Gå til innhold

40 En mann som var spedalsk, kom til ham, falt på kne og ba om hjelp: «Om du vil, kan du gjøre meg ren.»

The Norwegian Bible Society and Verbum Publishing

Bernhard Getz' gate 3
The Norwegian Bible Society was founded as a foundation in 1816, with the purpose of “ …distributing Holy Scriptures”. In 1820, a separate foundation was founded for the purpose of publishing non-biblical, Christian books, later named Verbum publishing house. The two foundations merged into one foundation and publishing house in 2011, after existing as partner foundations for almost 200 years. Today we are located in Bernhard Getz' gate 3, in a building owned by the Bible Society together with the Norwegian Church Aid. Several other Christian organizations also have their offices in this building in the centre of Oslo.

The Bible Society owns all shares in The Bible Society Bookshop Ltd. This is a distribution centre located at Nummestad in Hobøl, outside Oslo.

On the web portal www.bibel.no, you will find information about all the Bible Society activities.

 

Contact us

Please fill in the boxes below with the following information:

Name (Navn)

Email address (E-post)

Topic (Emne)

Write your message (Skriv inn din melding)

Henvendelsen gjelder:  
Navn:  
E-post:  
Emne:  
Skriv inn din melding:  

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO