Bibelselskapet

Bibelbrukskonsulent Finn Olav Felipe Jøssang

Denne spørsmål og svar siden administreres nå av bibelbrukskonsulent i Bibelselskapet
Finn Olav Felipe Jøssang

 • Hei! hva var hovedtanken til Lukas?  - Eveline
  Bibelselskapet Hei Eveline!

  Se spørsmålet og svaret til "litt nysgjerrig" under ;) 

  Hilsen Finn Olav
  17.01.19
 • Hva er hovedtanken som preger hele Lukasevangeliet?:)  - Litt nysgjerrig
  Bibelselskapet Hei "litt nysgjerring"! ;)

  Hovedtanken i Lukasevangeliet er å la leseren bli kjent med Jesus Kristus og oppdage hvorfor hans etterfølgere kom til tro på ham som Guds sønn, og senere forkynte for både jøder, grekere og mennesker fra andre folkeslag at Jesus er verdens frelser. I tillegg er Lukas opptatt av å vise hvor pålitelig og historisk troverdig historien om Jesus er, noe han bl.a. nevner i forordet sitt:

  Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, 2 slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet.  3 Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos,  4 så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i. 

  (Lukas 1,1-4)

  Hilsen
  Finn Olav


  16.01.19
 • hva er en bibelforsker?  - odin
  Bibelselskapet Hei Odin!

  Takk for spørsmålet ditt! En bibelforsker er en som har studert Bibelen på en høgskole eller universitet og som ønsker å finne mer ut av spørsmål som hvordan Bibelen ble skrevet, når den ble skrevet, hva som var bakgrunnen for de ulike skriftene i Bibelen, og lignende type spørsmål. I tillegg vil mange bibelforskere ofte sammenligne Bibelen med andre skriftlige kilder fra samme tidsperiode for å undersøke likeheter og forskjeller mellom Bibelen og andre skrifter.

  Håper dette var svar på spørsmålet ditt :)

  Mvh
  Finn Olav
  16.01.19
 • hvor tid var jesus født? plz kjapt. ikke så langt svar <3  - sugondese
  Bibelselskapet Hei!

  De fleste forskere mener at Jesus ble født i Betlehem i datidens romerske provins Judea en gang mellom år 6-4 f.Kr. Grunnen til dette er at Lukasevangeliet nevner at Kvirinius var landshøvding i Syria (som Judea da var en del av) og andre historiske kilder utenom Bibelen forteller oss at Krivinius holdt en folketellingen en gang mellom år 6-4 f.Kr. hvilket passer godt med det Lukas skriver i sitt juleevangelie:

  Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.  2 Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
       4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,  5 for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 

  (Lukas 2,1-5)

  Altså ble Jesus antakeligvis født 4-6 år før år 0! Dette er fordi en munk på 300-tallet regnet feil da han skulle lage en ny kalender som tok utgangspunkt i Jesu fødsel. Men dette er altså tidsregningen vi fortsatt bruker, som vi dermed deler inn i før og etter Kristus (f.Kr. og e.Kr).
  16.01.19
 • hva og hvem kan man lese om i dgt og i dnt?(det gamle og nye testamentet)  - Inken
  Bibelselskapet Hei Inken!

  Takk for spørsmålet ditt! 

  Som du kanksje har lært på skolen eller i konfirmasjonsundervisningen er Bibelen er en bok som faktisk består av mange ulike bøker, eller skrifter, som man også sier. Tilsammen inneholder Bibelen 66 ulike bøker/skrifter, hvor 39 av de er i Det gamle testamentet, mens 27 er i Det nye testamentet.

  Det gamle testamentet handler hovedsakelig om israelsfolkets historie, og kan man blant annet lese historiene til kjente personer i Bibelen som Abraham, Moses, og kongene David og Salomo. Bøkene/skriftene i Det gamle testamentet varierer mye i både innhold og form. Mange er fortellingstekster, slik som f.eks. 1. og 2. Samuelsbok som handler om historien til de to første av Israels konger i Det gamle testamentet (bl.a den kjente kong David) Andre skrifter er poetiske lovprisninger og bønner til Gud slik som f.eks. Salmenes bok. Andre igjen hører til det man kaller "Visdomslitteraturen" og inneholder samlinger av kloke ord og ordtak (slik som f.eks. Ordspråkene).

  Noen av de mest kjent (og absolutt mest leste! :) skriftene i Bibelen er fra Det nye testamentet og heter evangeliene etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes. De handler om historien om Jesus, alt det gode han sa og gjorde, og om hans død og oppstandelse. Resten av Det nye testamentet (som også er den delen av Bibelen som er mest brukt blant kristne) inneholder historien om de første kristne i skriftet kalt Apostlenes gjerninger og ellers ulike brev fra kirkens tidligste ledere som bl.a. Paulus, Peter, Johannes og Jakob. Det siste skriftet i Bibelen, som kalles Åpenbaringsboken skiller seg ut ved at det forteller om mange dramatiske syner og visjoner (med mye symbolbruk!) som Johannes (en av disiplene til Jesus) fikk på slutten av sitt liv og som inneholdt et helt spesielt budskap til de som var kristne under datidens Romerrike, men som også har et tidløst budskap til alle kristne - at til tross for mye ondskap og urettferdighet i denne verden som vil Jesus en dag komme tilbake og skape en ny himmel og ny jord, hvor det skal være fred og rettferdighet for evig og alltid! :)

  Hilsen
  Finn Olav
  14.01.19
 • er Jesus bifil?  - sveinung
  Bibelselskapet Hei Sveinung!

  Nei, det finnes ingen kilder som antyder at Jesus var bifil og heller ikke homofil (eller noe annet). Faktisk er ikke Bibelen opptatt av Jesus sitt "kjærlighetsliv" i det hele tatt. Det vi vet om Jesus var at han ikke giftet seg (og heller ikke hadde noe kjæreste), men at han var fullt opptatt av det oppdraget han hadde fått av Gud: Å vise verden hvem Gud er og å gi sitt liv for menneskeheten, gjennom sin død og oppstandelse, og på den måten gi et nytt håp for menneskene om tilgivelse - en ny start - og et evig liv etter døden.

  En av de mest kjente tingene Jesus sa, som senere har blitt klat "den lille Bibel", viser oss hva som var hensikten med at Jesus kom og hva det betyr at han ga sitt liv for alle mennesker:

  For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  (Johannes 3,16) Håper dette var svar på spørsmålet ditt :) Hilsen Finn Olav
    
  14.01.19
 • Hvorfor bruker de kristene navnene “Det gamle testament” og “Det nye testament” om Bibelens to deler?  - Lars Kristian
  Bibelselskapet Hei Lars Kristian!

  Takk for spørsmålet ditt! Som du nevner består Bibelen av to hoveddeler som vi gjerne kaller for Det gamle testamentet og Det nye testamentet. Dette er fordi de 39 bøkene (eller skriftene) som utgjør det gamle testamentet for det meste handler om israelsfolkets historie, og Guds løfter til dem basert på det vi kaller "den gamle pakt". Dette handlet i hovedsak om at hvis israelsfolket trodde på Gud, holdt seg til hans bud, og tilba og ofret til Gud i tempelet i Jerusalem slik Moses og profetene hadde fortalt dem, ville Gud velsigne dem og la det gå dem godt. 

  Det nye testamentet (27 bøker/skrifter) handler derimot om det kristne kaller "det nye pakt" som handler om hvordan Jesus Kristus, Guds sønn, oppfyller alle budene, tilbedelsen og offerhandlingene for oss mennesker. Med andre ord så både oppfyller og erstatter den nye pakten, den gamle, ved at Jesus oppfyller alt det som israelsfolket ikke klarte (og som ingen mennesker klarer: å elske Gud og elske mennesker fullt ut). Budskapet i det nye testamenet er derfor at fordi Jesus oppfylte budene for oss og videre ofret livet sitt for alle mennesker (straffen og konsekvensene av alt det gale vi har gjort) - og stod opp igjen og vant over døden - så kan vi få ta imot et nytt liv når vi tror på Jesus og det han har gjort for oss.

  Budskapet i hele Bibelen, (som det gamle testamentet peker fram mot og det nye testamentet viser oppfyllelsen av), oppsummeres kanskje aller best i det mange kaller for "den lille bibel":

  For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne,
  for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
  (Johannesevangeliet 3,16)

  11.01.19
 • kan du nevne 3 fortellinger som bare finst i lukasevangeliet  - sugma
  Bibelselskapet Hei sugma!

  Som du kanskje har lært på skolen eller i konfirmasjonsundervisningen (eller et annet sted?) er tre av evangeliene, Matteus, Markus og Lukas ganske like i oppbygningen og inneholder mange av de samme fortellingene om Jesus og hva han gjorde og sa. Dette er antakeligvis fordi de brukte flere av de samme kildene når de skrev ned fortellingene sine, i tillegg til at det ser ut som at Matteus og Lukas kan ha brukt Markusevangeliet som en av kildene, siden dette antakelig allerede var nedskrevet når Matteus og Lukas skrev sine evangelier. (Johannesevangeliet skiller seg ut fra disse, både fordi det inneholder så mye unikt stoff som ikke finnes i de andre evangliene, men også fordi det har en veldig annerledes stil og ser ut til å ha vært skrevet mye senere) 

  Situasjonen kan minne litt om hvordan moderne aviser skriver om samme hendelse, som f.eks. Ole Gunnar Solskjærs siste seier med Manchester United, og baserer seg på de samme intervjuene, som allerede er gjort av f.eks. den britiske TV-kanalen "Sky sports".  Slik som dagens aviser, hvor mye av stoffet kan være likt (fordi de har brukt samme kilder), kan de også ha med noen ting som ikke de andre avisene har tatt med. På samme måte er det med evangeliene. Og både Matteus, Markus, Lukas og Johannes har stoff som kun de har.

  For Lukasevangeliet er dette blant annet historien om Jesus som tolvåring i tempelet, historien Jesus fortalte om sønnen som kom hjem, og historien om sjefstolleren Sakkeus som fikk et møte med Jesus som forandret livet hans.

  Håper dette var et godt svar på spørsmålet ditt :)  
  10.01.19
 • Hva menes med at bibelen er et lite bibliotek?  - - M
  Bibelselskapet Hei M!

  Bibelen er en bok som faktisk består av mange ulike bøker, eller skrifter, som man også sier. Tilsammen inneholder Bibelen 66 ulike skrifter, hvor 39 av de er i Det gamle testamentet, mens 27 er i Det nye testamentet. Disse ulike skriftene varierer mye i både innhold og form. Mange av skriftene er fortellingstekster, slik som f.eks. 1. og 2. Samuelsbok som handler om historien til de to første av Israels konger i Det gamle testamentet (bl.a den kjente kong David) Andre skrifter er poetiske lovprisninger og bønner til Gud slik som f.eks. Salmenes bok. Andre igjen hører til det man kaller "Visdomslitteraturen" og inneholder samlinger av kloke ord og ordtak (slik som f.eks. Ordspråkene).

  Noen av de mest kjent (og absolutt mest leste! :) skriftene i Bibelen er evangeliene etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes som handler om historien om Jesus, hans liv, død og oppstandelse. Resten av Det nye testamentet (som også er den delen av Bibelen som er mest brukt blant kristne) inneholder historien om de første kristne i skriftet kalt Apostlenes gjerninger og ellers ulike brev fra kirkens tidligste ledere som bl.a. Paulus, Peter, Johannes og Jakob.  Det siste skriftet i Bibelen, som kalles Åpenbaringsboken skiller seg ut ved at det forteller om mange dramatiske syner og visjoner (med mye symbolbruk!) som Johannes (en av disiplene til Jesus) fikk på slutten av sitt liv og som inneholdt et helt spesielt budskap til de som var kristne under datidens Romerrike, men som også har et tidløst budskap til alle kristne - at til tross for mye ondskap og urettferdighet i denne verden som vil Jesus en dag komme tilbake og skape en ny himmel og ny jord, hvor det skal være fred og rettferdighet for evig og alltid! :)  

  Hilsen
  Finn Olav
  09.01.19
 • Hvirfor skiver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person?  - Anna
  Bibelselskapet Hei Anna!

  Både Lukasevangeliet og hans andre skrift som heter Apostlenes gjerninger (historien om livene til de første kristne etter at Jesus hadde fart opp til himmelen) ser ut til å være dedikert til en høytstående person i det romerske samfunnet som het Teofilos. Hvem denne Teofilos var vet vi dessverre lite om, men det var ikke uvanlig at romerske offiserer eller guvenører kom i kontakt med kristne og ville vite mer om troen deres (historien om den romerske offiseren Kornelius i Apg kap 10 og kong Agrippa i Apg kap 26 er eksempler på slike). Muligens var Teofilos en person Lukas hadde blitt kjent med på sine reiser omkring i Romerriket (sammen med apostlene Paulus) og som var blitt nysgjerrig på historien om Jesus. Andre mener at Teofilos ikke nødvendigvis var en enkelt person, men var en måte å henvende seg til en gruppe interesserte mennesker som "elsket Gud" siden det er det navnet Teofilos betyr på gresk.

  Det som uansett er interessant med forordet i Lukasevangeliet er at det viser oss at det før Lukas tydeligvis har vært flere som har skrevet ned og videreformidlet historien om Jesus blant de første kristne. Lukas ser det likevel nødvendig å skrive ned historien mer sammenhengende (bl.a. har Lukas litt mer utfyllende detaljer rundt Jesu fødsel og om hans barndom enn de andre evangeliene har). Moderne historikere og akreologer som har forsket på Lukasevangeliet er forbauset over hvor detaljerte beskrivelser Lukas kommer med om stedsnavn, hvem som var styresmaketene til ulike tidspunkt, at de mener Lukas virkelig viser hvor pålitelig det er det, slik Lukas skriver til Teofilos (Luk 1,4

  Håper dette var svar på spørsmålet ditt :) 

  Hilsen
  Finn Olav    
  09.01.19
 • Symbolene for evangeliene har vinger- hvorfor  - Ana
  Bibelselskapet Hei Ana!

