ekstra omslagene ligger i coveret i Konfirmantbibelen. Dersom du har fått en feilvare ville jeg sagt det til konfirmantlæreren din og så be han kontakte Bibelselskapet eller den butikken som de har bestilt fra. Håper det ordner seg.
  11.09.16
 • Hvordan får jeg venner?  - Xx_jesusAcoolboii_xX
  Nettkateketen - Jan Inge Hei og takk for spørsmål. Dette lurer nok mange på! 
  Det som kan være et godt utgangspunkt er å finne noen som har noe av de samme interessene som du har.
  for da kan man snakke om noe man liker å gjøre. De er viktig å lytte å være snill, alle liker å ha en venn som gjør det.
  Vise interesse for hva den andre driver med er viktig.
  Å hjelpe kan være viktig.
  Noen fikser ikke det å få venner og syntes det er vanskelig fordi de kan være for sjenerte og beskjedne.
  Noen liker å være alene og da kan det være ekstra vanskelig å bli venn med den.  
  Noen syntes det er for tøft å ta kontakt fordi man er redd for å bli avist eller bli mobbet.  
  Det er viktig at man ikke blir sittende alene dersom man har et ønske om å ha en venn eller flere.
  Kanskje noen voksne kan hjelpe til slik at du kan ta initativ?
  Har man ikke venner fordi man har gjort eller sagt noe dumt om andre så er de tmuligheter til å endre på det.
  ved å prøve å gjøre det godt igjen. Inviter de på pizza eller gjøre noe gøy eller rett og slett si beklager, sorry.

  Jeg husker et ordtak fra Irland som er ganske så bra: ”En fremmed er en venn du ennå ikke har møtt”


  vh Jan Inge
  03.09.16
 • Hei. Skal man si amen etter hver bønn foreksempel når du ber alene og hvem bør man be til og hva betyr det å be i Jesus navn hvordan gjør man det kan man hviske når man ber. Hvordan skal man avslutte en bønn  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Hei! Du kan hviske, snakke, rope eller be inni deg, helt stille. Man har stor frihet. Kjære Gud er en vanlig start, be i Jesu navn betyr at fokuset er på Jesus. Det er mange religioner og menneskheten tror på foskjelllige mange guder og i noen tilfeller kan det være den samme guden man tror på men det er bare en Jesus og det er han vi skal henvende oss til.
  Du kan avslutte med å be: I Jeus navn, amen. Som sagt her er folk forskjellige og praksisen likedan men jeg mener at ved å si i "Jesu navn, amen" så ber du i Jesus ønsker at vi skulle be  ( som betyr "La det skje")  Joh 14,13-14: Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. 

  03.09.16
 • to svakheter ved å bare tenke konsekvensetikk og pliktetikk ?  - anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Pliktetikk kan være ganske firkantet og gir ingen rom for å vurdere enkeltsituasjoner. Normene går alltid foran. Feks man kan ikke stjele et glass vann hvis du ser noen dør av tørst, fordi det er galt å stjele. Konsekvensetikken vurderer situasjonen fra situasjon og er derfor veldig indivduelt og dermed vanskelig å vite for andre hvilkene regler og prinsipper som gjelder for hva som rett og galt, kan du finne noen eksempler selv basert på det jeg har skrevet til deg? 
  02.09.16
 • hvordan skal man ha hendene når man ber og hvilken stilling?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Heisann! Takk for spørsmål! Man kan be i hvilken stilling man vil, stående eller sittende...
  Det mest vanlige er å folde hendene, noen lukker øyene, noen ber mens de kjøre bil, andre i senga eller kun i kirkebenken. Noe står med hendene i lufta og ber ( ofte kalt lovprisning)
  Det er ingen regler for stilling man skal innta - tror de aller fleste samler seg og tankene sine, finner freden og roen, retter bøenne mot Gud og ber i Jesu navn. En stille stund...
  18.08.16
 • Nevn tre grunner til at bibelen er en bok av stor betydning  - Kjell
  Nettkateketen - Jan Inge Hei, Kjell! Tre gode grunner? Du skal få fem gode grunner til at Bibelen er av stor betydning! :-) 

  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født, hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 

  Så sånn er det, Kjell. 

  vh Jan Inge
  12.06.16
 • tre fortellinger som bare finnes i lukas evangeliet  - jonathan
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Jonathan! Skal vi se det er: Den barmhjertige Samaritan, Den rike bonden, juleevangeliet og fariseeren og tolleren -
  Oisann, der fikk du fire fortellinger som kun står i Lukas :-) 
  01.06.16
 • Hvorfor likte ikke folket tollerne??  - Linn
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Linn! Folk mente tollerne var noen sleipe lurefanter.
  De tok inn penger og puttet noe i sin egen lomme og det får man ikke høy status av!
  30.05.16
 • Hvordan kan vi si at bibelen er en bok av stor betydning?  - Kristine
  Nettkateketen - Jan Inge Jeg gir deg fem gode grunner til at Bibelen er av stor betydning! :-) 

  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født, hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 

  Så sånn er det bare, Kristine.  

  29.05.16
 • Hva er det med Jesus som er helt ulikt andre mennesker?  - elisabeth
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Elisabeth! Jesus var 100 % mennesker men han var og 100% Gud.
  Det sier seg selv - da er man helt ulike andre og det skal vi være fornøyde med! Bare les i Bibelen og hør hva han gjorde!
  28.05.16
 • Har baptist samfunnet noen leveregler?  - Andreas
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Andreas! De følger Bibelen og det som står i den. Baptistene er opptatt at den enkelte troende menneske  skal selv lese Bibelen og la seg rettlede og inspirere av den - ingen autoritet eller ledelse skal sette begrensninger på skriftens kraft.  På den måten tolker jeg at leverregel er indiviuelt, samtidig vil jeg nok si at de fleste tilhører en klassisk konservativ linje, på ting som gjelder ikke sex før ekteskapet og at ikke likekjønnende kan gifte seg.   
  26.05.16
 • Hvordan kan man knytte lignelsen om den rike bonden opp mot fattigdom/miljø?  - Nina
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Nina! "Den rike bonden"  handler om å ha fokuset på at Gud gir rikdom i livet og ikke penger.
  Det handler om å dele og om å ikke være grådig.
  Om alle skulle spare opp til å kun tenke på seg selv og ha i overflod da blir fordelingen skeiv.
  Noen skaffer seg mere en andre - derfoor er det fattigdom. 
  Slik var den den gangen og slik har verden bare blitt mere av. 
  Om du leser videre etter den teksten så gir Jesus noen flere svar. 


  23.05.16
 • Hvordan ser Frelsesarmeen på bibelen? Hvilke tanker og syn har de om det som står i bibelen?  - anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Hei du! Budskapet bygger på Bibelen som en viktig kilde til nestekjærlighet. Sånn oppfatter jeg Frelsesarmeen som gjør alt for de fattige og de som har det vanskelig. Det eneste jeg vet er at de mener at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne og i disse dager blir det ofte  spørsmålet en målestokk eller pekepinn for hva slags Bibelsyn man har. Jeg vet desverre ikke noe mere om dette! 
  23.05.16
 • hva syntes islam om NT?  - simen
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Simen! Det nye testamentet handler for det meste om Jesus. Islam ser på Jesu som en åpnebaring fra Gud. Koranen har og et helt eget kapitel om å ære hans mor, Maria. Det er mange nettsider som drives av muslimer der de skriver om muslimenes forhold til Bibelen. Sjekk det ut! 
  16.05.16
 • +hvilket symbol brukte de første kristne for å fortelle at de trodde på jesus  - Adrian
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Adrian! De brukte fisken som et hemmelig symbol.  
  Fisken på gresk er ICHTYS som og kan være en forkortelse på Iesous Khristos, Theou hyios, soter som på norsk betyr Jesus Kristus, guds sønn, frelser.
  Tøft, ikke sant?  
  08.05.16
 • Hva er hovedtanke i mika 5  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Hovedtanken med Mika 5 er at det kapitellet forteller om at Jesus skal komme og at den spår eller forutser at Maria skal føde en sønn. Mika er skrevet lenge før Jeus blir født og står i Det game testamentet. 