  Det var en av kirkefaderene ved navn Ireneus som lagde symboler av evangelistene du spør om. Noen ganger ser vi de symbolene i norske kirker. Alle har vinger som engler ( Kjeruber) og alle er forskjellige; Johannes er en løve, Lukas er oksen, Markus er ørnen og Matteus er symbolisert som et menneske. Alle sier noen om innholdet i evangeliet de skrev. De fire er omtalt i i slutten av Johannes Åpenbaring (kapittel 4, 4–10) Det står det at de har 6 vinger og mange øyner.

  I den nyeste konfirmantbibelen er ikke de fire symbolene tatt med men jeg mener de var med i en eldre utgave av Konfirmantbibelen. Vi har samlet endel symboler men ikke av evangelistene på denne siden: www.kbibel.no/symboler

  God nyttår!

  vh Jan Inge .
  28.12.18
 • Fortellinger som bare finnes i luksaevangeliet?  - Vanessa
  Bibelselskapet Hei Vanessa!

  Her får du fem fortellinger som kun står skrevet i Evangeliet etter Lukas :
  "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" " Juleevangeliet" og "Den bortkomne sønn"

  Godt nyttår!

  vh Jan Inge 
  27.12.18
 • Å være en barmhjertig samaritan er et uttrykk som ofte brukes i våre dager også. Hva tror du menes med det?  - Augustinas
  Bibelselskapet Hei Augustinas! Det betyr en som hjelper noen som trenger det. I Bibelen Luk. 10:25-37 forteller Jesus en lignelse om " Den barmhjertige samaritan! En mann som ble overfalt av røvere og fikk hjelp av en Samaritan. Å være barmhjertig betyr å være snill og hjelpsom.

  Godt nyttår!

  vh Jan Inge 
  27.12.18
 • hvordan kan vi se at Lukas oppfatter seg selv som historiker?  - proff
  Bibelselskapet Hei! Vi vet jo ikke om han var en historiker han var kanskje lege.
  Lukas er uansett en god historiker og muligens hakket vassere enn de tre andre evangelistene på det området. 
  Lukas har for eksempel klarte å leite frem en god gammel historie om Jesus som 12 åring, som de tre andre ikke har fanget opp. 
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerede på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker :-)

  vh Jan Inge
  13.12.18
 • Fikk jesus barn?  - Leif
  Bibelselskapet Nei, Leif :-) 
  13.12.18
 • Kan du telle alle navna i bibelen å sende svaret?  - Klasse 5B(:
  Bibelselskapet Hei 5.trinn! Telle alle ville ha tatt lang tid men jeg har sett en oversikt over 70 navn i Bibelen så kanskje det er bare 70  navn. Ordet "Jul" står ikke i Bibelen men visste dere at det er noen som heter Jul til fornavn? De 4 som heter det føler seg sikker bra når alle går rundt og sier "God Jul". :-)

  vh Jan Inge
  13.12.18
 • Hvorfor skal Jan Inge slutte? Men hvorfor vil noen ha en jobb å svare på spørsmål å det er veldig rart å få betalt..  - En fra skolen til Jan
  Bibelselskapet Hei! JA nå skal jeg slutte som Nettkateket her etter 11 år!
  Det er rart. Denne tjenesten kommer til å fortsette men da er det noen andre som overtar.


  vh Jan Inge  
  11.12.18
 • Hvordan fant de bevis på alt det med Jesus og gud? Å har de noe bevis?  - Hedda
  Bibelselskapet Hei Hedda! Det er jo skrifter som skriver om det som har skjedd. Det er flere historiske skrifter og ikke bare i Bibelen som skriver om Jesus. Uansett så har man ingen 100 % klare bevis, det er egentlig opp til den enkelte å finne ut av om de vil tro på det som står i Bibelen.

  vh Jan Inge 


  11.12.18
 • hvorfor skriver Lukas et forord der han henveder seg til en bestemt person?  - mag
  Bibelselskapet Lukas henvender seg til Teofilos, det kan være en bestemt person.

  Vi vet ikke 100% sikkert om det er en bestemt person.
  Noen forskere tror ikke Teofilos er en bestemt person. 
  Andre forskere tror det er en bestemt person og her er teoriene mange.

  Teofilos betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). 
  Det kan derfor være at han henvender seg til alle de som tror på Gud, Jesus og kjærligheten? Eller til alle som vil ta i mot Guds kjærlighet?
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg :-) 

  vh Jan Inge 
  03.12.18
 • hva betyr labarum?  - kristine
  Bibelselskapet Hei Kristine! Labarum er et monogram for Jesu kristus. Ser ut som en stor "P" og en" X" som er et kryss over en P. 
  Labarum brukes i militær sammenheng som et flagg eller en banner. Jeg kjenner en prest som har tatovert det inn på armen. Symbolet blir og kal t for "Chi- ro". Gresk for Jesus Kristus.

  Om du ønsker å se det så ta et bildesøk på google


  vh Jan Inge
  03.12.18
 • hei! jeg lurte på hvorfor lukas opfattet seg selv som en historiker, og hvordan men kan se dette i lukasevengeliet?  - anne marie
  Bibelselskapet Hei Anne Marie!

  Lukas er en god historiker og muligens hakket vassere enn de tre andre evangelistene på det området. 
  Lukas har klarte å leite frem en god gammel historie om Jesus som 12 åring, som de tre andre ikke har fanget opp. 
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerede på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker :-)
  25.11.18
 • hva var lukas spesielt opptatt av når han skrev om jesus?  - Caroline
  Bibelselskapet Hei Caroline!
  Lukas er  god på historie og på historier. Han er sannsynligvis en lege som får frem Jesu omsorg for de fattige, de syke og de utstøtte noe tydeligere en de tre andre evangelistene gjø, så jeg vil ha si at han er opptatt av det.
  Lukas har med noen fortellinger og liknelser som de andre ikke har og det er : "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" er tre fortellinger som kun står i Lukasevangeliet. Juleevangeliet står og kun i Lukas. Lukas hovedtanke er som de andre evangelistene - fortelle om Jesu liv, død og oppstandelse!
  22.11.18
 • Hei, jeg lurer på hva Lukas er spesielt opptatt av å få fram når han skriver om Jesus?  - Wilma
  Bibelselskapet Hei Wilma! Sjekk ut svarene jeg har gitt i de siste dagene :-) 
  21.11.18
 • Hva gjør bibelforsker som er opptat av å forske på livet til Jesus?  - Alexandra
  Bibelselskapet Hei Alexandra!
  En bibelforsker er en som setter seg grundig inn i Bibelen og prøver å oppdage nye ting og nye sider ved bibelfortellingen. En forsker må være gode på språk og historie! De er ofte professorer og de kan holde på å skrive en doktorgrad om et emne som er relatert til Bibelen. 

  Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse. 

  Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv på latinsk. Både gamle og moderne tolkninger. 

  Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde. Historie er noe en bibelforsker må ta med i betraktningen i forskningsarbeidet. Det er mye det kan forskes på, for å finne ut av mer om Jesus som vi ikke vet. 
  21.11.18
 • hei jeg lurte på om du har tre grunder til at bibelen har en stor betydning  - maja
  Bibelselskapet Hei Maja!

  1. Bibelen har stor betydning for hvordan vi kan se for oss hvordan verden og menneskene ble skapt. 

  2. Bibelen har stor betydning for hvordan vi vet at Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa og hva det betyr for oss mennesker.

  3. Bibelen er verdens mest solgte bok!

  her er tre andre grunner om du skulle trenger flere: 

  3. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  6. og den viktigste grunnen mener vi: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag
  19.11.18
 • Hvorfor kan vi si at apokryfe evangeliene er av to slag  - Markus
  Bibelselskapet Hesann Markus!

  Apokryfene er omdiskuterte skrifter som ikke har kommet med i Bibelen fordi teologer og andre forskere er i tvil om innholdet. Apokryfene er ikke overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen og de har ikke direkte Jesus sitater. Ordet "apokryfene" betyr at noe er skjult eller ukjent.  

  Det er apokryfer til både Det gamle testamentet ( GT) og til Det nye testamentet og derfor kan vi si at det er av to slag.

  Eksempler på gamle testamentlige apokryfer: Baruks bok, Jeremias brev, Esters bok 1 og 2 og Daniles bok for å nevne noen.
  Eksempler på ny testamentlige apokryfer; Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser.
  19.11.18
 • Hei, det er meg igjen! kan du nevne 5 Jesu liknelser?  - Ghazi
  Bibelselskapet Den barmhjertige samaritan, Den rike bonden,  Fariseeren og tolleren, Den ene sauen og de nitti og Arbeiderne i vingården. Sånn det var fem, Ghazi!
  18.11.18
 • Hvor mange navn finnes i Bibelen?  - Klasse 5a
  Bibelselskapet Hei der! Det vet jeg ikke! Det er sikkert veldig mange! Det er veldig populært å bruke Bibelske navn! Thomas, Jakob, Johannes, Maria, Elisabeth er navn vi kjenner fra Bibelen. Kanskje dere kjenne noen som heter det?
  15.11.18
 • Hvilken dag har Jesus bursdag?  - Klasse 5b
  Bibelselskapet Hei! Vi i Norge feirer bursdagen den 24.desember men vi er litt tidlig ut. Det er julaften og der er en tradisjon i Norge. 
  Jesus ble født natt til 25.desember og når man er født etter kl 2400 s er det neste dag som gjelder. Andre steder i verden feires derfor bursdagen 25.desember. I Amerika så gis det gaver på morgenen 25.desember

  15.11.18
 • Hei! Jeg sitter og forbereder konfirmantundervisning og vil gjerne finne den power-point-presentasjonen som det står skal ligge på kbibel.no/veileder. Jeg klarer det ikke. Har du den tilgjengelig, og kan du sende meg den? Eva.kirkemo@trysil.kirken.no  - Eva
  Bibelselskapet Hei Eva! Har sendt deg svar på mail. Dette må vi finne ut av!
  vh Jan Inge  
  13.11.18
 • nevn tre fortellinger som finnes bare i lukasevangeliet  - ligma
  Bibelselskapet Heisann!
  Lukas har med noen fortellinger og liknelser som de andre ikke har og det er : "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren". Det er tre fortellinger som kun står i Lukasevangeliet. Juleevangeliet står og kun i Lukas. 
  13.11.18
 • Hvorfor skriver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person  - Melissa
  Bibelselskapet Hei Melissa og takk for spørsmål!

  Lukas henvender seg til Teofilos, det kan være en bestemt person.

  Vi vet ikke 100% sikkert om det er en bestemt person.
  Noen forskere tror ikke Teofilos er en bestemt person. 
  Andre forskere tror det er en bestemt person og her er teoriene mange.

  Teofilos betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). 
  Det kan derfor være at han henvender seg til alle de som tror på Gud, Jesus og kjærligheten? Eller til alle som vil ta i mot Guds kjærlighet?
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg :-) 

  vh Jan Inge 
  09.11.18
 • Hvordan kan vi se at lukas oppfatter seg selv som historiker. Nevn flere ting som viser det  - Emma
  Bibelselskapet Hei Emma! Jeg skal gi deg et par eksempler.

  Lukas er en god historiker og muligens hakket vassere enn de tre andre evangelistene på det området. 
  Lukas har klarte å leite frem en god gammel historie om Jesus som 12 åring, som de tre andre ikke har fanget opp. 
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerede på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker :-)
   

  vh Jan Inge  
  07.11.18
 • Hva er en bibelforsker?  - Magnus
  Bibelselskapet Hei Magnus! En bibelforsker er en som setter seg grundig inn i Bibelen og prøver å oppdage nye ting og nye sider ved bibelfortellingen. En forsker må være gode på språk og historie! De er ofte professorer og de kan holde på å skrive en doktorgrad om et emne som er relatert til Bibelen. 

  Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse. 

  Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv på latinsk. Både gamle og moderne tolkninger.

  Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde. Historie er noe en bibelforsker må ta med i betraktningen i forskningsarbeidet. Det er mye det kan forskes på, for å finne ut av mer om Jesus som vi ikke vet. 
  vh Jan Inge
  07.11.18
 • Hvordan analysere Lukaseveangeliet kapittel 2, vers 1-20?  - Synne
  Bibelselskapet Hei Synne! Det er Juleevangeliet og det er ganske omfattende. Jeg kan hjelp deg med enkelte ord eller  tolke et vers men ikke 20 vers ! Det blir litt for mye! Søker du på nett så er det skrevet mye om Juleevangeliet. Lykke til! :-) 
  05.11.18
 • Hva er hoved tankene med lukas evangeliet  - 1234
  Bibelselskapet Hei 1234 :-) Lukas er en god på historie, han er og sannsynlig en lege som får frem Jesu omsorg for de fattige, de syke og de utstøtte noe tydeligere en de tre andre evangelistene gjør. Lukas har med noen fortellinger og liknelser som de andre ikke har og det er : "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" er tre fortellinger som kun står i Lukasevangeliet. Juleevangeliet står og kun i Lukas. Lukas hovedtanke er som de andre evangeliene - fortelle om Jesu liv, død og oppstandelse!

  05.11.18
 • i lukas 2 står det en kjent fortelling hvilken  - bob
  Bibelselskapet Hei Bob! Juleevangeliet står i Lukas kap 2! Der for vi høre om da Jesus ble født!
  Du kan søke opp teksten på www.bibel.no om du ikke har en bibel foran deg. 
   
  02.11.18
 • Hei Jan Inge, hvordan ble Jesus framstilt i Lukasevangiliet?  - Felix Kollbåtten
  Bibelselskapet Hei Felix! Jesus blir fremstilt ganske likt i evangeliene. Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld.
  01.11.18
 • hvorfor ble Jesus henrettet av romerne???  - Malvin
  Bibelselskapet Hei Malvin og takk for spørsmål!
  Jesus ble henrettet av romerne fordi jødene gjorde alt for å få han dømt av Pilatus. Ypperstprestene blant jødene mente Jesus var en som spottet deres Gud, da han kalte seg Messias og konge. Pilatus var en romersk guvenør og mente først at Jesu ikke kunne dømmes til døden bare på grunn av dette, men han ga etter for folket og dømte Jesus til døden ved korsfestelse. Romerne hånet Jesus og satte en tornekrone på hodet hans, før han ble korsfestet. 

  Håper du fikk svar på det du lurte på.

  Jan Inge  
  30.10.18
 • Ulike konspirasjonsteorier om Jesus og hvorfor forskere mener at de er lite sannsynlige?  - Ghazi
  Bibelselskapet Hei Ghazi! Jeg er ikke den rette til å svare på dette men takk for at du tok kontakt. 
   Vh Jan Inge
  29.10.18
 • Hvor kan jeg kjøpe konfirmantbibelen? Jeg mistet min👻  - Fride
  Bibelselskapet Hei Fride! Så leit at du har mistet din konfirmantbibel. Du kan kjøpe ny på nettsiden www.bibel.no. Direktelink til bokmålutgaven:

  https://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Bibel/2011/Bokm%C3%A5l/Bibel-2011-konfirmantbibelen-bokmal 

  vh Jan Inge 
  26.10.18
 • Hvorfor er egentlig Jesus en viktig person hos kristne?  - Ida
  Bibelselskapet Hei Ida! Her kunne jeg skrevet mye.
  Jesus er sannheten, veien og livet. Mange ventet på han som skulle komme.
  Troen på Jesus som Guds sønn og frelser er kjernen i den kristne tro. Korset symboliserer at Gud tok et oppgjølr en gang for alle slik at vi ved troen på han er gode nok til at alle kan komme til himmelen. Ingen Jesus ingen kristendom. Derfor viktig!  25.10.18
 • Hei! kan du forklare hovedtrekkene i Jesu liv og hvorfor han var en omstridt person?  - Ida
  Bibelselskapet Hei Ida! Noe av det sentrale i Jesu liv og virke vet du nok!? La meg hjelpe deg i gang! 
  Du husker vel historien om da Jesus ble født? eller da han gikk på vannet? Vekket en død person tilbake til livet igjen? Eller da han ble hengt på korset og beseiret døden? Hvis ikke du husket det så vet du nå om noen viktige hendelser i Jesu liv og virke :-) 
  Han var omstridt og ble hengt på korset fordi han ble kalte konge, det likte ikke de som styrte og han ble dømt til døden fordi han kalte seg for sønn av Gud. Det likte ikke jødene, de trodde ikke han var Messias, han som so de ventet på.  Jesus utfordret ved å velte pengevekslerenes bord i tempelet og sa de gjorde hans far hus ( Guds hus) til en røverhule. Mange ble provosert av det han sa og gjorde og straffen ble korsfestelse og død.  
  vh Jan Inge 
  30.09.18
 • Hei! Hvorfor har de fire evangelistene hvert sitt symbol?  - Karl
  Bibelselskapet Hei Karl og takk for spørsmål!

  Symboler blir ofte brukt i kunsten og disse fire evangelistene som du spør etter stammer helt fra 400 tallet før folk kunne lese og skrive.  Et symbol er et bilde som forteller ganske mye og man trenger ikke kunne lese bokstaver for å forstå betydningen. Du finner disse evangeliesymbolene i kirker rundt i søreuropa.
  Symbolene er knyttet til hva evangeliene åpner med. 

  Lukas er oksen fordi han beskriver et offer i starten av evangeliet og et offer var som oftest en okse på den tiden
  Matteus er mennesket fordi han åpnet med å forteller om det menneskelige slektstredet til Jesus
  Johannes skriver poesi og er den mest høytsevende i språket, derfor er han ørnen.
  Markus er løven som er et ørkendyr. Han åpner evangeliet med en fortelling fra ørken.

  vh Jan Inge 

  25.09.18
 • Hei! Jeg prøver å finne powerpointpresentasjonen Bibelen. Skal kunne lastes fra veilederen. Hvor finner jeg den?  - Anne-Kristin
  Bibelselskapet Hei! Jeg må si at jeg ikke kjenner til dette.
  Jeg sender spørsmålet videre til forlaget. Kan du sende meg din epost adresse til:
  janinge@gundersen.org
  19.09.18
 • Nevn tre grunner til at bibelen er en bok av stor betydning?  - Leah
  Bibelselskapet Hei Lea! Klart du skal få. Ble så ivrig at jeg gir deg 6 gode grunner :-) 


  1. Bibelen har stor betydning for hvordan vi kan se for oss hvordan verden og menneskene ble skapt. 

  2. Bibelen har stor betydning for hvordan vi vet at Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa og hva det betyr for oss mennesker.

  3. Bibelen er verdens mest solgte bok!

  her er tre andre grunner om du skulle trenger flere: 

  3. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  6. og den viktigste grunnen mener vi: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag
  17.09.18
 • Til mann og kvinne skapte han dem , står det i bibelen. Det er ikke synd å være homofil , det er en følelse man ikke kan bestemme over . Men Gud skapte ikke homofili, det er noe som har oppstått i utviklingen i oss mennesker . Det står i biblen at Gud skapte ekteskapet til mann og kvinne, og de som gjør det motsatte ( to av samme kjønn) gjør noe som er imot Guds vilje . Hvorfor mener mennesker at det er riktig å leve i et ekteskap med to av samme kjønnnår det står i bibelen at det ikke er riktig ?  - Synne
  Bibelselskapet Hei Synne! Takk for spørsmål som mange andre stiller seg. 
  Det er riktig at Gud skapte til mann og kvinne og dersom man leser Bibelen ordrett så er det vanskelig å forsvare homofilt samliv. Så er det slik at mange tolker Bibelen historisk kritisk, man kan se på grunnskriften om forfatteren egenlig kunne ha ment noen annet og at oversetteren har kunnet valgt å oversette med andre ord. Det er ikke vanskelig å se for seg at kvinner hadde en annen plass i samfunnet for 2000 år siden enn det har nå og at homfolili ikke var sosialt akseptert slik det er nå. Jesus selv sier ingenting om homofil - Hadde det vært veldig viktig vil nok Jesus har sagt noe om det og kirken idag ville ikke ha åpnet opp for at likekjønnede skal kunne gifte seg i kirken.
  30.07.18
 • Hei, jeg skal konfirmere meg neste år. I går var jeg på Thunder i Skaun kommune. Jeg liker virkelig å være med på alt de tilbyr. Kjempegøy! I går dro vi til Øya Videregående. Det var kjempegøy, helt til de sa at det å være homofil er synd. Jeg er ikke homofil, men jeg kjenner mange som er det. En nær venn av familien er homofil, men det merker jeg ikke noe til. Han er lege og er kjempeflink i mattematikk. Han hjelper meg mye når han er på besøk, vi gjør masse matte, noe som gjør at jeg har blitt mye mer flink i matte og kan kanskje bli lege, slik som han. Jeg ser opp til han, han har en jobb jeg vil ha og at han er homo merker jeg ingenting til. Han er helt som andre. Men ifølge de som snakket på Øya så er ikke han et like godt menneske som meg. Han lever i synd sa de. Jeg skjønner ikke at han gjør det. Han er jo helt normal. Jeg er i tvil om jeg skal konfirmere meg i kirken når de behandler en jeg virkelig liker og som er så snill på denne måten.  - Sverre
  Bibelselskapet Hei Sverre og takk for at du skriver til meg om dette. Flott å høre at du liker å delta på konfirmantopplegget der du bor og at du har det gøy og at opplegget du er med på er artig!  
  Utrolig leit at du opplever det du gjør. Jeg antar at du er konfirmant i Den Norske kirke. Den norske kirke mener ikke at homofili er synd.
  Tvert i mot! I fjor kunne de første homofile gifte seg i kirken på lik linje med hetrofile.  
  Homofile er like mye verdt som deg og meg -  De er skapt i guds bilde og må få lov til å leve ut sin legning på lik linje som hetrofile.
  Jesus sier ingenting om homofile og fordømmer heller ikke homofile.
  Jeg vet ikke hvem som sa det på et møte dere var på men jeg mener det ikke er greit så lenge det skjer i regi av Den norske kirke.
  Jeg håper du  det du hørte og at du fortsatt vil stå som konfirmant  -  vi trenger slik som deg, Sverre som står opp og sier ifra!

  Jeg ønsker deg en riktig god sommer!

  Alt godt fra Jan Inge  
  16.06.18
 • hvilke hellige handlinger er de kristne sammen om i gudstjenestene  - sandra
  Bibelselskapet Hei Sandra! 
  Gudstjenester, begravelser, dåp, vigsel ( bryllup)  og nattverd er hellige handlinger. 

  En hellig handling kan og være å be, synge en salme eller holde en andakt eller en preken.

  Det er to hellige handlinger der man bruker konkrete ting som synligjør at Jesus er tilstede.
  De to handlingene kalles for Sakramenter og det Dåp  (vann) og Nattverd ( vin og brød)

  God sommer, Sandra!

  vh Jan Inge

  30.05.18
 • Hvem er din favorittperson i bibelen, og hvorfor?  - Rangun
  Bibelselskapet Hei Rangum!

  Jesus!. Han er helt konge!
  En klok mann som tørr å utfordre. Han er den mest sentral personen i Bibelen. 
  En mann som er helt anderledes enn alle andre og som vi fortsatt kan lese om og lære av, selv 2000 år etter han var her på jorden. 

  vh Jan Inge 
  30.05.18
 • hvorfor skriver man evangelier  - 1234567890+
  Bibelselskapet Hei du! Evangeliet ble skrevet for å fortelle om det Jesus sa og gjorde. Det er fire av dem og det er Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Evangeliet betyr "godt budskap"
  23.05.18
 • Hvorfor blir Jesus ofte fremstilt med europeiske trekk selv om han kom fra Midtøsten?  - Helene
  Bibelselskapet Hei Helene! Jeg syntes som oftest at han fremstilles i litraturen og filmen som en fra midtøsten men det hender at han i kunsten blir malt eller tegnet som en Europeer, Asiater, afrikaner eller sør amerikansk. Det er fordi kunsteren og formidleren ønsket at folk skal identifisere seg med og føle at han er relevant for alle. 

  08.05.18
 • når var de 4 evangeliene trolig skrevet?  - sandra
  Bibelselskapet Hei Sandra! Evangeliene ble skrevet ca 70 - 95 år etter Kristus. Markus er eldst, altså det som ble skrevet først. Det ble skrevet i år 70 e.kr.  
  02.05.18
 • Kan du nemne tre forteljinger som bare står i lukas evangeliet  - Emma
  Bibelselskapet Hei Emma!
  Lukas har med noen fortellinger og liknelser som de andre ikke har og det er : "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" er tre fortellinger som kun står i Lukasevangeliet. Juleevangeliet står og kun i Lukas. 
  18.04.18
 • Hei Hva er yndlings bibelverset ditt, og hvorfor?  - Karin
  Bibelselskapet Hei Karin! Sefanja 3,17 i det gamle testamentet er både fint og tøft. Det liker jeg veldig godt.

  "Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse.
  Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd"  


  17.04.18
 • Hei. Kan du finne ut hvem som har stilt deg spørsmålene her på denne siden?  - Gry
  Bibelselskapet Hei Gry! Nei det kan jeg ikke spore opp eller finne ut av.
   Jeg pleier å ta bort etternavnet dersom noen har skrevet det på.
  Man kan stille spørsmål helt anonymt.  
  09.04.18
 • hva gjør en bibelforsker som er opptatt av å forske på livet til Jesus?  - Sandra
  Bibelselskapet Hei Sandra! Beklager at jeg ikke fikk svart deg i påskeferien. 

  En bibelforsker er en som setter seg grundig inn i Bibelen og prøver å oppdage nye ting og nye sider ved bibelfortellingen. Ofte må de være gode på språk og historie! Der er ofte proffesorer og de kan holde på å skrive en doktorgrad om et emne som er relatert til Bibelen. 

  Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse. 

  Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv på latinsk. Både gamle og moderne tolkninger. Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde, så det må en bibelforsker og ta med i betraktningen i forskningsarbeidet. Det er mye det kan forskes på, for å finne ut av mer om Jesus som vi ikke vet. 
  vh Jan Inge
  07.04.18
 • Hei Hvordan kan jeg vite at gud eksisterer, når jeg har lært det fra jeg var bitte liten. Og nå har finnet ut at det finnes så mange andre guder og religioner i verden. Hvem har rett?  - Marianne
  Bibelselskapet Hei Marianne! Takk for spørsmål.
  Ja om noen kunne komme det endelige svaret på det så hadde det nok endret mye av troen til folk i verden. 
  Vi som kristne tror jo at Jesus er "veien sannheten og livet". Han leder oss til Gud.
  Samtidig står det i Bibelen at  Guds veier uransakelige. Noen tenker at mange religioner egentlig tror på samme Gud, det er bare noen kulturelle forskjeller og prosesser som gjør at det har oppstått flere religioner.
  Dessverre kan jeg ikke gi deg et fasitsvar. 
  Det er en bok som heter Kristen tro - oppdatert . Om du nå tviler på din barnetro og liker å filsofere så anbefaler jeg at du låner eller kjøper den. 

  vh Jan Inge 


  07.04.18
 • Hva er det som kjennetegner evangeliet etter Lukas?  - Rakel
  Bibelselskapet Hei Rakel! Lukas er en god på historie, han er og sannsynlig en lege som får frem Jesu omsorg for de fattige, de syke og de utstøtte noe tydeligere en de tre andre evangelistene gjør. Lukas har med noen fortellinger og liknelser som de andre ikke har og det er : "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" er tre fortellinger som kun står i Lukasevangeliet. Juleevangeliet står og kun i Lukas. 
  06.04.18
 • hva menes det å lese bibelen bokstavelig, historisk og kritisk også å lese bibelen som Guds ord menneskers ord.  - kuwellellenny
  Bibelselskapet Hei og takk for spørsmål. 