  03.05.16
 • Hvorfor så jøder ned på tollerne?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Fordi tollerne tok penger fra folk for myndighetene og at de tok noe til egen lomme. 
  29.04.16
 • Hvordan starter man en bønn? Hva er viktig og ha med i en bønn?  - Johanna
  Nettkateketen - Jan Inge "Kjære Gud" eller "kjære far" er ganske vanlig. I bibelen står det at man ikke skal bare ramse opp ting men at man skal be i "Jesu navn" Du kan be om alt og det er ingen fasitsvar. En bønn er en samtale med Gud. 

  Når man ber for seg selv stille er det nok mest vanlig at man ber for sitt eget liv og det som såtr foran.
  Det er og vanlig å be for andre at de skal ha det bra , de som vi møter til daglig og en bønn til de som opplever vonde ting ute i den store verden.
  Jesus lærte oss Fader vår, eller "Vår far" som den nå heter.  

  Den går slik:   

  Vår Far i himmelen!
  La navnet ditt helliges.
  La riket ditt komme.
  La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
  Gi oss i dag vårt daglige brød,
  og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
  Og la oss ikke komme i fristelse,
  men frels oss fra det onde.
  For riket er ditt og makten og æren i evighet.
  Amen.


  25.04.16
 • Hvilke hovedtanke er det som preger hele lukasevangeliet  - Anders
  Nettkateketen - Jan Inge Det korte svaret, Anders : Fortelle om Jesu liv. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Jesus tar et oppgjør med folk snur opp ned på folks oppfatning av de som står lavest i sammfunnet. Lukas er en kløpper til å fortelle - Juleevangeliet er et godt eksempel på det.  
  Ellers er hovedtanken til Lukas er samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske døde for vår skyld. 
  24.04.16
 • Hei! Hvordan feires påsken i Europa? Er det noen ulikheter i de andre landene fra Norge, eller feires det på samme måte?  - Ingrid
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Ingrid!
  Det er forskjellig fra land til land.
  En gang var jeg i Madrid i påsken og der er det lite påskekos og se i gatene, spesielt på langfredag.
  Mange var  utkledd i nifse og skumle drakter og de gikk gjennom gatene. Søk på "Semana santa" eller "påske i spania"
   
  15.04.16
 • når ble lukas fra lukas evangeliet født?  - Per Arne
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Per Arne!

  Man antar at  Lukas ble født i i det som den gang var Syria litt før Jesus, altså før år 0. Han var ikke jøde, han var greker. 

  14.04.16
 • Hei, jeg har tenkt å lese mer i det gamle testamente hvilke bøker eller fortellinger burde jeg starte med, tenker du? For øvrig lest meg gjennom store deler av det nye.  - Emma
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Emma! Så flink du er!
  Jeg ville ha anbefalt 1.mosebok.
  Der får du med beretningen om skapelsen, tårnet i Babel, Kain og Abel og ikke minst den spennende fortellingen om Josef.
  08.04.16
 • Hvorfor skriver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person? Nevn tre fortellinger som finnes bare i Lukas evangeliet. Hvilken hovedtanke er det som preger hele Lukas evangeliet? Hvem var samaritanene?  - Arnt
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Arnt. Bla litt på siden her og du finner svar på alle dine spørsmål :-) 

  07.04.16
 • Hvorfor ble jesus kalt Kristus av de kristne  - Martine
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Martine! Kristus betyr " den salvede" og er en hederstittel.  
  Kristus er den greske oversettelsen av messias som betyr konge. Selv omtalte han seg som Menneskesønnen
  men en gang for det høye råd brukte han messias ( Kristus) 
  05.04.16
 • 3 fortellinger som finnes bare i Lukasevangeliet?  - Pernille
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Pernille! For at du skal imponere litt så gir jeg deg 4 fortellinger som kun står i Lukasevangeliet! Det er "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden" Fariseeren og tolleren og julevangeliet :-) 
  05.04.16
 • Hvorfor kan vi si at de apokryfe evangeliene er av to salg?  - Eirik
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Eirik ! Det jeg har lest er at man renger med  tre inndelinger av apokryfe evangelier som følger inndelingen Det nye testamentet har.  
  Det er inndelinger som apokryfe evangelier , apokokryfe brev og apokryfe apokalypser. 
  04.04.16
 • Forskjeller og likheter mellom de fire evangeliene?  - Nikita
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Nikita! Det er stort spørsmål som jeg må gi et kort svar på. 
  Markus-, Lukas- og Johannesevangeliet heter de fire evangeliene-  alle fire forteller om Jesu liv og lære, med særlig vekt på hans død og oppstandelse. Johannes skiller seg ut fra de andre ellers er de tre andre ganske like. Jeg kan nok ikke går nærmere i detalj for deg her.  Et tips er å lese om Brødunderet.  Det finner du i Matt, 14, 13- 21, Mark 6,30-44, Luk 9,10-17 og Joh 6, 1-14 og 22-59. Det er det eneste miraklet som står i alle fire evangeliene. Når man sammenligner de fire evangeliene heter "De synoptiske evangeliene" eller "synoptikerne". Ved å søke på disse ordenene på nettet eller på bibiloteket så kan du finne mange sammenligninger. Vil du sette igang med oppgaven selv så kan du bestille en bok fra Bibelselskapet som heter: Evangeliesynopse.  Den får du her http://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Bibelbruk/Studie-__og__samtale/Evangeliesynopse 
  04.04.16
 • Hva betyr det å bli satt på en uriaspost?

   - 
  Nettkateketen - Jan Inge

  Uria var en soldat som ble satt langt fremme på en utsatt post slik at han skulle dø ved neste angrep i krigen. Det var David som bestemte det, fordi han hadde gjort Urias kone gravid, og ønsket selv å ha henne som kone. Det fikk han når Uria døde i krigen. Dette står i 2 Sam kap 11. Uriaspost begrepet brukes ofte om folk som har en utsatt jobb. F.eks. politikere eller ledere som er utsatt for kritikk. Hilsen Jan Inge

  04.04.16
 • Hvilken betydning fikk det Jesus gjorde?  - Sofii
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Sofie og takk for spørsmål. Det er et bibelvers som sier det meste. Vi kaller det for "Den lille Bibelen" og forklarer hvilken rolle Jesus har i guds øyne og betydning for oss mennesker:

  Johannes 3.16: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt med ha evig liv. 
  02.04.16
 • nevn tre grunner til at bibelen er en bok av stor betydning  - Fritiof
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Fritiof!

  Hvorfor ber folk gi meg bare tre gunner? Jeg gir fem! :-) 

  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født, hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 

  Så sånn er det. 
  01.04.16
 • Hva blir regnet som hovedtanken i Lukasevangeliet?  - Tiril
  Nettkateketen - Jan Inge  Hei Tiril!
  Det korte svaret: Fortelle om Jesu liv.
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas er samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske døde for vår skyld. 


  12.03.16
 • fortellingene om jesus ble skrevet ned en stund etter hans død. forskere sier at vi mest sannsynelig kan stole på at det som ble skrevet ned, var slik det ble fortalt av øyevitner. Hvordan kan vi stole på det?  - Svein
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Svein! 
  Før var fortellekunsten viktig, da de ikke hadde bøker så måtte de huske.
  Lange og detaljerte fortellinger gikk i generasjoner. 

  10.03.16
 • Tre fortellinger som bare finnes i lukasevangeligrt  - Henriette
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Henriette!
  Den barmhjertige Samaritan, Den rike bonden, Juleevangeliet og Fariseeren og tolleren - Oisann, der fikk du fire fortellinger som kun står i Lukas :-) 
  08.03.16
 • Hva gjør en bibelforsker som er opptatt av å forske på livet til Jesus  - Maria
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Mari!  Det er mye det kan forskes på for å finne ut av mer om Jesus. Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse. Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv. Både gamle og moderne tolkninger. Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde, så det må en bibelforsker og ta med i betraktningen i forskningsarbeidet. vh Jan Inge 
  07.03.16
 • Hva er kjennetegne til lukasevangeliet  - Petter
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Petter!