  Bokstavelig:

  Bibelsyn er måten man leser og tolker Bibelen på. Om man leser alt bokstavelig og at det som står i Bibelen er Guds ord og må gjelde idag så kan det synet hete: Biblisime. Konservative leser Bibelen slik og mener at teksten er inspirert av Gud og kan derfor ikke forandres eller tolkes. 

  Historisk- kritisk:
  Ved å lese Historisk- kritisk  åpner man opp for å tolke og velge ut det som er aktuelt, viktigst  og gjeldende for oss mennesker nå idag. Ved å lese Historisk-kritisk så kan man tillate seg å se på oversettelsen og studere grunnteksten for å se om Gud eller forfatteren kunne mene noe annet. 

  Eksempel:
  Spørsmål om homofile er aktuell problemstilling. Leser du du Bibelen bokstavelig ( Biblisisme) så vil de si at de ikke kan gifte seg eller leve i et forhold. Leser man Historisk-kritisk så kan man tilate seg å tenke at det var muligens ikke rart at man var imot homofili for 2000 år siden, eller at det som som står i grunnteksten kan og bety noe annet og at forbudet dermed nødvendigvis ikke er gjeldene for mennesker idag. 

  Det var to ytterpunktene innenfor bibelsyn, det finnes flere bibelsyn  og flere nyanser. Her kan du lese om flere bibelsyn : http://www.bibelsiden.no/?p=268 
  06.04.18
 • hvorfor kan vi si at de apokryfe evangeliene er av 2 slag  - sander
  Bibelselskapet Hei Sander!
  Apokryfene er omdiskuterte skrifter som ikke har kommet med i Bibelen fordi teologer og andre forskere er i tvil om innholdet. Apokryfene er ikke overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen og de har ikke direkte Jesus sitater. Ordet "apokryfene" betyr at noe er skjult eller ukjent.  

  Det er apokryfer til både Det gamle testamentet ( GT) og til Det nye testamentet og derfor kan vi si at det er av to slag.

  Eksempler på gamle testamentlige apokryfer: Baruks bok, Jeremias brev, Esters bok 1 og 2 og Daniles bok for å nevne noen.

  Eksempler på ny testamentlige apokryfer; Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser.
  19.03.18
 • hvordan er forholdet mellom bibelens to deler?  - Selina
  Bibelselskapet Hei Selina! Det gamle testamentet tar for seg skapelsen og den kommer med endel lover som var vanskelig for mennesker å leve etter. Det gamle testamentet består og av endel profetier ( spådommer) om at Jesus skal bli født 
  Det nye testamentet blir til når Jesus bli født. 
  Det nye testamentet referer ofte til Det gamle testamentet og på den måten henger de to godt sammen og utfyller hverandre.  
  17.03.18
 • Hva var hovedtanken hos Lukas  - Odin
  Bibelselskapet Hei Odin! Hovedtanken til Lukas?

  Hurtigsvar: Fortelle om Jesu liv. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesu liv. Det han sa og det han gjorde. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld på korset. 
  15.03.18
 • Hvorfor så de fleste jøder ned på tollerne?  - Lars
  Bibelselskapet Hei Lars!
  Tollere ble sett på som løpegutter for romerne som krevde inn penger av jødene.
  De ble uglesett og sett ned på.  Tollere var derfor lite populære blant jødene. 
  13.03.18
 • Hvilke fem kirker i Norge er de eldste, og hvor gamle er de?  - Nickoline
  Bibelselskapet Hei Nicoline!

  Jeg kan desverre ikke gi deg en rangering av de fem eldste kirkene i Norge. Det ble bygd noen steinkirker ca år 995 men de eksisterer ikke lengere 
  Den eldste kirken som står fortsatt i sin helhet kan være Urnes stavkirke i Sogn og Fjordane. Urnes er fra år 1140. Stavkirker er fantastiske flotte og tøffe.
  I høstferien stoppet jeg ved Heddal Stavkirke på vei til Gaustadtoppen. Den er fra tidlig 1200 tallet. Anbefaler deg å se en stavkirke, det er 28 av de i Norge nå. For 900 år siden så var det 1000 av de!


  08.03.18
 • Hva mennes det om at bibel er en lite biblotek  - Kasper
  Bibelselskapet Hei Kasper! Hører du at ordet bibel og bibliotek  har likheter ved
  seg? Bibel betyr bok og
  bibelen består av mange bøker -  ja hele 66 bøker så derfor kan vi si at
  den er et lite bibliotek.
  vh Jan Inge
  08.03.18
 • hvorfor ble lukas kalt historiker  - Olav
  Bibelselskapet Hei Olav!

  Lukas er en god historiker og muligens hakket vassere enn de tre andre evangelistene på det området. 
  Lukas har klarte å leite frem en god gammel historie om Jesus som 12 åring, som de tre andre ikke har fanget opp. 
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerde på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker :-) 

  vh Jan Inge
  06.03.18
 • Hvorfor er bibelen en bok av stor betydning  - Elise
  Bibelselskapet Heisann! Det vil jeg gjerne svare deg på! 
  1. Bibelen har stor betydning for hvordan vi kan se for oss hvordan verden og menneskene ble skapt. 
  2. Bibelen har stor betydning for hvordan vi vet at Jesus ble født, hva han gjorde og hva det betyr for oss mennesker.
  3. Bibelen er verdens mest solgte bok!
  4. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  5. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!
  6. Den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord -  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag.
  05.03.18
 • Hvorfor forskes det på livet til jesus?  - Monja
  Bibelselskapet Det forskes for å finne ut av mere om Jesus. Man kan bruke andre historiske skrifter for å finne ut av mere om Jesus. De som forsker på vitktige personer eller hendelser kan være professorer  eller historikere.  
  02.03.18
 • Hva slags religiøs bakgrunn hadde mange av de tidligere kristene gruppene?  - Maja
  Bibelselskapet Hei Maja! De første kristne var jøder
  02.03.18
 • er det ok og være homo  - Mathias
  Bibelselskapet ja!
  02.03.18
 • hvilken fortelling finnes bare i Lukas evangeliet?  - bjørn simen
  Bibelselskapet Hei Bjørn Simen

  "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" er tre fortellinger som kun står i Lukasevangeliet. Juleevangeliet står og kun i Lukas. 

  vh Jan Inge 

  01.03.18
 • Hvorfor kan vi si at apokryf evangeliene er at to slag  - Emil
  Bibelselskapet Hei Emil! 

  Apokryfene er omdiskuterte skrifter som ikke har kommet med i Bibelen fordi teologer og andre forskere er i tvil om innholdet. Apokryfene er ikke overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen og de har ikke direkte Jesus sitater. Ordet "apokryfene" betyr at noe er skjult eller ukjent.  

  Det er apokryfer til både Det gamle testamentet ( GT) og til Det nye testamentet og derfor kan vi si at det er av to slag.

  Eksempler på gamle testamentlige apokryfer: Baruks bok, Jeremias brev, Esters bok 1 og 2 og Daniles bok for å nevne noen.

  Eksempler på ny testamentlige apokryfer; Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser.

  Jeg håper det var det svaret du var ute etter, Emil

  vh Jan Inge 
  27.02.18
 • Hva menes det med at bibelen er et lite bibliotek  - Kåre
  Bibelselskapet Hei Kåre!
  Bibelen består av mange bøker, ja hele 66 bøker så derfor kan vi si at den er et lite Bibilotek.
  26.02.18
 • Hva er Diakoni?  - Dimitri Knut
  Bibelselskapet Heisan, Dimitri Knut og takk for spørsmål! Ordet Diakoni betyr "tjener". Det brukes om kirkens omsorgstjeneste og at man skal tjene sin neste. Det er en egen yrkestittel som heter Diakon. Han eller hun pleier å organisere og utføre kirkens diakoni og omsorg for mennesker som trenger ekstra søtte i en vanskelig situasjon. Det kan være ensomhet, alderdom, sykdom eller omsorg for de som sørger. En diakon leder ofte samtalegrupper eller sorgrupper. En diakoni er en vigslet tjeneste og det betyr blant annet at en Diakon kan ha hvit kappe, stola og holde gudstjenester slik som prester og kateketer kan.

  vh Jan Inge 
  11.02.18
 • hva kjennertegner de 3 måtene å lese bibelen på?  - helle
  Bibelselskapet Hei Helle! Det er mange måter å lese Bibelen på  Det hadde vært fin om du hadde skrevet vilken tre du tenker på. JEg kan gi deg et svar på to hovedsyn:

  Biblisisme:

  Bibelsyn er måten man leser og tolker Bibelen på. Om man leser alt bokstavelig og at det som står i Bibelen er Guds ord og må gjelde idag så kan det synet hete: Biblisime. Konservative leser Bibelen slik og mener at teksten er inspirert av Gud og kan derfor ikke forandres eller tolkes. 

   Historisk- kritisk:
  Ved å lese Historisk- kritisk  åpner man opp for å tolke og velge ut det som er aktuelt, viktigst  og gjeldende for oss mennesker nå idag. Ved å lese Historisk-kritisk så kan man tillate seg å se på oversettelsen og studere grunnteksten for å se om Gud eller forfatteren kunne mene noe annet. 

  Eksempel:
  Spørsmål om homofile er aktuell problemstilling. Leser du du Bibelen bokstavelig ( Biblisisme) så vil de si at de ikke kan gifte seg eller leve i et forhold. Leser man Historisk-kritisk så kan man tilate seg å tenke at det var muligens ikke rart at man var imot homofili for 2000 år siden, eller at det som som står i grunnteksten kan og bety noe annet og at forbudet dermed nødvendigvis ikke er gjeldene for mennesker idag. 

  Det var to ytterpunktene innenfor bibelsyn, det finnes flere bibelsyn  og flere nyanser. Jeg skulle gjerne ha visst hvilkkne tre syn du er på leit etter. Her kan du lese om flere: http://www.bibelsiden.no/?p=268 

  08.02.18
 • Hvorfor kan vi si at de apokryfe evangeliene er av to slag?  - Mari
  Bibelselskapet God kveld, Mari!

  Først til de som ikke vet hva apokryfer er. 
  Apokryfene er omdiskuterte skrifter som ikke har kommet med i Bibelen fordi teologer og andre forskere er i tvil om innholdet. Apokryfene er ikke overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen og de har ikke direkte Jesus sitater. Ordet "apokryfene" betyr at noe er skjult eller ukjent.  

  Det er apokryfer til både Det gamle testamentet ( GT) og til Det nye testamentet og derfor kan vi si at det er av to slag.

  Eksempler på gamle testamentlige apokryfer: Baruks bok, Jeremias brev, Esters bok 1 og 2 og Daniles bok for å nevne noen.

  Eksempler på ny testamentlige apokryfer; Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser.

  Jeg håper det var det svaret du var ute etter. 
  vh Jan Inge
  07.02.18
 • Hvem var samaritanene?  - Even
  Bibelselskapet Hei Even! Samartinare? 
  Samaritanere er jøder men praktisere det bittelitt anderledes.
  De er fra en by som het Samaria i Nord Israel derav navnet.  
  Nå bor de ved Tel aviv og et annet sted i Israel. 
  Det er en kjent liknelse som Jesus fortalte som heter "den barmhjertige samaritaner". Han hjlap den som var overfalt av røverne og ikke presten. Samaritanere ble sett ned på men Jesus ga de et bedre rykte. 
  Det er noen samaritanere igjen, men bare 600 igjen har jeg lest et sted. 
  vh Jan Inge
  05.02.18
 • Hva er forskjellen mellom evangeliene i bibelen og de apokryfe evangeliene?  - Siri
  Bibelselskapet Hei Siri!
  Apokryfene har ikke direkte Jesus sitater, det har evangeliene.
  Det er en av grunnene til Apokryfene ikke har kommet med i Bibelen.
  vh Jan Inge
   
  04.02.18
 • Det historiske verket til Lukas inneholder både Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger, tror jeg. Men hva er dette verket begynner og slutter med? HURTIG, takk på forhånd:)  - Jesina
  Bibelselskapet Hei Jesina! Beggeer skrevet av den Makedonske legen, Lukas. Både Evangeliet etter Lukas og Apostlenes gjerninger begynner med at de henvender seg til Teofilus.
  Hva du mener med hvordan de avsluttes skjønner jeg ikke helt hva du er ute etter. Du kan lese selv i Bibelen. Her den digitale varianten www.bibel.no
   Lykke til!
  03.02.18
 • hva var hovedtanken i Lukasevangeliet? hurtig  - sara
  Bibelselskapet Hei Sara! Du skal få svar på dagen!

  Hurtigsvar: Fortelle om Jesu liv. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesu liv. Det han sa og det han gjorde. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. 
  23.01.18
 • Hva vil det si å drøfte ulike syn på bibelen? Kan du gi eksempler?  - Malin
  Bibelselskapet Hei Malin! Helt riktig at man tolker bibelen forskjellig og det er en av grunnen til at mange drøfte og diskuterer det som står skrevet. Det er en av grunnen til at det er forskjellige kirkesamfunn i verden.

  Bibelsyn er et stort tema og jeg kan bare gi deg et kort innføring og noen eksempler her:  

  Bibelsyn er måten man leser og tolker Bibelen på. Om man leser alt bokstavelig og at det som står i Bibelen er Guds ord og må gjelde idag så kan det synet hete: Biblisime. De som er konservative kan stå for et biblistisk bibelsyn; teksten er inspirert av Gud og kan derfor ikke forandres eller tolkes.

  Ved å lese Historisk- kritisk  åpner man opp for å tolke og velge ut det som er aktuelt, viktigst  og gjeldende for oss mennesker nå idag. Ved å lese Historisk-kritisk så kan man tillate seg å se på oversettelsen og studere grunnteksten for å se om Gud eller forfatteren kunne mene noe annet.

  Spørsmål om homofile er aktuell problemstilling. Leser du du Bibelen bokstavelig ( Biblisisme) så vil de si at de ikke kan gifte seg eller leve i et forhold. Leser man Historisk-kritisk så kan man tilate seg å tenke at det var muligens ikke rart at man var imot homofili for 2000 år siden, eller at det som som står i grunnteksten kan og bety noe annet og at forbudet dermed nødvendigvis ikke er gjeldene for mennesker idag.

  Det var to ytterpunktene innenfor bibelsyn, det finnes flere bibelsyn  og flere nyanser....
  22.01.18
 • Hvem var Martin Luther? Takk i forhånd.  - johnny...
  Bibelselskapet Martin Luther er kjent reformator. Reformere er å endret elelr fornye kirken. 
  Han mente den katolske kirke gjorde noen feil ved kreve inn penger for at folk skulle unngå å komme i skjærsilden( helvete) Han mente og at troen alene var godt nok for at vi kunne komme til Gud. 
  Det betyr at man ikke ble frelst fordi man gjorde gode gjerninger men at det holdt med troen på Gud. Han var opptatt at folk måtte kunne lese bibelen selv og få den oversatt og tilgjenglig for folk flest og ikke bare prester. 

  Den norske kirke er Luthersk og vi følger hans tolkninger av Bibelen.

  Martin Luther døde 18.februar 1546, i byen der han ble født i Tyskland. 
  Han ble 63 år, to måneder og ti dager gammel. 

  Kanskje du kan google eller regne ut når han ble født? 

  Lykke til!

  vh Jan Inge 
  21.01.18
 • hvorfor skriver lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person  - julian
  Bibelselskapet Hei Lukas! Dette spørsmålet kommer ganske så ofte. 

  Lukas henvender seg til Teofilos.

  Vi vet ikke 100% sikkert om det er en bestemt person.
  Noen forskere tror ikke Teofilos er en bestemt person. 
  Andre forskere tror det er en bestemt person og her er teoriene mange;

  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). 
  Det kan derfor være at han henvender seg til alle de som tror på Gud, Jesus og kjærligheten. 
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg og jeg liker å tenke på at det er riktig :-) 

  vh Jan Inge
  20.01.18
 • nemn tre grunner til at bibelen er ei svært viktig bok  - thomas
  Bibelselskapet Hei Thomas! Jeg gir deg 3x3 gode grunner :-)

  1. Bibelen har stor betydning for hvordan vi kan se for oss hvordan verden og menneskene ble skapt. 

  2. Bibelen har stor betydning for hvordan vi vet at Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa og hva det betyr for oss mennesker.

  3. Bibelen er verdens mest solgte bok!

  her er tre andre gode grunner:  

  3. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  6. og den viktigste grunnen mener vi: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag
  19.01.18
 • hvilken hovedtanke er det som preger hele Lukasevangeliet  - lille my
  Bibelselskapet Hei Lille My! :-)

  Det korte svaret: Fortelle om Jesu liv. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. 
  18.01.18
 • hvordan fortellinger er det som bare finnes i lukasevangeliet?  - Synne
  Bibelselskapet Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" og Juleevangeliet. som begynner med " Det skjedde i de dager...." 
  Disse tre står kun i Lukasevangeliet.
  16.01.18
 • Korleis kan vi sjå at Lukas oppfatter seg sjølv som historikkar  - petter
  Bibelselskapet Hei Petter!

  Lukas er en god historiker og muligens hakket vassere enn de tre andre evangelistene på det området. 
  Lukas har klarte å leite frem en god gammel historie om Jesus som 12 åring, som de tre andre ikke har fanget opp. 
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerde på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker :-) 

  16.01.18
 • Hvilket hovedtanken er det som preger lukasevangeliet. Nevn tre grunner til at vi ser at Lukas oppfatter seg selv som historiker  - Silje
  Bibelselskapet Hei Silje. har nettopp svart på begge de spørsmålene så ta en titt på siden her :-) 
  15.01.18
 • Kordan er bibelen skrevet?  - Frank Jan Inge
  Bibelselskapet Man regner med at mange av Bibelens historier, salmer og dikt har vært overlevert muntlig, ofte over lang tid, før de ble skrevet ned.

  Vi i Bibelselskapet har skrevet kort og godt om dette på våre sider www.bibel.no

  Link: http://https//www.bibel.no/InnholdTilblivelse/Tilblivelse/Slik__ble__Bibelen__til
  13.01.18
 • Nevn tre grunner til at Bibelen er en bok av stor betydning?  - Amnah
  Bibelselskapet 1. Bibelen har stor betydning for hvordan vi kan se for oss hvordan verden og menneskene ble skapt. 

  2. Bibelen har stor betydning for hvordan vi vet at Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa og hva det betyr for oss mennesker.

  3. Bibelen er verdens mest solgte bok!

  her er tre andre grunner om du skulle trenger flere: 

  3. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  6. og den viktigste grunnen mener vi: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag
  08.01.18
 • Hvorfor skriver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person?  - Sara
  Bibelselskapet Du tenker på Teofilos!  Lukas henvender seg til en som heter  Teofilos.
  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). Det er ikke sikkert det er en bestemt person men det kan være at han henvendte seg til alle de som trodde på Gud, Jesus og kjærligheten. ( teo + filos)
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg, Sara men som sagt så så vet vi ikke 100% om det er riktig :-)
  08.01.18
 • Hvor mange underer var det gjennomført av jesus i lukas evangelium 7, 8, 9 og 10. håper du kan svare fort  - Sigurd
  Bibelselskapet Hei Sigurd! Beklager litt seint svar. Jeg har lett etter undere i de fire kapitlene og det er ganske mange. Her er min telling: 

  Lukas 7 : 3 
  Lukas 8: 4
  Luaks 9 : 4 
  Lukas 10 : 1

  Jeg kom frem til 12 undere som er nevnt i de fire kapitlene. Når det står generelt at han eller de helbredet flere , så regnet jeg det som en.
  04.01.18
 • Hva er en gudstjeneste og hva skjer der?  - Johnny
  Bibelselskapet Hei Johnny! Gudstjeneste er et møtested mellom mennesker, der man hører om Gud, Jesus, synger og ber til Gud.
  Sanger blir kalt for salmer og taler blir kalt for preken. Gudstjenesten er  åpen for alle. De som tilhører en kirke og som går til en gudstjeneste heter menighet. Gudstjenestene er som oftest i kirker men de kan og være utendørs. 
  Det er vanlig at gudstjenesten ledes av en prest.  Presten kan få hjelp av ungdommer og barn eller voksne til å gjennomføre gudstjenesten. Det er alltid behvov for og fint å være flere som gjør oppgaver som å lese fra Bibelen, fremføre noe feks. en sang eller dramastykket. En gudstjeneste feieres på en søndag og som ofetst kl 11.
  03.01.18
 • Nevn to grunner til at Bibelen er en bok av stor betydning  - Henrik
  Bibelselskapet 1. Bibelen har stor betydning for hvordan vi kan vite og se for oss hvordan verden og menneskene ble skapt. 

  2. Bibelen har stor betydning for hvordan vi vet at Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa og hva det betyr for oss mennesker.

  er her fire andre gode grunner om du skulle trenger flere: 

  3. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!
  5. Bibelen har en forklaring på hvordan verden og vi menneskene ble til!
  6. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 
  02.01.18
 • Er de apokryfe evangeliene sanne? Det står andre ting der enn i Bibelen, og det er jo bare Bibelen som er sann.  - Anna
  Bibelselskapet Hei Anna!
  Apokryfene er omdiskuterte skrifter som ikke har kommet med i Bibelen fordi teologer og andre forskere er i tvil om innholdet og om de har noe betydning for oss.  
  Apokryfene er ikke overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen og de har ikke direkte Jesus sitater. 
  Ordet "apokryfene" betyr forøvrig at noe er skjult eller ukjent.
  10.12.17
 • Lukas mener at Jesus snudde opp ned på oppfatningene om hva som er stort og verdifult. Hva mente han?  - sasha
  Bibelselskapet Takk for spørsmålet, Sasha! 
  Lukas fremhever i sitt evangelium Jesu omsorg for de utstøtte, fattige og de svake. 
  Jesus snur opp ned på folks oppfatning ved å løfter frem de som var av lavere rang og ble sett på som mindre verd i samfunn. Han fremmet for samaritanere og ga kvinnene en sentral plass. 
  700 år før Jesus ble født var det profeter som kunne se inn i fremtiden og på søndag kunne vi høre om en  som skulle  forkynne et godt budskap for fattige.
  og som skulle rope ut
  at fanger skal få frihet
   og få blinde til å se igjen,
   for å sette undertrykte fri

  Nettopp det gjorde Jesus. Han kom og han oppfylte det som profetene sa. 

  09.12.17
 • Hvilken tekst og bønn leses i forbindelse med nattverden og hvor står den i Bibelen?  - Johnny Cao
  Bibelselskapet Hei Johnny! Du tenker på ordene presten sier når vi har nattverd- de kalles innstiftelsesord og står hele fire steder i Bibelen men litt ulikt skrevet.  

  Den første står i Evangeliet etter Matteus kap 26, vers 26 

  Så har du Markus kap 14, 22.-25 og i Lukas kap 22. 14.- 20 ( teksten i Lukas er den som skiller seg mest ut av de tre )

  Så har Paulus tatt det med i 1. korinterbrev kap 11, 23. - 26

  Den norske kirke har med at nattverden er både et minnemåltid og et  måtid der synder blir tiligitt slik det står i evangeliet etter Matteus.

  I evangeliet etter Markus og 1. korinterbrev står det at at nattverden er til kun til minne om Jesus.
  Noen menigheter som Metodistkirken og Pinsemenigheter støtter seg til tekstene om at nattverden kun er et minnemåltid.

  vh Jan Inge 
  04.12.17
 • Kan du si meg tre fortellinger som finnes i Lukasevangeliet?  - Ola
  Bibelselskapet Hei Ola!
  Juleevangeliet. som begynner med " Det skjedde i de dager...." som vi leser på Julaften eren fortelling som kun står i Lukas.  
  "Den barmhjertige samaritan", 
  "Den rike bonden" og "Fariseeren og tolleren" er tre liknelser som kun står i Lukas. 

  Vh Jan Inge  
  29.11.17
 • Hva gjør en bibelforsker?  - lemmesmash69
  Bibelselskapet Hei! En Bibelforsker er en som setter seg grundig inn i Bibelen og prøver å oppdage nye ting og nye sider ved bibelfortellingen. Ofte må de være gode på språk og historie! Der er ofte proffesorer og de kan holde på å skrive en doktorgrad om et emne som er relatert til Bibelen. 

  Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse.

  Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv på latinsk. Både gamle og moderne tolkninger. Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde, så det må en bibelforsker og ta med i betraktningen i forskningsarbeidet. Det er mye det kan forskes på, for å finne ut av mer om Jesus som vi ikke vet. 
  vh Jan Inge
  22.11.17
 • Hva gjør man hvis man er medlem av den norske kirken og bor i Italia resten av livet sitt. Hvordan skal man gå i kirke da og kan man fortsatt komme til himmelen osv?  - Anonym
  Bibelselskapet Heisann! Det er desverre ingen norske kirker i Italia som jeg vet om men det er en prest som heter Bjørn Olav Bøe som er innom Italia av og til som du kan kontakte.  Legger ved en link til hans side. Ellers er det mange åpne kirke ( katolske) som man kan besøke, be, tenne lys og være tilstede i sammen med andre troende -  Katolikker er og kristne :-) Jeg kan ikke dele ut biletter til himmelen men vi tror jo at troen på Jesus er godt nok! Jeg tenker du skal slå deg til ro med det.  
  Det er menigheter som har ungdomsarbeid og det er sikkert kirker som er internasjonale, og protestantiske ( mer lik DNK) der det snakkes engelsk, der du kan motta nattverd og der du kan finne et felleskap blant andre utenlandske som bor i Italia.  Bor du i nordlige delen så er Sveits den nærmeste Sjømannskikren og jeg tror den norske presten har noen samlinger i Milano området av og til.  Jeg håper du finner ut av det. Takk for at du tok kontakt og lykke til med å finne en kirke og en menighet. Her en link til en studenprest - Er du ikke student eller skoleelev så ta kontakt likevel. jeg er trygg på at du vil bli møtt på en god måte og at de vil prøve å hjelep deg. vh Jan Inge, nettkateket
   https://www.sjomannskirken.no/vaart-arbeid/studenter-i-utlandet/bjoern-olav-boee/
  22.11.17
 • Hvordan kan vi se at Lukas oppfatter seg selv som en historiker?  - Juli
  Bibelselskapet Hei Juli!
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerede på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  
  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden.
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker og en god historieforteller.
  Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker og han ser seg selv som det, mere en de andre evangelistene.


  12.11.17
 • Hvor skal man gå i kirke hvis man er medlem i den norske kirken og bor for eksempel i spania, italia og sånt?  - Anonym
  Bibelselskapet Heisann! Du kan besøke Den norske kirke i utlandet men de er ikke i alle land. Feks så er det ingen kirke i Italia men mange i Spania fordi mange bor  nordmenn bor i Spania. Den nroske kirke i utalndet blir kalt Sjømannskirken fordi den oppriennlig ble til fordi det var mange norske sjømenn i utlandet før.  
  Her er en oversikt og link til Sjømannskirken sin nettside ved å gå til: Sjømannskirken
  02.11.17
 • Hva er en korssamling?  - Karin
  Bibelselskapet Hei! Det er som oftes en korøvelse eller bare at et kor skal ha en samlling for å gjøre noe sosialt som å spise eller leke.