  Det er noe som preger Lukas evangeliet og ikke andre evangelier
  men Jesus er selvfølgelig hovedpersonen her som i de andre evangeliene.  
  Bønn er sentralt og kvinner er sentrale i evangeliet. Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Lukas fremhever Jesu omsorg for de utstøtte, fattige og de svake. For kirken er Lukas diakoniens evangelium. Hovedtanken til Lukas er samme som de andre evangelistene, nemlig å fortelle om livet  Jesus, Guds sønn. Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv som feks Julevangeliet. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født - Du kjenner til Juleevangeliet!  
  29.02.16
 • Hei. Her var det mye interessant å finne. Har noen spørsmål til deg; 1. Hva kjennetegner Lucas Evangeliet, og hva kjennetegner mosebøkene? 2. Hva kjennetegner et kristent menneskesyhn? og siste spørsmål: Hva er kristen etikk og hvordan vil kristne tenke forskjellig om ulike etiske temaer? Ha en fin dag! :)  - Thea M
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Thea! Takk for spørsmål Det var litt mange.
  Mye av det du spør om finner du på siden.
  Vi har holdt på med dette i 10 år.
   Søk på Lukas, søk på etikk så får du svar på det meste av det du lurer på :-)  
  22.02.16
 • Har du 3 grunner til at bibelen er av en stor betydning?  - Knut Arne
  Nettkateketen - Jan Inge Knut Arne! Hvorfor ber folk gi meg bare tre gunner? Jeg gir deg fem! :-) 

  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født, hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 

  Så sånn er det. 
  17.02.16
 • Hvem var samaritanene  - -Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Hei! De er et folk som forholder seg til Mosebøkene og de lever strengt etter den.
  I dag er de bare noen hundre samaritanere igjen og de holder til på vestbredden. De har blitt forsøkt utrydet og de har alltid vært i konflikt med Jødene. De ble sett ned på, Derfor var det kontroveriselt at Jesus brukte en samaritan i fortelllingen om den som hjalp han som fått juling av noen røvere.
  Etter dette er en samaritan blitt synonymt med en som er barmhjertig ( snill og hjelpsom)  
  17.02.16
 • Hva betydde Jesus for de fattige og utstøtte?  - Martin
  Nettkateketen - Jan Inge Mye! Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Jesus har omsorg for de utstøtte, fattige og de svake og han vil at vi skal gjøre det samme.

   
  14.02.16
 • Hei. Jeg tror pinsebevegelsen legger vekt på dåp, men bare ikke barnedåp. Er det ikke sånn da?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Pinsevenner velsigner barn.
  Tro og dåp er en forutsetning for å være medlem av en pinsemenighet. Dåpen er en symbolhandling som markerer starten på et nytt liv. 

  12.02.16
 • hva gjør en bibel forsker som forsker på jesus?  - stefan
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Stefan! Det er mye det kan forskes på for å finne ut av mer om Jesus. Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse. Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv. Både gamle og moderne tolkninger. Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde, så det må en bibelforsker og ta med i betraktningen og i arbeidet med å utrede. vh Jan Inge 
  11.02.16
 • har fått i skole oppgave og finne ut hva som er likt og ulikt i pinsebevegelsen og metodistene, hadde vert font og få svar så fort som mulig  - sandra
  Nettkateketen - Jan Inge God kveld, Sandra!
  Endel likheter i teologien og troen på de to kirkesamfunnene men sett utenfra så er de ganske forskjellige.
  Det var en Metodist som starte Pinsebevegelsen i Norge.
  Det er mange likheter på det som er mest sentrale punktene  som feks troen på Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Begge mener at dåpen ikke er nødvendig for å bli frelst. Pinsevennen har barnevelsignelse og voksendåp. Metodistene har barnedåp. Begge mener det er kun en symbolhandling og at det ikke skjer noe "frelse" i dåpen slik katolikker og lutheranere tror. Begger legger vekt på den personlig troen og forkynnelsen av ordet.  Læren om helligjørelsen er ganske lik hos begge.  Helligjørelsen betyr  at man ved handling og bønn kan bli mer "lik kristus" og at kristenlivet og troen er dermed stadig under utvikling. 
  Drar du på deres møter vil du oppleve store forskjeller:
  Pinsevenner har livlig møte men tungetaler, frie bønner, frie taler og vitnesbyrd. 
  Metodistene ligner mer på Den Norske kirke med salmesang og liturgi ( planlagte, ordnede møter) 
  mvh Jan Inge
  08.02.16
 • vet du om noen fine sitater fra bibelen eller noe Gud har sagt? :)  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Salme 23 er jo helt nydelig da: 

  Herren er min hyrde,
            jeg mangler ikke noe.
            
       2 Han lar meg ligge i grønne enger,
            han leder meg til vann der jeg finner hvile.
            
       3 Han gir meg nytt liv.
            Han fører meg på rettferdighets stier
            for sitt navns skyld.
            
       4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
            frykter jeg ikke noe ondt.
            For du er med meg.
            Din kjepp og din stav,
            de trøster meg.
            
       5 Du dekker bord for meg
            like foran mine fiender.
            Du salver mitt hode med olje.
            Mitt beger renner over.
            
       6 Bare godhet og miskunn
            skal følge meg alle mine dager,
            og jeg skal bo i Herrens hus
            gjennom alle tider.
  07.02.16
 • hva menes med at bibelen er et lite bibliotek?  - Heidi
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Heidi! Det betyr at Bibelen består av mange bøker. Hele 66 tilsammen.
  27 av de i Det nye testamentet og 37 i Det gamle testamentet. 
  05.02.16
 • Hvor og når ble Lukasevnageliet skrevet  - DIaco
  Nettkateketen - Jan Inge  Hellas. ca år 70 e.kr
  04.02.16
 • hvorfor kan vi si at de apokryfe evangeliene er av to slag  - k
  Nettkateketen - Jan Inge
  Kjære K! 

  Det er nok ny testamentlige og gamletestamentlige apokryfer du er ute etter. 

  Skrifter som ikke ble tatt med i Bibelen fordi de ikke oppfyller kriteriene som kirken har satt til innhold
  for å være med i Bibelen. 

  Eksempler på nytestamentlige apokryfer: Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser 

  Eksempler på gamletestamentlige apokryfer: Judiths bok, Saruks bok, Jeremias brev. 


  vh Jan Inge
  03.02.16
 • Hva er spesielt med lukasevangeliet?  - Muzhda
  Nettkateketen - Jan Inge Hei. Jeg har skrevet mye om Lukas. Da en titt på siden her :-) 
  31.01.16
 • Nevn tre fortellinger som bare finnes i lukasevangeliet?  - Eirik
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Erik! Jeg gir deg eksempler på fire fortellinger som kun står i Lukas. Det er
  "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden" Fariseeren og tolleren.  Julevangeliet er og kun i Lukasevangeliet.
  27.01.16
 • hvilke av fortellingene i Lukasevangeliet er viktigst og hvorfor ? Kan du si 2 hendelser som er viktig i Lukasevangeliet og hva man kan lære av dem og dine tanker og refleksjoner rundt hendelsene?  - ANONYM
  Nettkateketen - Jan Inge Det kan virke som du har fått en skoleoppgave og du vil at jeg skal svare på alt sammen for deg? :-)

  Jesu fødsel og jesu død og oppstandelse er viktigste. Jesu kom til verden som Gud og menneske for å vise oss hvem Gud er og hvordan vi kan bli kjent med han. Jesus døde og stod opp fra de døde. Han seiret over døden go ondskapen, slik at alle mennesker som tror på han kan få sine synder tilgitt og det evige liv, kun ved å tro.

  Ikke så rent lite så viktig dette her. 
  27.01.16
 • Hva het keiseren i Romerikes da Jesus ble født?  - Eirik
  Nettkateketen - Jan Inge

  Hei Erik!
  Det var Gaius Julius Caesar Augustus. Han var den første keiseren i Roma. Han blir omtalt og kalt Keiser Augustus. 

  26.01.16
 • Hei. Er det greit å være samboer?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Kirken tror at ekteskapet og gifemålet gir de beste og tryggeste rammene for samlivet. Samtidig så har man ingen forutsetning for å vurdere eller dømme forholdet den enkelte par lever i.  
  De som er gift trenger ikke være bedre mot hverandre enn de som er samboere. Det er klart.
  Men sånn generelt så er det å gifte seg en god greie. 
  Det er mange som bor sammen før de gifter seg og de aller fleste mener det er greit. Her er meningene mange.
  25.01.16
 • har dere noen ideer til tekster som det er fint å tolke til en presentasjon?  - hei!
  Nettkateketen - Jan Inge Hei, Hei! Nikodemus som står i Johannesevangeliet kap 3? Eventuelt "Den lille Bibelen" som kommer i vers 16?  

  Eller du kan klinke til med å presenterer en "synopse" som feks teksten "Jesus og barna" fra Markus kap 10 og belyse likeheter og ulikheter slik den og er skrevet i Markus og Lukas evangeliet. Lykke til, Hei!
  25.01.16
 • Er det greit og være homofil i kristendomen??  - Aron
  Nettkateketen - Jan Inge Ja det er greit på den måten at man som homofil blir sett på som Gud gode skapning og like mye verd som hetrofile. Det som det er uenighet i Kristendommen er om homofile skal kunne gifte seg og leve ut sin seksuelle legning. 
  22.01.16
 • Hvorfor skriver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person?  - Rikart
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Rikard!

  Vi vet ikke 100% sikkert om det er en bestemt person.
  Noen forskere tror ikke Teofilos er en bestemt person. 
  Andre forskere tror det er en bestemt person og her er teoriene mange.  
  Lukas henvender seg til Teofilos.
  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). 
  Det kan derfor være at han henvender seg til alle de som tror på Gud, Jesus og kjærligheten. 
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg og jeg liker å tenke på at det er riktig :-) 
  vh Jan Inge
  18.01.16
 • Hva gjør en bibelforsker som er opptatt av å forske på livet til Jesus?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Hei og takk for godt spørsmål! Det er mye det kan forskes på for å finne ut av mer om Jesus. Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse. Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv. Både gamle og moderne tolkninger. Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde, så det må en bibelforsker og ta med i betraktningen og i arbeidet med å utrede. vh Jan Inge 
  08.01.16
 • Hvorfor skriver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person?  - Nina
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Nina! Du tenker på Teofilos!  Lukas henvender seg til en som heter  Teofilos.
  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). Det er ikke sikkert det er en bestemt person men det kan være at han henvendte seg til alle de som trodde på Gud, Jesus og kjærligheten.
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg men som så så vet vi ikke 100% om det er riktig :-) 
  06.01.16
 • Hva særpreger Markusevangeliet? Hva er den viktigste hendelsen i Markusevangeliet, og hvorfor?  - anonym :)
  Nettkateketen - Jan Inge Hei til deg og godt nyttår til alle som bruker denne tjenesten. I år går vi inn i det 10. året med denne svartjenesten som er levert av Bibelselskapet.

  Markusevangeliet er en av fire evangeliene i Det nye testamentet. 
  Det er den korteste av de fire og den er veldig presis. Vi anbefaler unge folk å lese den først. Det viktigste som skjer der er som i de andre; Jesus blir korsfestet, dør og står opp for at vi mennesker skal få det evige liv.
  Man antar at de tre andre evangelistene kjente til Markusevangeliet og har brukt den som kilde til å skrive sine evangelier. Ordet "Straks" blir brukt 30 ganger og ikke 42 som noen skriver. (Ja jeg har telt på www.bibel.no)
  Sammer ord blir nevnt kun 6 ganger i Johannesevangeliet og det sier noe om forskjellen på de to evangeliene.
  Ordet "straks" forteller oss at det er mye som skjer - Markus er  action og handlingens evangelium.
  Ikke så mye prat om Jesu lære, altså.
  Jeg vil si at det er et særpreg. Det er stort sett bare deltajer som står i Markusevangeliet og som man ikke finner i de tre andre evangeliene. Har leste en gang at Markus har kun 3 % særpreg men det står ingen liknelser der som ikke står i de andre tre evangeliene.  
  Markus ble virkelig kjent da vi fikk servert hele evangeliet fra theaterscenen her i Norge.
  En skuespiller lærte seg alt utenat og han fremførte den for fulle saler i lang tid. Hvorfor?
  Markus forteller spennende og levende om Jesus! ( ja så var det imponerenes av han som lærte seg alt utenat)

  Jan Inge
  04.01.16
 • hvordan kan man lage sin egen design på omslaget til konf bibelen?  - annette
  Nettkateketen - Jan Inge
  Hei, Annette! Det er kommet et nytt omslag og det er laget et blankt omslag slik at man kan tegne/designe sitt eget.
  Her er en link der du finner det du trenger : 

  http://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Bibler/Mellomstor/Heftet/Bibel-2011-konfirmantbibelen-bokmal 
  31.12.15
 • Hvorfor er bibelen en bok av stor betydning: nevn tre grunner  - Skole spørsmål
  Nettkateketen - Jan Inge Hallo! Hvorfor ber folk gi meg bare tre gunner? Jeg gir deg fem! :-) 

  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 

  17.12.15
 • Er det noen steder i bibelen det står om det å stole på hverandre og venner som forandrer seg?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Jeg kan gi deg et bibelvers fra Det gamle testamentet.  
  Du kan lese og tolke det selv og vurdere om det passer til noe av det du leter etter

  Jesaja 26,3.4. ”Den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til deg. Stol da alltid på Herren, for Herren er en evig klippe.”
  15.12.15
 • Hva er den viktigte hendelsen i lukasevangeliet? -Håkon  - Håkon
  Nettkateketen - Jan Inge At Jesus ble født. Men og det som står i alle fire evangeliene " Jesus døde og stod opp igjen"


  11.12.15
 • kan du gi et eksempel på noen ligninger Jesus fortalte?  - Anonym
  Nettkateketen - Jan Inge Den barmhjertige Samaritan, Den rike bonden og Fariseeren og tolleren er eksempler på lignelser
  11.12.15
 • Hvilken kjent kvinne fra NT fortalte først om oppstandelsen?  - Siv
  Nettkateketen - Jan Inge Maria Magdalena
  09.12.15
 • Kan du neven tre forteljingar som berre finst i Lukasevangeliet ?  - Caroline
  Nettkateketen - Jan Inge Juleevangeliet står kun i Lukasevangeliet og det er det som begynner med "Det skjedde de dager..."

  Ellers er det jo noen lignelser som "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden" og "Fariseeren og tolleren" som kun står i Lukas

  vh Jan Inge
  09.12.15
 • Kan du neven tre forteljingar som berre finst i Lukasevangeliet ?  - Caroline
  Nettkateketen - Jan Inge
  09.12.15
 • kan man leve uten penger?  - sunokva
  Nettkateketen - Jan Inge Hei og takk for morsomt spørsmål.
  Dersom du bor på en øde øy og er god til å jakte på dyr og fisk så kan du leve uten penger. I Norge er det nok vanskelig på grunn av lover og regler.
  Man kan lage en hytte av tre men man kan ikke etter norsk lov bo der mere en 3 dager  så må man flytte på seg, det er restriksjoner på jakt og avfall. Så klart du kan vel leve lenge på fisk og om vinteren men på et tidspunkt så må du ha klær og ja det er noen som deler ut gratis mat ( som Frelsesarmeen) og jeg vil tro at man kunne få gratis klær mange steder men for å overleve en tøff vinter tror jeg det blir vanskelig og fryser det til så kan det bli vanskelig med å fiske. Jeg vil ikke anbefale dette :-)  
  08.12.15
 • Hva er den viktigte hendelsen i lukasevangeliet? -Håkon  - Håkon
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Håkon.! Noen vil si Julevangeliet i Lukas evangeliet andre vil si at det er siste kapitellet dere vi hører at Jeus døde og sto opp igjen og viste seg for disiplene.  
  07.12.15
 • jeg har fått en skole oppgave om å skrive om thomasevangeliet. kunne du gi meg noen tips om hva jeg burde ha med?  - Leo
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Leo!

  Jeg kan ikke her gi deg gode tips til hvordan du skal skrive en skoleoppgave. 