  26.10.17
 • Hvorfor har den mørke siden tatt seg inn i kirken. Hvorfor har konfirmant bibelen som man får i kirken i år bilde med døden og til og med horn på framsiden. Blasfemi, i motsatt retning  - Du vet det nok
  Bibelselskapet Hei! Bibelselskapet kom med en forklaring i 2012 på de valgfrie omslagene på Konfirmantbibelen. Her er det om det omslaget du tenker på og som fikk noen reaksjoner da det kom. 

  Graffiti-omslaget – Bibelen er en bok som handler om forgjengelighet og håp
  Et av de valgfrie omslagsmotivene er hodeskallen. Hodeskallen er et gammelt motiv i kirkekunsten. Den sees ofte under foten på Jesu kors eller under føttene til den triumferende Jesus som er stått opp fra de døde. Korset ble reist på Golgata – som betyr «hodeskallen». Ifølge kirkelig tradisjon var det der Adam og Eva ble begravet. Hodeskallen symboliserer det første mennesket, som brakte døden inn i verden gjennom syndefallet. Når en dråpe av Jesu blod drypper ned på hodeskallene, får den døde Adam og den døde Eva livet tilbake. Blomsterrankene er symboler på at Gud er dødens overmann. Jesus har seiret over syndens makt og frelst oss fra døden. 

  Kirkekunsten på dette omslaget er hentet fra Grinilund kirke i Bærum. Da kirken skulle fornyes, fikk den unge prestesønnen Thomas Stønjum i oppdrag å skape kirkekunst som gjenspeiler temaet «forgjengelighet og håp». Kunstneren har hentet inspirasjon fra gatekunsten i storbyene verden rundt. Når Guds levende ord møter unge menneskers livsfølelse og deres kunstneriske uttrykk, kan spennende ting skje. I Bibelselskapet har vi gått en vei fra å være provosert til å bli utfordret av disse bildene. Vi ønsket å bruke bildene på omslaget til Konfirmantbibelen fordi de faktisk er kirkekunst som er laget av unge mennesker og fordi de kommuniserer grunnleggende temaer i livet og troen på en sterk og tankevekkende måte. 

  Bibelen blir ikke vanhelliget av disse motivene. Bibelen er hellig i seg selv og beskriver livets mange sider – både de lyse og de mørke – både levende og ofte svært konkret. Bare tenk på synet av de tørre knoklene i Esekiels bok, og på lidelseshistorien i evangeliene. «Golgata» betyr «hodeskalle». At dette er sterke temaer som engasjerer, ser vi ikke minst i ungdomsmiljøer utenfor kirken, der dødninghodet er et ofte brukt symbol. Vi ønsket at kirkens trosopplæring kunne se bildene både som et uttrykk for unge menneskers lengsel etter håp og som et uttrykk for at Kristus – som er med i omslaget gjennom bildet på ryggen – er svaret på denne lengselen.  

  Vårt inderlige ønske er at disse bildene skal bli utgangspunkt for et spennende møte med Bibelens egne ord om disse tingene. Det er viktig at veilederne lytter til konfirmantenes egne tanker og refleksjoner om bildene. Like viktig er det at veilederne tar konfirmantene med inn i Bibelen for å se hva den egentlig sier om døden og om håpet. 
  Aktuelle bibeltekster: 
  Esek 37,1−14: Døde knokler blir levende
  Mark 15,21−32: Jesus blir korsfestet
  1 Kor 15: Oppstandelsen
  18.10.17
 • nevn tre fortelling som finnes bare i Lukasevvangeliet.  - natnael
  Bibelselskapet Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" og Juleevangeliet. som begynner med " Det skjedde i de dager...."
  Disse tre står kun i Lukasevangeliet. 
  17.10.17
 • Hva sier bibelen konkret om homofili?  - Iver
  Bibelselskapet Hei Iver! 

  Jesus sier ikke noe om homofili så vi finner ikke noe om det i evangeliene.

  Vi må til Paulus og vi må til 1. Kor 6,9-10, der står det noe helt konkret:

  Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

  Nå er det slik at mange leser Bibelen i et historisk perspektiv. Homofili ble nylig helt akseptert i Den norske kirke for litt siden.
  Paulus skriver dette for 2000 år siden og mange vil tenke at det ikke er så rart at det ble sett på synd da for så lenge siden. Homofilie har ingen sentral del i Bibelen.

   
  10.10.17
 • Kan du fortelle kort om evangeliene i nt?  - Stine
  Bibelselskapet
  Hei Stine og takk for spørsmål! Det beste svaret finner du på en av våre andre nettsider. Klikk på den blå teksten under og du finner det du leiter etter. vh Jan Inge

  Det nye testamentet ( NT)

  http://www.bibel.no/InnholdTilblivelse/Bibelens__innhold/NT 
  30.09.17
 • Hva er hovedtanken i lukkasevangeliet?  - ove
  Bibelselskapet Hei Ove!
  Hovedtanken til Lukas er samme som de andre evangelistene, nemlig å fortelle om livet  til Jesus, Guds sønn og at han seriet over mørkets krefter og tok et oppgjør for  alle mennesker en gang for alle.
  Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv som feks "julevangeliet" og den Barmhjertige samaritan. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født og dette står og kun i Lukasevangeliet.
  27.09.17
 • Hadde Jesus en kone. Og fikk han noen barn? Fordi d er jo folk som sier de er Jesus sin sønn?  - Ove
  Bibelselskapet Heisann! Nei, Jesus hadde nok ingen kone og ingen barn. 
  21.09.17
 • Hvor i Bibelen finner jeg lignelsen om kvinnen som skulle steines hvor Jesus sier "den som er feilfri kast den første steien  - arne t
  Bibelselskapet Hei og takk for spørsmålet, Arne. Jesus sier : «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»
  Den teksten finner du hos Evangeliet etter Johannes kapitel 8. vers 1.- 12.
  Har du ikke en Bibel eller  det nye testamentet foran deg nå så kan du slå det opp i nettbibelen på www.bibelen.no 
  vh Jan Inge
  13.09.17
 • Fem grunner til hvorfor Bibelen er en viktig bok.  - Anonym
  Bibelselskapet
  Jeg vil gi deg 6 gode grunner til hvorfor Bibelen er en viktig bok! 

  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  
  2. Bibelen er viktig historisk bok og en levende bok
  3.. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  
  4. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa.
  5. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!
  6. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 
  11.09.17
 • 1. Hva er de to svakhetene ved å bare tenke konsekvensetikk? 2. Hva er de to svakhetene ved å bare tenke pliktetikk?  - Anonym
  Bibelselskapet Pliktetikk kan være ganske firkantet og gir ingen rom for å vurdere enkeltsituasjoner. Normene går alltid foran. Feks satt helt på spissen så kan man ikke stjele et glass vann hvis du ser noen dør av tørst, fordi det er galt å stjele. Konsekvensetikken vurderer situasjonen fra situasjon og vil her tenke at de får mindre etiske konsekvenser å  stjele vann enn å la noen dø av tøst.  Et liv er mer verdifullt enn et glass vann. Konsekvensetikk er derfor veldig indivduelt og dermed vanskelig å vite for andre hvilkene regler og prinsipper som gjelder for hva som rett og galt. Jeg vil at du skal tenke og reflektere litt selv -  kan du finne noen eksempler selv basert på det jeg har skrevet til deg? Lykke til!
  30.08.17
 • I gudstjensten slås det 3 slag før gudstjensten og 3x3 etterpå. Hva kommer tallene av? Hvorfor 3x3 og ikke 9? Hva betyr det?  - Hans
  Bibelselskapet Hei Hans! Godt spørsmål som jeg ikke har funnet et godt fasit svar på!
  Jeg tenker 3 slag er for Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd men hvorfor det slås 3 x 3 etterpå handler vel om at det gir mere rom og tid for ettertanke, dernest 
  så tenker jeg på 3 x 3  "Hurra" på 17.mai understreker forsterker noe som er viktig og bra og at det samme gjelder i kirken når klokkene slår 3 x 3 for treenigheten ( Faderen, sønnen og DHÅ)
  Jeg tar en prat med klokkeren og presten i morgen om hva de tror - tenker de anderledes så oppdaterer jeg svaret her :-)

  14.08.17
 • Hva mente Jesus med begrepet menneskefiskere?  - Julie
  Bibelselskapet Hei Julie! I Matteus sier Jesus til disipilene «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» 
  Jesus vil utruste og lære opp disiplene slik at de kan fortelle om Jesus slik at flest mulig kom til tro på han og vil følge Jesus. Et annet ord for menneskefiskere er misjonær. God sommer! 
  19.06.17
 • Hvorfor sies det at bibelen er en bok av stor betydning?  - Lene
  Bibelselskapet Hei Lene! 


  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 

  Oisann! Det var visst fem grunner og ikke bare tre :-)
  21.05.17
 • hvorfor så de fleste jødene ned på tollerne  - Bo
  Bibelselskapet Hei Bo! Tollere ble sett på som løpegutter for romerne som krevde inn penger av jødene. De ble uglesett og sett ned på.  Tollere var lite populære blant jødene. 
  21.05.17
 • Hei! Hvilket særpreg har boka etter Lukas?  - Silje
  Bibelselskapet Hei Silje! Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan).  
  Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene - å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. i Lukas er det litt mere fokus på at Jesus snur opp ned på det som regnes som verdifult. Lukas løfter frem og fremhever mer enn de andre evengeliene at Jesus er venn med de fattige, de utstøtte synderene og kvinnene. 
  Andre særpreg: Lukas henvvender seg til en i åpningordet som om han skriver til en person.
  Andre tekster som kun står i Lukas:
  "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" Det samme gjelder Juleevangeliet. som begynner med " Det skjedde i de dager...."
  Det står kun i Lukas. Ellers er Matteus, Markug og Lukas ganske like. 

  vh Jan Inge
   

  08.05.17
 • Hei jeg lurte på hvordan blir " Den lille bibelen" brukt under dåp og hvorfor?  - Wilma
  Bibelselskapet Hei Wilma! "Den lille Bibelen" leses som oftest  før barnet blir døpt men det er valgfritt.
  Det er presten som kan lese den.
  Den sier ikke noe direkte om døpen men at troen er viktig.  
  Vi tro at vi kan få troen som en gave i dåpen og derfor hører "Den lille bibelen" til dåpsritualet. 

  Teksten  Markus kap 10 leses alltid før dåpen: 

  De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene
  viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna
  komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.
  Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn,
  skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og
  velsignet dem.
  26.04.17
 • Hei, jeg skal skrive litt om johannes 3, 16-17. og jeg lurte på hvordan kan jeg sammenligne det med mattheus 28, 18-20?  - Lise
  Bibelselskapet Hei Lise! Matteus teksten heter "Misjonsbefalingen" og verset Johannes 3.16 blir kalt for "Den lille bibelen"
  Begge tekstene loves det at så lenge man tror på Jesus så vil han være med oss i alle dager. I Matteus så står det til verdens ende men i Johannes står det at vi skal få evig liv. Du har fått noen ledetråder nå og jeg tenker at du selv må slå opp i Bibelen og sammenligne de to tekstene. Har du ikke bibelen foran deg så gå til www.bibelen.no. Lykke til!  
  26.04.17
 • Hva er hovedtanken hos Lukas  - Miri
  Bibelselskapet Hei Miri! Hovedtanken til Lukas?

  Det korte svaret: Fortelle om Jesu liv og død og hva det betyr for oss. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. 
  26.04.17
 • Hvorfor ble Jesus henrettet av romerne?  - Anonym
  Bibelselskapet God påske! og god kveld!

  Jesus ble henrettet av romerne fordi jødene gjorde alt for å få han dømt av Pilatus. Ypperstprestene blant jødene mente Jesus var en som spottet deres Gud, da han kalte seg Messias og konge. Pilatus var en romersk guvenør og mente først at Jesu ikke kunne dømmes til døden bare på grunn av dette, men han ga etter for folket og dømte Jesus til døden ved korsfestelse. Romerne hånet Jesus og satte en tornekrone på hodet hans, før han ble korsfestet.   
  19.04.17
 • Hvor mange dager tok det for å skape verden  - Eskil
  Bibelselskapet Hei Eskil! Bibelen starter med skapelsen og jorden og oss mennesker og det tok 6 dager.
  På den 7. dag hvilte Gud.


  19.04.17
 • Hva er en profet?  - Johnny
  Bibelselskapet Profeter i Bibelen ser ofte fremover og det som skal skje. En profet kunne se at Jeus skulle bli født.
  Profetene både trøster og advarer folket og de forkynner redning og håp for framtida og de har god plass i Det gamle testamentet. Eksempler på profet Jeremia, Jesaja og Esekiel.
   
  18.04.17
 • Nevn tre grunner til at bibelen er en bok av stor betydning og hva menes med at bibelen er et lite bibliotek  - Martine
  Bibelselskapet Hei Martine! Bibelen består av mange bøker, ja hele 66 bøker så derfor kan vi si at den er et lite Bibilotek. Jeg gir deg dobbelt så mange argumenter på hvorfor Bibelen er av stor betydning: 

  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. Bibelen har en forklaring på hvordan verden og vi menneskene ble til!

  6. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 

  God påske!
  Vh Jan Inge 
  11.04.17
 • Hvorfor bruker de kristne navnene "Det gamle testamentet" og "Det nye testamentet" om Bibelen to deler?  - Anonym
  Bibelselskapet Det Gamle testamentet er eldst, det handler om  Gud og profetene. 
  I Det nye testamentet høre vi om Jesu liv og omhandler det som skjer fra år  0.

  Dette er de to hoveddelene i Bibelen. 