  Teologer og andre som forsker på Bibelen mener at skriftene ikke er overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen.
  Tomasevangeliet er en av de mest kjente apokryfene. Lykke til!
  07.12.15
 • Hei Jeg blir ofte spørr om hvorfor jeg er kristen, hvorfor jeg har en religion når jeg ikke føler alle reglene for jeg bryter jo en del av små reglene i bibelen som så mange andre gjør. Også vet jeg ikke hva jeg skal svare for familien min er ikke så sterkt religiøse som meg. Jeg blir også spurt mye om sex før ekteskap noe jeg har blandede følelser for og om homofile som jeg støtter 100%, så lurer mange på hvorfor jeg da kaller meg kristen siden jeg er uenig med bibelen. Hva kan jeg svare på sånne type "lure spørsmål"  - Siri
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Siri! Takk for dine refleksjoner og ditt spørsmål. Tror det er mange som kjenner seg igjen i det du spør. Det er noe av det spennende med å være troende og noe som kan oppleves som vanskelig.  Som kristen så kan du lese og vurdere Bibelen og de retningslinjene som står der som du vil.  Det er troen på Jesus som er det sentrale. Bibelen er en gammel bok og mye av det er skrevet til folk som bodde på den tiden og når man på den tiden giftet seg som 15 åring så er det klart at man ikke skal ha sex før ekteskapet. Det ville være mere liberalt en dagens norsk lov gir tilatelse til. Mennesker klarte å leve etter loven, derfor kom Jesus og gjennom troen på han, så åpnet det seg en vei til Gud. Jeg minner deg om Johannes 3.16. Den sier det meste.  Eller vent litt. Den sier ALT!
  07.12.15
 • Hvorfor lar Gud alt det vonde skje på jorden nå? Mange mennesker lider og flykter fra krig og ødeleggelse og mye av dette skjer i samme område som Jesus levde.  - Liv Heidi
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Liv Heidi!
  Dette er ikke lett og man ikke gi lette svar på det du spør om som mange filosofer og teologer har prøvd seg på i over to tusen år på å finne ut. Tanken om at det finnes en god og samtidig en allmektig Gud, samtidig som når det er så mye ondskap i verden er rett og slett vanskelig å forstå. Vår verden er ikke slik Gud vil at den skal være. Det onde er i verden og det vil være det til Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Det er et håp om en bedre fremtid, men det må ikke bli en hvilepute på at vi ikke skal gjøre noe aktivt for å motarbeide onde og vonde handlinger her og nå - det onde skal vi aktivt bekjempe med kjærlighet!  Jan Inge :-)
  07.12.15
 • Noen som kan nevne to svakheter ved å tenke bare pliktetisk?  - sharujan
  Nettkateketen - Jan Inge Pliktetikk kan være ganske firkantet og gir ingen rom for å vurdere enkeltsituasjoner. Normene går alltid foran. Feks man kan ikke stjele et glass vann hvis du ser noen dør av tørst, fordi det er galt å stjele. Konsekvensetikken vurderer situasjonen fra situasjon og er derfor veldig indivduelt og dermed vanskelig å vite for andre hvilkene regler og prinsipper som gjelder for hva som rett og galt...
  03.12.15
 • Hva menes med at bibelen er et lite bibliotek  - Gundar
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Gundar! Den består av mange bøker ( Skrifter) Hele 66 tilsammen ( 39 i gamle testamentet) og (27 i Det nye testamentet) så derfor sier vi at den er som et bibliotek. 
  02.12.15
 • Hvorfor skriver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person?  - Per
  Nettkateketen - Jan Inge Hei på deg, Per!
  Teofilos!  Lukas henvender seg til en som heter Teofilos.
  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). Det er ikke sikkert det er en bestemt person men det kan være at han henvendte seg til alle de som trodde på Gud, Jesus og kjærligheten.
  Det vet vi ikke helt sikkert men det er det beste svaret jeg kan gi deg! 
  02.12.15
 • Hvorfor skriver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person?  - samma d vell
  Nettkateketen - Jan Inge Lukas skriver til Teofilos!  Lukas henvender seg til en som heter  Teofilos.
  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). Det er ikke sikkert det er en bestemt person men det kan være at han henvendte seg til alle de som trodde på Gud, Jesus og kjærligheten. Det vet ikke helt men det er fin og god tanke
  01.12.15
 • nevn tre fortellinger som bare finnes i lukasevangeliet  - ali
  Nettkateketen - Jan Inge Hallo Ali! Siden det er jul snart så vil jeg nevne Juleevangliet.
  Tre andre er Den barmhjertige Samaritan, Den rike bonden, Fariseeren og tolleren. De fire er dermed særpreget for Lukas og kan kun leses der.
  01.12.15
 • Nevn tre grunner til at bibelen er en bok av stor betydning  - Eline
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Eline!
  Hæ? Bare tre gode grunner? Jeg gir deg fem! :-) 

  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 
  30.11.15
 • Hva kan være grunnen til at Paulus` brev har fått en så sentral plass i Det nye testamente?  - Sofie
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Sofie! Brevene fungerer som trosopplæring for de første menighetene. Alle de 13 brevene som er relatert til Paulus innholder så mye visdom og læring at de fortjener en plass i Bibelen til inspirasjon for oss idag. 
  30.11.15
 • Hvilke hovedtanke er det som preger hele Lukasevangeliet?  - Hiran
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Hiran!
  Flere ting preger Lukas evangeliet men Jesus er selvfølgelig hovedpersonen her som i de andre evangeliene.  
  Bønn er sentralt og kvinner er sentrale i evangeliet. Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Lukas fremhever Jesu omsorg for de utstøtte, fattige og de svake. For kirken er Lukas diakoniens evangelium. Hovedtanken til Lukas er samme som de andre evangelistene, nemlig å fortelle om livet  Jesus, Guds sønn. Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv som feks Julevangeliet. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født. 
  29.11.15
 • hei vet du hva som er sentralt i evangeliene i kristendommen  - jasmin
  Nettkateketen - Jan Inge Hei! Jasmin. Det som er helt sentralt kan summeres opp i et eneste bibelvers som står i Johannes:
  For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt men ha evig liv. 

  25.11.15
 • Hvorfor så de fleste jødene ned på tollerne?  - William
  Nettkateketen - Jan Inge Hei William! Tollerne var sleipe. De tok inn penger og puttet noe i sin egen lomme.  
  24.11.15
 • Hvorfor kan vi si at de apokryfe evangeliene er av to slag  - Chris
  Nettkateketen - Jan Inge
  Hei Chris! Er litt usikker på hva du mener med to slag
  Mulig du tenker på "de bortgjemte bøkene" og "skrifter som har kommet til senere." 

  Bibelselskapet har lagt ut apkoryfene ( de bortgjemte) og deuterokanoniske ( Skrifter som har kommet til senere eller som er av annen rang) Dersom du ønsker å lese de så gjør du følgende:

  Du går inn på: www.bibel.no/nettbibelen

  I venstre marg litt ned på siden huker du av :


  23.11.15
 • Hvordan kan vi forklare at kristendommen er en monoteistisk religion og samtidig tror på en treenig Gud?  - Olav
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Olav! Gud er en! Gud, Jesus og Den Hellige ånd er alle den samme Gud men gjør seg til kjenne på tre ulike måter.
   
  20.11.15
 • Er det ok å være homofil?  - nils
  Nettkateketen - Jan Inge JA! 
  19.11.15
 • Fins gud?  - finn
  Nettkateketen - Jan Inge Ja, Finn!
  18.11.15
 • Vet du når profeten Jesaja ble sånn ca. født? Og når han døde? På forhånd takk :D  - Josefine
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Josefine. Kan desverre ikke gi deg et nøyaktig svar på det men siden du spør om ca så kan jeg si år 500-700 f.kr ( Før år 0)
  12.11.15
 • Pinsevenner er like mye opptatt av dåp og nattverd, som annet innen det å være Pinsevenn. Da har nokk du fått feil inntrykk el. lære / info om Pinsevenner.  - Frida Marie Andersen
  Nettkateketen - Jan Inge Takk for tilbakemeldinger. Mulig jeg var litt unøyaktig.
  12.11.15
 • 1. Når omtrent ble Jesus født, og når omtrent døde han 2. Hva gjør en bibelforsker som er opptatt av å forske på livet til Jesus? 3. Skriv fem faktasetninger om Jesus, ut fra det forskere kan si om ham? 4. Hva heter de fire evangeliene i Bibelen? 5. I hvilket tidsrom er de skrevet? 6. Hvilket språk er de skrevet på? 7. Hvilket symbol har hver av de fire evangelistene, og hvorfor? 8. Tre av evangelistene har mye felles stoff. Hvilke tre dreier det seg om, hva har de til felles, hva er ulikt og hvorfor har de mye felles stoff? 9. Hva vet forskere i dag om personen Lukas? 10. Hvorfor skriver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person? 11. Hvordan er Lukasevangeliet bygd opp? 12. Nevn fem fortellinger om Jesus som bare finnes hos Lukas? 13. Hvilke tre andre evangelier, som ikke finnes i Bibelen, kjenner vi til i dag? Forklar hvorfor forskerne mener de ikke ble med i Bibelen.  - john
  Nettkateketen - Jan Inge Oi oi John her var det veldig mange spørsmål. Jeg har faktisk gitt svar på det meste av dette tidliger her på siden.  
  Jeg kan uansett svare at Jesus ble født år 0 og ble korsfestet som 33 år gammel mann. En bibelforsker går tilbake i grunnteksten på originalspråket. Han eller hun leser andre skrifter for å finne ut hva som var vanlig på den tiden. En bibelforsker studerer og synoptikerne. Dvs å sammenligne de fire forskjellige evangeliene ( Matteus, Markus, Lukas og Johannes) De tre første jeg nevner har mest til felles. Johannes skiller seg noe mer ut fra de tre andre. Tekster som ikke står i Bibelen blir kalt apokryfer  - mer om det finner du her på siden. Det var svar på noe av det du lurer på - Lykke til!
  06.11.15
 • 3 fortellinger som bare er i lukasevangeliet  - Mia
  Nettkateketen - Jan Inge Kjære Mia! Det kan jeg godt foretelle deg. Det er "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden" Fariseeren og tolleren.  Julevangeliet er og kun i Lukas. Det var visst 4  fortellinger :-) 
  03.11.15
 • Hvordan var Jesu liv og virke?  - Ingrid
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Ingrid! Noe av det sentrale i Jesu liv og virke vet du nok! La meg hjelpe deg i gang!
  Du husker vel historien om da Jesus ble født? eller da han gikk på vannet? Vekket en død person tilbake til livet igjen? Eller da han ble hengt på korset og beseiret døden?
  Hvis ikke du husket det så vet du nå om noen viktige hendelser i Jesu liv og virke :-) 
  02.11.15
 • Kan du nevne 2 fortellinger som bare finnes i Lukasevangeliet og hva var hovedtanken i disse fortellingene?  - Laura
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Laura! Lukas fremhever Jesu omsorg for de utstøtte, fattige og de svake. For kirken er Lukas diakoniens evangelium. Fortellingen om Den barmhjertige samaritan står kun i Lukasevangeliet. Hovedtanken til Lukas er samme som de andre evangelistene, nemlig å fortelle om livet  til Jesus, Guds sønn. Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv som feks Julevangeliet. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født og dette står og kun i Lukasevangeliet. vh Jan Inge  
  02.11.15
 • Hvordan kan jeg forklare kort de tre ulike syn på å lese bibelen  - Ivar
  Nettkateketen - Jan Inge Hei, Ivar! Det hadde vært fint om du hadde skrevet hvilkene tre bibelsyn du tenker på fordi det er flere syn og flere navn på de. Men jeg kan gi deg et svar på to av hovedgruppene Bibelsyn er måten man leser Bibelen på. Om man  leser alt bokstavelig og at det som står i Bibelen er Guds ord og må gjelde idag så kan det synet hete: Biblisime. De som er konservative kan stå for et biblistisk bibelsyn;  teksten er inspirert av Gud og kan derfor ikke forandres eller tolkes. Ved å lese Historisk- kritisk  åpner man opp for å tolke og velge ut det som er aktuelt, viktigst  og gjeldende for oss mennesker idag. Ved å lese Historisk-kritisk så kan man tillate seg å se på oversettelsen og studere grunnteksten for å se om Gud eller forfatteren kunne mene noe annet. Spørsmål om homofile er aktuell problemstilling. Leser du du Bibelen bokstavelig ( Biblisisme) så vil de si at de ikke kan gifte seg eller leve i et forhold. Leser man Historisk-kritisk så kan man tilate seg å tenke at det var muligens ikke rart at man var imot homofili for 2000 år siden, eller at det som som står i grunnteksten kan og bety noe annet og at forbudet dermed nødvendigvis ikke er gjeldene for mennesker idag. Det var to ytterpunktene innenfor bibelsyn, det finnes flere bibelsyn som sagt og flere nyanser....
  14.10.15
 • Hva menes med at bibelen er et lite bibliotek  - Hko
  Nettkateketen - Jan Inge Heisann! At Bibelen er et lite bibliotek, vil si at Bibelen innholder et mangfold av flere bøker. Selvom det heter brev og testamenter så regnes de som enkeltstående bøker. Det er 66 bøker i hele Bibelen. 39 bøker i Det gamle testamentet og 27 bøker  i Det nye testamentet. 
  07.10.15
 • Det jeg ikke skjønner er hvordan ble alle sammen lagd, jeg mener bare at ikke sant at Adam og Eva starta fortsatta de bare å lage barn eller kom det bare folk helt plutselig men det går jo ikke ann, men er alle sammen i slekt hvis det var Adam og Eva som starta hele greia?! Jeg har alltid lurt på det😀  - Josefine
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Josefine! Mange som undrer seg over dette, men et sted måtte det begynne.
  Gud er skaperen og lisvgiver så for han er ingenting umulig.
  Bibelen forteller om Gud som skaper Adam og Eva på en flott måte.  
  Jeg kan nesten bare anbefale deg å bla opp i Bibelen og lese de første kapitlene.
  Nå er det ikke slik at for å tro så må man tenke at det var akkurat sånn helt boksatvelig det skjedde.
  Det står man fritt til å tolke og mene selv.

  I Første mosebok kap 3 vers 20 står det:  
  "Mannen kalte kvinnen Eva, for hun ble mor til alle som lever" .

  Lykke til med undringen og lesningen! 

  10.09.15
 • Kan du svare med på disse spørsmålene? 😃 - Er det noen viktige symboler? - høytider? - hovedretninger? - historisk bakgrunn? - hellig bygning? - Hvem er Gud eller hva heter han?  - Sandra
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Sandra og der andre som har fått mange oppgaver og lekser. 

  Jeg kan desverre ikke svare på så omfattende oppgaver.
  Plukker dere ut et eller to spørsmål så er det litt mer overkommelig og plass til å svare her på denne tjenesten.
  Jeg tror du kan mye om dette eller finner svar i læreboka eller i konfirmantbibelen :-)  
  Lykke til og ha en fin dag! 
  09.09.15
 • To svakheter med å tenke bare konsekvensetisk og pliktetisk??  - Jenny
  Nettkateketen - Jan Inge Yo Jenny!
  Pliktetikk kan være ganske firkantet og gir ingen rom for å vurdere enkeltsituasjoner. Normene går alltid foran. Feks man kan ikke stjele et glass vann hvis du ser noen dør av tørst, fordi det er galt å stjele. Konsekvensetikken vurderer situasjonen fra situasjon og er derfor veldig indivduelt og dermed vanskelig å vite for andre hvilkene regler og prinsipper som gjelder for hva som rett og galt...
  03.09.15
 • Kan du si meg 3 grunner til at bibelen er en stor betydning for de kristne?😊  - Jenny
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Jenny! Bare tre gode grunner? Jeg gir deg fem! :-) 