  God påske! 
  03.04.17
 • Hvorfor er Kristendommen den største religionen i verden  - Kristoffer
  Bibelselskapet Hei Kristoffer! Det er mange grunner til det og det er ikke så lett å svare kort på. Kristendommen har fortsatt en enorm vekst i verden, ikke i Norge og Vest Europa der er der mere tilbakegang men i de store landene som Sørligste afrika, Asia og Sør amerika er det stor vekst. ca 1/ 3 av verdens befolknng er kristne. I noen land så har det hatt noe å si hva styringsmakten har ment. I norge har vikingene spilt en rolle, det samme har kongen. I land der det har vært forbudt så har troen på Jesus og hatt vekst.  
  For mange er Kristendommen en tradisjon for noen er det et personlig valg man har tatt.
  Kristendommen har et budskap i seg som gjør at folk føler at de har et sikkerhetsnett rundt livet sitt.
  Å tro på Jesus gir mening i livet her og nå og det gir et godt håp om et evig liv der man kan være sammen med sine nærmeste.
  Kristendommen sitt budskap handler om  å skape tro , håp og kjærlighet og det er tre ting mennesker søker. 
   
  27.03.17
 • Hei! Hva er viktig å få med i en andakt?  - Anna
  Bibelselskapet Hallo Anna!
  Man kan ha andakt på forskjellige måter men noen ting er realitvt faste innslag for at det skal bli en skikkelig andakt.

  1. Bibelvers - her kan du velge fritt! Har du et favoritt vers eller du kan leite frem i en bibelleseplan for tips.
  2. En fortelling/historie som kan ha noe av den samme betydningen som bibelverset
  3. Tolkning av bibelverset 
  4. Jesus må med - hva vil han at vi skal gjøre tenker du? 
  5. Avslutte med en bønn eller "fader vår" eventuelt en velsignelse.

  Tillegg/ andre ting:
  Man kan og synge en salme/ sang 
  Man kan og tenne lys! Te lys feks. La alle få tenne et lys og la de si hvem de tenker på.
  Man kan og høre på en sang som handler om noe av det har snakket om.


  Mange muligheter - Lykke til!

  vh Jan Inge
  27.03.17
 • Hvorfor kan vi si at apokryfe skrifter er av to slag  - Siri
  Bibelselskapet Hei Siri! Det er nok nytestamentlige og gamletestamentlige apokryfer du er ute etter. 

  Apokryfer er skrifter som ikke ble tatt med i Bibelen fordi de ikke oppfyller kriteriene som kirken har satt til innhold 
  for å være med i Bibelen. De har feks ikke direkte Jesu sitater.

  Eksempler på nytestamentlige apokryfer: Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser 

  Eksempler på gamletestamentlige apokryfer: Judiths bok, Saruks bok, Jeremias brev. 

  vh Jan Inge 

  19.03.17
 • Hei. Jeg jobber i oljeindustrien, er det en synd? Det vi driver med er jo forurensende og ødeleggende for jorden.  - Livar
  Bibelselskapet Hei og takk for spennende spørsmål! Det er helt nødvendig at folk jobber i Olje -og gassnæringen - vi trenger det og Olje er motoren i norsk økonomi og fortsatt manges levebrød.
  Samtdig tenker jeg at det må være rom for å tenke nytt  og det gjøres parallelt, mer klimavennlig og bæredyktig løsninger for vår dyrebare klode som vår skaper har ordnet så fint for oss.
  Det skal vi ta vare på og vi må sikre nye arbeidsplasser som er mer miljøvennlige.
  Jeg vil ikke si at du som enkeltmennesker gjør en synd mot Gud men at nasjonen og verdens samfunn må tenke andre miljømessige løsninger for fremtiden - vi er da på god vei til det?

  vh Jan Inge
  15.03.17
 • 1. Hva er likheter og forskjeller på de ulike evangeliene ? 2. Hvorfor oppfatter lukas seg selv som historiker ? 3. Eksempler på fortellinger som bare finnes i Lukasevangeliet ? 4. Hva lukas legger vekt på i fremstillingen av Jesus ? 5. Kan du nevne tre hovedgrupper av kristne kirkesamfunn ? 6. Hva som er hovedinnholdet i det kristne budskapet ? 7. Hva treenigheten går ut på ? 8. Hvilke handlinger og tradisjoner som er viktige i det kristne fellesskapet ? 9. Hvilke retningslinjer som gjelder for de kristne ? 10. Ulike måter å lese biblen på ?  - Anonym
  Bibelselskapet Hei Anonym! Jeg kan ikke svare på så mange spørsmål.
  Det virker som du har fått det i lekse, kopiert og limt inn her MEN du kan søke og leite på siden her for jeg har svart på det meste du er ute etter :-)
  12.03.17
 • 1. Hvordan kan vi se at Lukas oppfatter seg selv som historiker? 2. Hvem har kirken og bibelforskerne ment at Lukas kunne være, ut i fra språk og uttrykksmåte?  - maria
  Bibelselskapet 1. Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria"
  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerde på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden.

  2. Paulus omtaler skriver i Kolosserne kap 4 "Lukas, vår kjære lege, hilser dere.." Lukas er grundig i det han gjør så konklusjonen må bli at han er Lege og historiker med hjerte for de utsatte og han var og en som fremmet kvinnene mere en de andre evanglistene. Topp fyr han der , Lukas 
  07.03.17
 • Hvorfor så jødene ned på tollerne?  - Andrea
  Bibelselskapet Hei Andrea! Toller ble sett på som løpegutter for romerne. De krevde inn penger av jødene og ble uglesett og var lite populære. 
  01.03.17
 • Hvorfor ble Jesus henrettet av romerne  - Simen
  Bibelselskapet God kveld, Simen! Jesus ble henrettet fordi de jødene gjorde alt for å få han dømt av Pilatus. Ypperstprestene blant jødene mente Jesus var en som spottet deres Gud, da han kalte seg Messias og konge. Pilatus var en romersk guvenør og mente først at Jesu ikke kunne dømmes til døden bare på grunn av dette, men han ga etter for folket og dømte Jesus til døden ved korsfestelse. Romerne hånet Jesus og satte en tornekrone på hodet hans før han ble korsfestet.   
  01.03.17
 • Hva gjør en bibel forsker som er opptatt av å forske på livets jesus  - Simen
  Bibelselskapet Det er mye det kan forskes på, Simen for å finne ut av mer om Jesus. Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse. Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv. Både gamle og moderne tolkninger. Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde, så det må en bibelforsker og ta med i betraktningen i forskningsarbeidet. vh Jan Inge
  01.03.17
 • hvorfor skrev Lukas et forrord til en bestemt person?  - henrik
  Bibelselskapet Henrik! Du tenker på Teofilos!  Lukas henvender seg til en som heter  Teofilos.
  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). Det er ikke sikkert det er en bestemt person men det kan være at han henvendte seg til alle de som trodde på Gud, Jesus og kjærligheten. ( teo + filos)
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg, Henrik men som sagt så så vet vi ikke 100% om det er riktig :-) 

  Jeg tror jeg må ta en telefon til en professor på dette spørsmålet snart...
  01.03.17
 • Hva vil det si å være kristen?  - Anna
  Bibelselskapet Hallo, Anna! Kristen betyr at du tror på Gud og Jesus. ( Jesus Kristus, derav ordet kristen)
  Troen er det viktige og det har ingenting med om man er klok eller dum at man tror. 
  Troen er en gave som vi får og man må være åpen for å ta den i mot og bruke den til glede for deg selv og andre :-)
  27.02.17
 • Hva er hovedtanken som preger hele lukasevangeliet?  - Mathilde
  Bibelselskapet Det korte svaret: Fortelle om Jesu liv. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. 
  25.02.17
 • I Lukas 2 står det en kjent fortelling. Hvilken?  - Maria
  Bibelselskapet Hei Maria! Du tenker på det som starter med: "Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall" Det er Juleevangeliet og det står i Lukas kap 2. Du kan gå til www.bibelen.no og lese heel Bibelen der eller plukke ut det du trenger. 
   
  16.02.17
 • Hvorfor var Lukas den eneste som hadde med fortellingen om Jesus i tempelet som 12 åring?  - Niklas
  Bibelselskapet Hei Niklas! Jeg må erkjenne at jeg ikke vet helt hvorfor men jeg kan tenke meg frem til et som kan være en mulighet. Lukas er en god historiker og muligens hakket vassere enn de tre andre evangelistene på det området.
  Derfor har nok Lukas klarte å leite frem en god gammel historie om Jesus som 12 åring, som de tre andre ikke har fanget opp. Kommer du over et annet svar så send det inn!
   
  13.02.17
 • Hvordan kan man merke at Lukas ser på seg selv som en historiker?  - Celine
  Bibelselskapet Hei Celine! Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerde på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria".
  Så det er gode grunner til å tenke at Lukas er en historiker! 


  .
  13.02.17
 • Fantes det TV når Martin Luther levde?😂  - Hanne & Madelen😊
  Bibelselskapet God kveld Hanne & Madelen :-) Luther levde for 500 år siden så det var 400 år før  tvǹ kom, så svaret er nei .  
  I år er det 500 år siden Luther slo opp de 95 tesene på en kirkedør og hadde Luther levde idag så ville han kanskje ha lagt tesene ( protestene) ut på veggen på en facebook siden til Pave Frans? 
  Nå skal det sies at den katolske kirke er ganske enig i Luther nå da, og godt er det. 
  vh Jan Inge

   
  11.02.17
 • Hva betyr kateket?  - David
  Bibelselskapet Hei David! Kateket betyr lærer/ undervise på gresk. I dag er en kateket i Hellas professorer.
  I Den Norske kirke driver vi kateketer med undervisningen/trosopplæringen i kirken. 
  09.02.17
 • Hvorfor ble du kateket?  - Ida
  Bibelselskapet Hei Ida og takk for spørsmål! Litt tilfeldigheter men det føltes riktig. Jeg liker å jobbe med barn og ungdom og jeg liker å undervise. Jeg liker meg i kirken og ønsker at andre skal oppleve det samme. 
  Jeg begynte å studere til kateket da jeg var på et Ten Sing Norway prosjekt i Ungarn som 19 åring og fikk tilbud om å fortsette blant annet på Lærerhøyskolen i Volda. Da var det en fin mulighet til å bli både kateket og lærer. Jeg trives med å jobbe kreativt og det er et relativt fritt yrke der man kan bestemme endel selv. 
  Siden jeg hadde lyst til å være kateket og lærer så gjør jeg nå begge deler. Det betyr 3 dager kateket på Hisøy og 2 dager lærer Rykene skole,  som forøvrig er en koselig liten bygd ved Arendal med mange fine elever :-) 
  09.02.17
 • Hadde Martin Luther en kone og i så fall hva het hun?  - Ronja
  Bibelselskapet Hei Ronja! Luther var jo katolsk  munk og prest og kan derfor ikke gifte seg, men da han brøyt med den katolske kirke under reformarsjonen og andre gjorde det samme så var det noen nonner som ønsket at Luther skulle hjelpe de med å bli gift. Den oppgaven klarte Martin bra men han satt igjen med en som het Katharina von Bora. Martin Luther prøvde først å gifte henne bort til en gammel prest som var nesten 40 år eldre en henne men det ville hun ikke. Hun ville gifte seg med en annen mann, men det fikk hun ikke lov til av hans familie.
  Etterhvert så giftet Katharina seg med Martin Luther og sammen fikk de hele 6 barn. 
  vh Jan Inge
  09.02.17
 • Hvorfor klipper munkene seg med måne på toppen?  - Noa
  Bibelselskapet Hei Noa og takk for artig spørsmål. Sveisen heter Tonsur og da barberer de bort slik at man kan se issen, men beholder en ring rundt med hår.
  Issen er toppen av hodet og hos munken er den blank som en skinnende måne, som det kommer frem av spørsmålet ditt.   
  Hårsveisen til munkene skal forestille kronen som Jesus hadde på hodet da han ble korsfestet.
  Kan du se for deg det? Det kan jeg!
  vh Jan Inge 

  09.02.17
 • Når døde Martin Luther?  - Nico
  Bibelselskapet Hei Nico!
  Martin Luther døde 18.februar 1546, i byen der han ble født i Tyskland.
  Han ble 63 år, to måneder og ti dager gammel.
  vh Jan Inge 
  08.02.17
 • Hva er noen grunner til at kristne mennesker gir forskjellige svar på hvilke retningslinjer de har for livet?  - Jacob
  Bibelselskapet Hei Jacob! Kristne tolker Bibelen forskjellig og hvordan man skal leve og hva man skal mene. Troen på Gud, Jesus og Den hellige ånd er det eneste kriteriet for å kalle seg kristen. Over 2, 2 millarder mennesker er kristne. Nord Amerika og Kina har flest kristne. vh Jan Inge
  08.02.17
 • Hva menes med Apokryfe evangelier? På forhånd takk for svar  - Julie
  Bibelselskapet Jo takk bare hyggelig, Julie! 

  Apokryfene er omdiskuterte skrifter som ikke har kommet med i Bibelen fordi teologer og andre forskere er i tvil om innholdet. Apokryfene er ikke overbevisende nok til at de kan være med i selve Bibelen. 
  De mener formen skiller seg ut fra de andre evangeliene og at det står ting der som oppfattes som falsk eller uriktig lære.  
  Det er Apokryfer til både Det gamle testamentet ( GT) 
  altså før Jesus ble født og dete r apokryfer til Det nye testamentet (etter at Jesus ble født) 
  Ordet apokryfene betyr at noe er skjult eller ukjent.  
  Eksempler på gamle testamentlige apokryfer: Baruks bok, Jeremias brev, Esters bok 1 og 2 og Daniles bok for å nevne noen.
  Eksempler på ny testamentlige apokryfer; Paulus gjerninger, Johannes gjerninger, Thomasevangeliet, 3.korinterbrev, Marias apokalypser.