  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 


  29.08.15
 • Navne to svakheter ved å tenke bare konsekvensetikk  - Somayeh
  Nettkateketen - Jan Inge Tja...Konsekvensetikken vurderer situasjon fra situasjon og er derfor veldig indivduelt og dermed vanskelig å vite for andre hvilkene regler og prinsipper som gjelder for hva som rett og galt...
  26.08.15
 • Hei, jeg er en homofil kristen gutt! Jeg er selv troende og vet at Gud elsker meg! Men jeg synes at det er veldig vanskelig for mange homofile liker ikke kristene og omvendt... Men jeg kjønner ikke hvorfor folk skal ha det til at Jesus sender homofile til helvete... Han nevne vel ingen av delene? Og hvorfor er det så mange kristene som bruker bibelen som et våpen? Man skal jo elske sin neste UANSETT! Det er jo det som er påengt, at Gud har skapt oss forskjeldig!!! Jeg har så mange tanker i konflikt at det gjør vondt! så vær så snill å svar!  - Peter
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Peter! Takk for at du deler din tanker og spørsmål med oss. Flott at du vet at Gud elsker deg som homofil. Jeg kan bare si at jeg deler ditt syn og at det du tenker er i tråde med hva kristendommen er. 
  Jeg har selv aldri tenkt at Gud fordømmer homofile og som kristen skal man aldri formdømme eller dømme andre. Det er Jesus tydelig på . Jesus sier ingenting om homfile. For noen er dette visstnok vanskelig og det er leit. Desverre så er det nok verre med mobbing på skolen og andre steder enn i kirken. Hele samfunnet må ta et oppgjør med holdningene ordbruken i forholdet til homofile. Mitt håper er at kirken ikke bare snakker om at homofile er elsket av Gud men og åpner opp for at man kan gifte seg i kirken.  

  Stå på, Peter! Du er verdifull -  kirken trenger sånne som deg! mvh Jan Inge, nettkateket.
  25.08.15
 • Hei jeg leser litt i bibelen og er ferdig med de bøkende jeg sa at jeg ville lese, og nå har jeg tenkt til å lese en av de fire store evangeliene! Også lurer jeg på hvilken av de som er best og starte med? Jeg har hørt at den ene er mer forklarende og lettlest enn de andre men jeg husker ikke hvilken det er!!  - Super gutten
  Nettkateketen - Jan Inge  Du er virkelig supergutten! Flott å høre at du har lest bøkene i Bibelen som du har satt deg som mål å lese. 
  Av evangeliene anbefaler man unge mennesker Markus. Kortest og muligens med presis, men og godt beskrivende. Skolen fokuserer på Lukas og evengeliet hans,  hvorfor vet jeg ikke men  ønsker du et fortrinn med tanke på RLE faget så bør du lese Lukas men der møter du juleevangeliet og Den barmhjertige samaritan som du ellers ikke finner i de andre evangeliene :-) 

  Lykke til og fortsatt god sommer! 

  Jan Inge 
  17.07.15
 • Bibel som jeg har, har 66 bøker (39 bøker i Gamletestamentet og 27 bøker i det nye testamentet) MEN så leser jeg: Apokryfene: Noen utgaver av Bibelen har med tredje del som kaldest Apokryfene. Katolske og ortodokse utgaver har med disse tekstene, men de fleste protestantiske har det ikke. Så da lurer jeg på; Hva står det i Apokryfene? Eventuelt har du en link til hvor jeg kan lese dette? Og for meg som bare trodde det var en kristen bibel... Hva er forskjellen på Katolske, ortodokse og protestantiske...?  - Tine
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Tine! 

  Bibelselskapet har lagt ut apkoryfene ( de bortgjemte) og deuterokanoniske ( Skrifter som har kommet til senere eller som er av annen rang) Dersom du ønsker å lese de så gjør du følgende:

  Du går inn på: www.bibel.no/nettbibelen

  I venstre marg litt ned på siden huker du av :


  15.07.15
 • Hva prøvde folk å gjøre med Jesus etter talen hans i Nasaret?  - Petter
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Petter! Du tenker på Jesu tale i synagogen. Den er godt beskrevet i Lukas kap 4. Dette skjedde etter talen:
   "Alle i synagogen ble rasende da de hørte dette.  De sprang opp og jaget ham ut av byen. De drev ham mot en skrent i åssiden der byen deres lå, og ville styrte ham utfor.  Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort" ( Lukas 4, 28-30) 
  09.06.15
 • Hvordan vil du sammenligne evangeliene? På forhånd takk :)  - Marie
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Marie! Stort spørsmål så her  må jeg prøve å være kort: 
  Markus-, Lukas- og Johannesevangeliet heter de fire evangeliene-  alle fire forteller om Jesu liv og lære, med særlig vekt på hans død og oppstandelse. Johannes skiller seg ut fra de andre ellers er de tre andre ganske like. Jeg kan nok ikke går nærmere i detalj for deg her.  Et tips er å lese om Brødunderet.  Det finner du i Matt, 14, 13- 21, Mark 6,30-44, Luk 9,10-17 og Joh 6, 1-14 og 22-59. Det er det eneste miraklet som står i alle fire evangeliene. Når man sammenligner de fire evangeliene heter "De synoptiske evangeliene" eller "synoptikerne". Ved å søke på disse ordenene på nettet eller på bibiloteket så kan du finne mange sammenligninger. Vil du sette igang med oppgaven selv så kan du bestille en bok fra Bibelselskapet som heter: Evangeliesynopse.  Den får du her http://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Bibelbruk/Studie-__og__samtale/Evangeliesynopse
  04.06.15
 • Hva kjennetegner Lukasevangeliet? Liksom forord, oppbyggingen og hovedtanken? Takker for raskt svar  - Bilton
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Bilton! Kikk littt på siden her - jeg gir stadig gode svar på spørsmål om Lukas :-) 
  03.06.15
 • Hvem har pålagt de kristne å forkynne evangeliet for alle mennesker uten hensyn til farge og nasjonalitet?  - Daniel
  Nettkateketen - Jan Inge Jesus, himself når han sier "gå ut gjør alle folkeslag til mine disipler"
  25.05.15
 • Hvilke høytider har baptistene?  - Amanda
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Amanda Det samme som vi har her i Norge. Påske, Jul og Pinse. 
  23.05.15
 • Hvorfor bruker de kristene navnene det gamle testamente og det nye testamente om bibelens to deler  - Sara
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Sara! Ikke noe mere hokus pokus enn at det "Det gamle" er eldst og "Det nye testamentet" er nyest. 
  21.05.15
 • Er det lov å ha sex før ekteskap?  - Even
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Even!
  Før så mente den kristne lære at man skulle vente til man er gift. I de fleste kretser idag er ikke det lenger gjeldene. Bibelen er ikke veldig tydelig på dette. Før da Bibelen ble skrevet så giftet man seg som ungdom og ingen mener at barn eller unge ungdommer under 16 år bør ha sex. Nå gifter vi oss som mer voksne enn før .
    
  Det kommer ann på hvordan man tolker Bibelen ( Bibelsyn) Jeg kan heller ikke se at kirken har et offisielt syn på dette lenger så det er nok veldig individuelt hva folk mener. Noen mener det er greit i et trygt og langvarig kjæresteforhold, andre kristne mener det er greit så lenge man er forlovet og noen mener man skal vente helt til man har fått på gifteringen og sagt at man skal leve med den andre for alltid. 
  20.05.15
 • hva mener du særpreger lukas evangeliet ?  - Anne
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Anne!
  Med særpreg menes det hvordan skiller Lukas seg ut i forhold til de tre andre evangelien - Hva er det som er anderledes fra  Matteus, Markus og Johannes og som kommer frem i Lukas?  

  Lukas har med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Bønn er sentralt og kvinner er sentrale i evangeliet. Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Lukas fremhever Jesu omsorg for de utstøtte, fattige og de svake.  Derfor er Lukas diakoniens evangelium. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født - Det er i Lukas vi leser juleevangeliumet så det er og et særpreg. 
  mvh Jan Inge
  06.05.15
 • Hva særpreger apostlenes gjerninger? Setter pris på raskt svar :)  - X
  Nettkateketen - Jan Inge Kjapt svar til deg Mr X !
    
  Apostlenes gjerninger som antaglivis er skrevet av Lukas skiller seg ut ved at den forteller om de første kristne.
  04.05.15
 • Hvem va faren til Jesus?  - Teresa
  Nettkateketen - Jan Inge Jesus er sønn av Gud ( Faderen) . Jesus vokste opp med Maria og Josef som foreldre.
  29.04.15
 • Hvem var lukas  - saa
  Nettkateketen - Jan Inge Hei! Lukas har skrevet to av bøkene i Det nye testamentet. Det er Lukasevangeliumet og Apostlenes gjerninger. Disse bøkene er skrevet ca 70-80 år etter at Jesus ble født. Lukas er opptatt av omsorg og nestekjærlighet. Forskere tror at han var en lege og at han jobbet og reiste med Paulus. Lukas var flink med ord og en god historiker og ikke minst en evangelist som ville formidle kjærlighetsbudskapet om Jesus som verdens frelser og Guds sønn videre til oss. Det klarte han. Tekstene rører oss fortsatt som når vi hører Juleevangeliet. mvh Jan Inge
  27.04.15
 • Hvem var romersk keiser da døperen Johannes sto fram?  - skoleoppgave
  Nettkateketen - Jan Inge Keiser Tiberius. Han fulle navn var: Tiberius Caesar Augustus
  24.04.15
 • Hvordan lyder den siste setningen i Lukasevangeliet? :)  - Jan Gunnar Stubberud
  Nettkateketen - Jan Inge Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud
  24.04.15
 • hvorfor skriver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person!?  - Larsi
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Larsi! Teofilos!  Lukas henvender seg til en som heter  Teofilos.
  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). Det er ikke sikkert det er en bestemt person men det kan være at han henvendte seg til alle de som trodde på Gud, Jesus og kjærligheten. Det vet ikke helt men svar på spørsmålet har du nå fått :-) 
  21.04.15
 • Nevn tre fortellinger som finnes bare i lukasevangeliet?  - Daryosh
  Nettkateketen - Jan Inge Den barmhjertige Samaritan, Den rike bonden, Fariseeren og tolleren. De tre er dermed særpreget for Lukas og kan kun leses der. Du kan og imponere med å si at fortellingen om Jesus fødsel står kun i Lukasevangeliet. Da har du fire fortellinger. mvh Jan Inge
  21.04.15
 • Hei! Forklar symbolet for lukas evangeliet? Jeg klarer ikke finne noe om det noen steder, håper på svar snart  - Kamilla
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Kamilla! Symbolet for Lukas er et offerdyr. Fordi Lukas evangeliumet har i i starten med Sakarja som ofret i tempelet.
  Symbolet for Lukas er som du vet, oksen.
  mvh Jan Inge 

  20.04.15
 • Hei! Utenom Lukas, hvem av evangelistene har fortalt om Jesu fødsel? Hvis det er noen  - Jørgen
  Nettkateketen - Jan Inge Kun Lukas,  Jørgen
  15.04.15
 • "Lukas skrev ikke bare Lukasevangeliet, men også...?" Spørsmål på en oppgave jeg har om Lukasevangeliet.  - Jonas
  Nettkateketen - Jan Inge

  SVAR:

  Apostlenes gjerninger

  15.04.15
 • hva het han som Lukas skriver til i forordet?  - Markus
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Markus! Lukas henvender seg til en som heter Teofilos. Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). Det er ikke sikkert det er en bestemt person men det kan være at han henvendte seg til alle de som trodde på Gud, Jesus og kjærligheten.  Mvh Jan Inge
  14.04.15
 • Forklar hvorfor Noah fikk i oppgave å bygge en ark?  - oda
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Oda! Det var Gud som ga oppdraget til Noah. Menneskene kunne ikke oppføre seg så Gud ville straffe og sende en flod . Noah bygde båten (arken) så stor at han kunne få med to dyr fra hver sort slik at at de overleve storflommen ( syndefloden)

  14.04.15
 • Hva slags dyr måtte den bortkomne sønnen gjete?  - Kristian
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Kristian! 
  Takk for et snedig spørsmål  :)
  Den bortkomne sønnen måtte mate grisene ( ikke gjete)
  Jan Inge 
  13.04.15
 • Hva prøvde folk å gjøre med Jesus etter talen hans i Nasaret?  - Petter
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Petter!
  De ble sinte på Jesus og de prøvde å jage han utfor en skrent. Det står i Lukas kap 4, 28-29-
  13.04.15
 • Hvordan lyder den siste setningen i Lukasevangeliet?  - Kristian
  Nettkateketen - Jan Inge Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud. ( Lukas kap 24 vers 53)
  13.04.15
 • Hvordan skiller lukas evanegliumet seg ut?  - Vegard
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Vegard!
  Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Bønn er sentralt og kvinner er sentrale i evangeliet. Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Lukas fremhever Jesu omsorg for de utstøtte, fattige og de svake.  Derfor er Lukas diakoniens evangelium. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født - Det er i Lukas vi leser juleevangeliumet. 
  mvh Jan Inge
  08.04.15
 • hvorfor tror du bibelen er en bok av stor betydning?  - oda
  Nettkateketen - Jan Inge Hvorfor jeg tror Bibelen er av stor betydning,  Oda :-)

  Her er følgende 5 gode grunner: 

  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 

  Beste hilsner fra Jan Inge
  07.04.15
 • hei jeg lurte på hvilke likheter metodismen og baptismen har. håper du kan svare så fort som mulig fordi dette er viktig.  - Pinar
  Nettkateketen - Jan Inge Begge tror på den treenige Gud som er troen på Jesus, Gud og Den hellige ånd

  Forskjellen er først og fremst synet på dåpen. Metodistene har barnedåp og Baptistene voksendåp. 
  Likheten i synet på dåpen er at begge mener at de ikke blir frelst i dåpen. Metodister feirer gudstjenester i organiserte former med liturgi, salmesang omtrent som vi gjør i Den Norske kirke. 
  De fleste Baptistene har en mye friere form for gudstjenester der blant annet lovsang og tungetale kan være en del av møte.
  15.03.15
 • kan du sammenligne de fire evangeliene for meg? fortelle om likheter og ulikheter?  - Emma Aalborg
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Emma! Matteus-, Markus-, Lukas- og Johannesevangeliet heter de fire evangeliene-  alle fire forteller om Jesu liv og lære, med særlig vekt på hans død og oppstandelse. Johannes skiller seg ut fra de andre ellers er de tre andre ganske like. Jeg kan nok ikke går nærmere i detalj for deg her.  Et tips er å lese om Brødunderet.  Det finner du i Matt, 14, 13- 21, Mark 6,30-44, Luk 9,10-17 og Joh 6, 1-14 og 22-59. Det er det eneste miraklet som står i alle fire evangeliene. å sammenligne de fire evangeliene heter "De synoptiske evangeliene" eller "synoptikerne". Ved å søke på disse ordenene på nettet eller på bibiloteket så kan du finne mange sammenligninger. Vil du sette igang med oppgaven selv så kan du bestille en bok fra Bibelselskapet som heter: Evangeliesynopse.  Den får du her http://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Bibelbruk/Studie-__og__samtale/Evangeliesynopse

  15.03.15
 • Hvordan kan man være sikker på at det som står i bibelen om Jesus er sant?  - Ole
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Ole! Det er jo fire forskjellige øyenvitner som har skrevet om det Jesu sa og gjorde ( Matteus, Markus, Lukas og Johannes) De beskriver mye av det samme og det gjør at evangelistene som står i parantes er troverdig.
   
  11.03.15
 • Hvordan er kristnes syn på mennesker?  - Amalie
  Nettkateketen - Jan Inge Amalie! Vi er skapt av gud - unike og vakre. Ingen skal  behandles forskjellig -  alle er like verdifulle uansett hvordan vi ser ut.  Det er flott men ikke lett å gjennomføre så derfor må vi minne hverandre på nettopp dette. 
  10.03.15
 • Hvorfor finnes det så mange forskjellige historier om Jesus?  - Maria
  Nettkateketen - Jan Inge Fordi han gjorde og sa så mange flotte og viktige ting.
  Folk var flink til å gjenfortelle og de ville at alt han gjorde skulle bringes videre i generasjoner. 
  04.03.15
 • hvorfor kan vi si at de apokryfe evangleliene er av to slag?  - julie
  Nettkateketen - Jan Inge Hei Julie!

  Jeg er ikke helt sikker på hva du mener når du spør etter to typer apokryfer i NT.
   
  - Eksempler på ny testamentlige apokryfer; Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser 
  Tomasevangeliet er en av de mest kjente apokryfene og på denne konfirmantsiden kan du lese hv