  Håper du ble klokere!

  vh Jan Inge 
  06.02.17
 • Hvordan kan man si at det er Guds ord når det er Lukas, Markus og Paulis som har deler av boka?  - Andrine
  Bibelselskapet Hei Andrine! De du nevner viderformidler det som Jeusus sa og gjorde. De er øyevitner og ønsker å dele det med oss. Gud skriver ikke direkte i Bibelen men bruker mennesker til å formidle og til oversetter fra språk til språk.  Det er veldig få som tenker at det som står i Bibelen er Guds ord helt bokstavelig men at det er formidlet via mennesker gjennom år tusener. Derfor leser man ofte Bibelen og Guds ord historisk kritisk.

  05.02.17
 • Hva prøver Lukas å få frem i Lukas evangelium kapittel 4: 18-19?  - Andreas
  Bibelselskapet Hei Andreas! Det er ganske mye som ligger i dette verset.
  Vi pleier å lese det i kirken ved nyttår og  det er Jesus som sier dette i starten av hans gjerning i en synagoge. Alle roste han for det han sa og det sier noe om hva Jesu kom for og hva slags mandat og oppgave han hadde som Guds sønn.
  Jeg legger ved disse versene fra Lukas her: 


  Herrens Ånd er over meg,

   for han har salvet meg
             til å forkynne et godt budskap for fattige.
             Han har sendt meg for å rope ut
             at fanger skal få frihet
             og blinde få synet igjen,
             for å sette undertrykte fri
             og rope ut et nådens år fra Herren.
  04.02.17
 • Hva en bibelforsker som er opptatt av å forske på livet til Jesus gjør  - Henrik.
  Bibelselskapet Hei Henrik!
  Det er mye det kan forskes på for å finne ut av mer om Jesus. Det nye testamentet er opprinnelig skrevet på gresk så en teolog eller en bibelforsker må kunne lese gresk for å finne ut av flere og mere detaljerte tolkninger av Jesu liv slik det er beskrevet i grunnskriften. En teolog ( samme utdannelse som en prest) skal kunne beherske tre språk som de lærer i sin utdannelse. Det andre er hebraisk fordi Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Det tredje språket er latinsk. Mange skrifter etter Jesu tid er blitt skrevet på latinsk. En forsker vil lese andres tolkninger av Jesu liv. Både gamle og moderne tolkninger. Det er professorer i hele verden som forsker på Jesu liv og takket være dem så vet vi så mye som vi gjør. Det er og historikere som har skrevet om Jesus og annet som skjedde i årene da Jesu levde, så det må en bibelforsker og ta med i betraktningen i forskningsarbeidet. vh Jan Inge
  03.02.17
 • Hvordan blir Jesus framstilt i Lukasevangeliet  - Celine
  Bibelselskapet Hei Celine! Jesus blir fermstilt ganske likt i alle evangeliene. I Lukas er det litt mere fokus på at Jesus snur opp ned på det som regnes som verdifult. Lukas løfter frem og fremhever mer enn de andre evengeliene at Jesus er venn med de fattige, de utstøtte synderene og kvinnene. 
  29.01.17
 • Hvorfor skriver Lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person?  - Sara
  Bibelselskapet Hei! Sjekk svaret jeg ga på samme spørsmål, 16.01 i år
  27.01.17
 • 1)Nevn tre fortellinger som finst bare i Lukasevangeliet 2) kva er hovudtanken som prega heile Lukasevangeliet 3) kven var samaritane  - Mona
  Bibelselskapet Hei Mona! Jeg har nylig gitt svar på alle tre spørsmålene dine. Bare bla nedover på siden her :-) 
  27.01.17
 • hva er hovudtanken i lukasevangliet  - pernille
  Bibelselskapet Hei Pernille og Per! Dette har jeg svart på mange ganger.
  Bla og kikk litt på siden her :-) 
  26.01.17
 • hvor ble moses født  - peter
  Bibelselskapet God kveld, Peter! Moses ble født i Egypt. Som barn ble han lagt i en kurv og sendt nedover elven, Nilen.
  Se filmen om Moses som heter "Prinsen av Egypt" eller les 2. mosebok kapittel 2 i Bibelen.
  23.01.17
 • Nevn tre grunner til at bibelen er en bok av stor betydning  - Sara
  Bibelselskapet Hei hei, Sara! Bare tre grunner? Jeg gir deg dobbelt så mange grunner :-)

  1. Bibelen er den mest solgte boka i Norge  

  2. Bibelen inspirerer mennesker over hele verden.  

  3. Evangeliet har stor betydning for hvordan vi ser for oss hvordan Jesus ble født., hva han gjorde og hva han sa.

  4. Bibelen eller deler av den er oversatt til 2 817 språk!

  5. Bibelen har en forklaring på hvordan verden og vi menneskene ble til!

  6. og den viktigste grunnen: Bibelen er Guds ord. 
  Fylt derfor opp til randen med masse visdom og spennende historier som angår og berører oss idag. 


  21.01.17
 • Vet du om noen mirakler i Lukasevangeliet?  - Rune
  Bibelselskapet Hei! Ja det er mirakler i Lukasevangeliet. På bibelen.no kan du lese hele bibelen du kan søke på Lukasevangeliet og kapittel 18 kan du lese om "Den blinde mannen ved Jeriko" som Jesu gjorde seende igjen. I Kapittel 13 kan du lese om en krumbøyd dame som Jesus rettet opp igjen. Her blir ordet helbredet brukt. Når Jesus helbreder så er det et mirakel. Finne du noen andre mirakler og under i Lukas?

   
   
  19.01.17
 • Hvem var samaritane?  - Filip
  Bibelselskapet Hei Fillip! Det er noen samaritanere igjen ( ca 600) og  de er fra en by som het Samaria i Nord Israel.
  Nå bor de ved Tel aviv og et annet sted i Israel. Det er en kjent liknelse som Jesus fortalte som heter "den barmhjertige samaritaner". Samaritanere er jøder men praktiser det bittelitt anderledes.
   
  18.01.17
 • Les og sammenlign ættetavlen til Jesus i Matt 1,1-17 og i Luk 3,23-38. Hva tyder på at evangeliet etter Matteus har mennesker som kjente Det gamle testamente som målgruppe, mens evangeliet etter Lukas har en mer internasjonal målgruppe?  - Jan
  Bibelselskapet Hei Jan! Jeg må nesten lese i synoptikerne for å gi deg et svar på dette. Gi meg et par dager...
  17.01.17
 • Har katolikker flere Skrifter i det nye testamente enn det vi har lyrer på dette siden dem mener at jomfru maria er hellig og mage kvinner ber til Maria jesus mor  - Anja Olsen
  Bibelselskapet Hei! Katolikker har samme Bibelen som protistantene. De ber ikke til Jomfru Maria men ber Jomfru Maria om gå i forbønn for dem.
   Protestanter tenker at det er et unødvendig "ledd" og at man kan be direkte til Gud, i Jesu navn- Jomfru Maria regnes som den fremste helgenen. I Bibelen så sier Maria: 
  .. og fra nå av skal alle slekter prise meg salig".
  16.01.17
 • hvorfor skriver lukas et forord der han henvender seg til en bestemt person  - sebastian
  Bibelselskapet Du tenker på Teofilos!  Lukas henvender seg til en som heter  Teofilos.
  Navnet betyr Gud (Teo) og Kjærlighet (filos). Det er ikke sikkert det er en bestemt person men det kan være at han henvendte seg til alle de som trodde på Gud, Jesus og kjærligheten. ( teo + filos)
  Det er det beste svaret jeg kan gi deg, Sebastian men som sagt så så vet vi ikke 100% om det er riktig :-) 

  Jeg tror jeg må ta en telefon til en professor på dette snart...
  vh Jan Inge
  16.01.17
 • Er du en prest?  - Thatti shamale
  Bibelselskapet Nei, Kateket :-)
  16.01.17
 • tre fortellinger som bare er i lukasevageliet  - Arne
  Bibelselskapet Hallo Arne! "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren" Står kun i Lukas. Det samme gjelder Juleevangeliet.

   
  15.01.17
 • Jeg har mange spørsmål her, takk for svar! 1: Da jesus var ca. 30 år gammel, løsrev han seg fra arbeidsfellesskapet i familien og begynte å gå sammen med disipler? 2:Hva heter de fem fortellinger hos Lukas? 3:Judas Iskariot er en stor helt i Bibelens fortellinger?  - Lilja
  Bibelselskapet Hei Lilja! Svar på spørsmål 1 er "Ja" og svar på spørsmål 3 er "Nei" tvert i mot!
  Svar på spørsmål 2: det er mange fortellinger i Lukasevangeliet. Jeg har fire fortellinger som kun står i Lukas og ikke de andre tre evangeliene: "Den barmhjertige Samaritan", "Den rike bonden", "Fariseeren og tolleren og Juleevangeliet"
  12.01.17
 • Hva menes med at bibelen er et lite bibliotek?  - Melanie
  Bibelselskapet Hei Melanie! Det betyr at Bibelen består av mange bøker.  Hele 66 tilsammen. ( det kan virke som det er kapitler men de regnes som unike bøker) 
  27 av de i Det nye testamentet og 37 i Det gamle testamentet. 
  10.01.17
 • Hva prøvde folk å gjøre etter talen til Jesus i nasaret?  - Nora
  Bibelselskapet Folk ble sint på Jesus, Nora. 
  Du tenker på Jesu tale i synagogen. Den er godt beskrevet i Lukas kap 4.  Dette skjedde etter talen: 
   "Alle i synagogen ble rasende da de hørte dette.  De sprang opp og jaget ham ut av byen. De drev ham mot en skrent i åssiden der byen deres lå, og ville styrte ham utfor.  Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort" ( Lukas 4, 28-30) 
  08.01.17
 • Hvordan kan vi se at Lukas oppfatter seg selv som historiker?  - Victor
  Bibelselskapet Hei Victor!
  Lukas er flink til å fortelle om Jesus og han anses som en god historiker. Juleevangeliet er hentet fra Lukas og det er et godt eksempel på at han er en historiker og en god forteller han tar med historiske fakta som hvem som var konge og hvor. Eks:  "I de dager da Herodes var konge i Judea..." og "innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria"


  Lukas vil skrive en historisk framstilling, det ser vi allerde på forordet som han skriver til en som heter Teofilos.  Slike forord finner vi også hos andre historikere fra den tiden.

  Håper du får nytte av svaret.


  05.01.17
 • Hvor mange ord er det til sammen i Evangeliet etter Lukas  - Thatti shamale
  Bibelselskapet Hei du det vet jeg ikke! Men det er ca 740 000 ord i hele Bibelen og det er 66 bøker i Bibelen og Lukas er en av de bøkene. Dersom du deler 740 000 ord med 66 bøker så vil hver bok i snitt ha ca 11 000 ord.  Det er det nærmeste jeg kan gi som svar -  Beklager at jeg ikke ville telle for deg :-) 
  05.01.17
 • Hvilke hovedtanje er det som preger hele lukasevangeliet?  - Jan
  Bibelselskapet Hei Jan!

  Det korte svaret: Fortelle om Jesu liv. 
  Et litt lengere svar: Lukas er flink til å fortelle og han har med de sentrale fortellingene om Jesus liv. Lukas har og med noen ligninger som ikke de andre evangelistene har fått meg seg. (feks Den barmhjertige samaritan). Lukas er opptatt av å få frem at Jesus mener at de fattige er like verdifulle i samfunnet som de rike. Ellers er hovedtanken til Lukas det samme som de andre evangelistene  å få frem at vår evige Gud som ble født som et menneske, døde for vår skyld. 
  04.01.17
 • Hvorfor ble oppfatningene av Jesus og hans ord forskjellige i forskjellige “menigheter”?  - Are
  Bibelselskapet
  Hei Are! Helt riktig at man tolker bibelen forskjellig oog det er en av grunnen til at det er forskjellige kirkesamfunn i verden. Bibelsyn er en faktor og jeg kan si deg noe om det:  

  Bibelsyn er måten man leser Bibelen på. Om man  leser alt bokstavelig og at det som står i Bibelen er Guds ord og må gjelde idag så kan det synet hete: Biblisime. De som er konservative kan stå for et biblistisk bibelsyn;  teksten er inspirert av Gud og kan derfor ikke forandres eller tolkes. Ved å lese Historisk- kritisk  åpner man opp for å tolke og velge ut det som er aktuelt, viktigst  og gjeldende for oss mennesker idag. Ved å lese Historisk-kritisk så kan man tillate seg å se på oversettelsen og studere grunnteksten for å se om Gud eller forfatteren kunne mene noe annet. Spørsmål om homofile er aktuell problemstilling. Leser du du Bibelen bokstavelig ( Biblisisme) så vil de si at de ikke kan gifte seg eller leve i et forhold. Leser man Historisk-kritisk så kan man tilate seg å tenke at det var muligens ikke rart at man var imot homofili for 2000 år siden, eller at det som som står i grunnteksten kan og bety noe annet og at forbudet dermed nødvendigvis ikke er gjeldene for mennesker idag. Det var to ytterpunktene innenfor bibelsyn, det finnes flere bibelsyn  og flere nyanser....
  25.12.16
 • Kva seier Bibelen om homofili? Og då meiner eg ikkje vers om at Gud elskar alle osv.  - Tom
  Bibelselskapet Hei Tom! Jesus sier ikke noe om homfili så vi finner ikke noe om det i evangeliene. Vi må til Paulus brevene og vi må for eksempel til 1. Kor 6,9-10.

  Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.
  25.12.16
 • Hvorfor er lammet et symbol på Jesus?  - Pike123
  Bibelselskapet Hei! Lam er et dyr som ble brukt ti å offer til Gud før Jesus kom til verden.
  For å forstå hvilken betydning Jeus hadde så ble han sammelignet med et lam ( Sau).  Jesus er lammet «som bærer verdens synd» og som ofres til frelse for verden. Kristus kan også være «den gode hyrde» som bærer et får p&ari